search

פינוי-בינוי

הכירו את הדבר הבא של עולם ההתחדשות העירונית - התחדשות שימושים; האם זהו עתיד התחום?

העיר היא מרחב דינמי מאוד, שמשנה את פניו ואת פני האוכלוסייה שלו במהלך השנים. בעקבות השינויים האלו, משתנים גם הצרכים של התושבים החדשים: שכונות שלמות "מתבגרות" לצד האוכלוסייה שחיה בתוכן, הקמת מוסדות לימוד ומתחמי בילוי מושכת צעירים וסטודנטים.

בהיעדר פיקוח ואכיפה, דירות מגורים משמשות להשכרת

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  • © כל הזכויות שמורות