לשכת רישום מקרקעין ובקשה לרישום מקרקעין - המדריך השלם לשנת 2024

לשכת רישום מקרקעין היא חלק חשוב בכל הנוגע לעסקאות נדל"ן בישראל • מה הם השירותים שהלשכה מציעה? כיצד ניתן להנפיק את המידע הרלוונטי מהלשכות? איך ניתן לבצע רישום משכנתא בטאבו? כל המידע בפנים

שיתוף הכתבה
רישום במקרקעין (שאטרסטוק)רישום במקרקעין (שאטרסטוק)

ברכותינו! רכשתם נכס בישראל לאחר שעבדתם קשה וחסכתם הון עצמי, לקחתם הלוואת משכנתא וכבר העברתם את מלוא התמורה עבור מוכר הנכס. האם כעת אתם נחשבים למחזיקים בנכס? עדיין לא, נותר עוד שלב אחד אחרון כדי שזה יקרה - שלב רישום משכנתא בטאבו.

רישום משכנתא בטאבו (או בשמו הנוסף - רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין) הוא השלב האחרון שעליכם לעבור כדי להעביר את זכויות הבעלות על הנכס על שמכם. מדובר ברישום המשכנתא אותה לקחתם לטובת המוסד הפיננסי (הבנק או גוף חוץ בנקאי) שהלווה לכם את המשכנתא. 

כיום, הגשת בקשה עבור רישום משכנתא בטאבו יכולה להתבצע גם באופן מקוון במקרים מסוימים לאור שדרוג המערך הדיגיטלי הממשלתי וכן הרצון להקל על התושבים מהגעה פיזית אל לשכות רישום המקרקעין. בתוך זה, נציין כי לשכת רישום מקרקעין היא חלק מהרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ופועלת תחת משרד המשפטים.

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין כוללת ארבעה תחומי פעילות מרכזיים: רישום מקרקעין, פיקוח על רישום מקרקעין, הסדרי זכויות במקרקעין, לשכה ארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות.

לשכת רישום מקרקעין אחראית על ניהול פנקסי המקרקעין ותיקי הפעולה אשר כוללים את התעודות והמסמכים שהיוו בסיס לרישום. בלשכה מבוצעות עסקאות ופעולות שונות הנרשמות בפנקסי המקרקעין, דוגמת מכר, חכירות, הערות אזהרה, משכנתאות, ירושות, פעולות תכנון, זיקות הנאה, זכות קדימה, צווי בית משפט, הוראות של רשויות אחרות, ועוד.

עוד פעולות שלשכת רישום מקרקעין אחראית עליהן הן הנפקה של נסחי רישום מפנקסי המקרקעין ומתן אפשרות לעיון באוסף התעודות הנמצאות אצלה.

בניגוד לעבר כיום פנקסי המקרקעין ממוחשבים ומתועדים דיגיטלית, ולכן ניתן לבצע את הפעולות בלשכות הרישום באמצעות מערכת ממוחשבת.

איפה נמצאות לשכות לרישום מקרקעין?

לשכות רישום מקרקעין של רשם המקרקעין מתנהלות בתשעה מיקומים ברחבי הארץ:
ירושלים - בן יהודה 34, ירושלים
נצרת - המלאכה 16, נוף הגליל (נצרת עילית)
חיפה - פל-ים 15, חיפה

נתניה - ברקת ראובן 3, נתניה

פתח תקווה - ההסתדרות 26, פתח תקווה

תל אביב - שד' מנחם בגין 125, תל אביב-יפו

חולון -קדושי קהיר 23, חולון

רחובות - אופנהיימר 10, רחובות

באר שבע - התקווה 4, באר שבע

בנוסף, ישנן שלוש שלוחות של לשכת רישום מקרקעין :

עכו - שלום הגליל 1, עכו

חדרה - הלל יפה 13, חדרה

אשדוד - הבנים 14, אשדוד

שירותים הניתנים בלשכת רישום מקרקעין

לפני הגשת בקשה או פנייה ללשכת רישום מקרקעין, יש לבדוק מהם המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה, על מנת למנוע עיכובים בטיפול בפנייה.

הפקת נסח רישום (נסח טאבו) מפנקסי המקרקעין

באמצעות שירות זה, הנחשב אחד השירותים הבסיסיים והנפוצים ביותר אותם ניתן לקבל מלשכת רישום המקרקעין, ניתן להזמין נסח רישום מפנקסי המקרקעין.

בכל פנייה לביצוע פעולה או בירור בפנקסי המקרקעין, ובעיקר לקראת רכישת מקרקעין, חשוב לבדוק את הפרטים הבאים: האם הנכס רשום בפנקסי מקרקעין (טאבו),מי בעלי הזכויות הרשומים, האם מי שמציג את עצמו בתור בעל זכויות חוקיות במקרקעין אכן רשומים בפנקס, ומהן הזכויות הרשומות.

המידע על בעלי הזכויות הרשומים בפנקסי המקרקעין מרוכז במסמך המכונה נסח רישום (נסח טאבו),אשר כולל תיאור של המקרקעין, בעלי הזכויות והמהות של זכויותיהם, ובנוסף גם שעבודים ופעולות הרשומים במקרקעין, אם קיימים.

את הנסח ניתן להפיק באופן מקוון ולקבל נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת, או בלשכת רישום המקרקעין בה המקרקעין רשומים (במקרים חריגים בלבד). חשוב לציין כי לנסח המקוון יש מעמד של נסח רשמי כל עוד הוא נשאר בתצורה דיגיטלית. כלומר, הדפסה של הנסח הופכת אותו למסמך בלתי רשמי (בעקבות חשש לזיוף בעת ההדפסה).

בישראל קיימים מספר סוגי נסחים:
- נסח מלא: מידע מלא על החלקה או הדירה בבית משותף, הרשומים בפנקסי המקרקעין.

- נסח היסטורי: מידע מלא לרבות רישומים שבוטלו.

- נסח היסטורי סרוק: מידע הכולל רישומים שבוטלו לפני 1991.

- נסח מרוכז: מידע מרוכז שלא כולל את כל פרטי הרישום, על כלל הדירות בבית משותף. בית משותף הוא בית עם שתי דירות ומעלה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים.

-נסח חלקי: מידע חלקי על החלקה, במקרים בהם קיימים בחלקה יותר מ-50 בעלי זכויות. נסח זה ניתן להפקה רק על זכות בעלות או חכירה בלשכת רישום המקרקעין בה המקרקעין רשומים. נסח זה לא ניתן לקבלה באופן מקוון.

הפקת קבצי בית משותף באופן מקוון

באמצעות שירות זה, ניתן להנפיק מסמכים סרוקים וחתומים בחתימה אלקטרונית, מתיקי בית משותף .

סוגי תיקים של בתים משותפים הם תיק רישום בית משותף (המכיל את מסמכי הרישום של הבית המשותף),תיק תיקון צו בית משותף (המכיל מסמכי תיקון צו בית משותף),ותיק ביטול צו בית משותף (המכיל את מסמכי ביטול רישום של בית משותף).

מסמכי הבסיס אותם מקבל מבקש בקשה לרישום מקרקעין בהזמנת תיק (על פי סוגי תיקים),הם: בבקשה לקבלת תיק רישום בית משותף – צו רישום, תקנון, תשריט הבית המשותף. תיק תיקון צו בית משותף , בבקשה לקבלת תיק תיקון צו בית משותף- צו תיקון, או תקנון מתוקן (אם קיים),בבקשה לתיקון ביטול צו בית משותף – צו ביטול.

יש לשים לב שבתיקים עד שנת 1969, יופיע הסכם במקום תקנון (אם קיים). בנוסף, לא בכל תיק תיקון יופיע תשריט , ובמקרים בהם לא נרשם תקנון, יחול על הבית התקנון המצוי, המופיע בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין.

הגשת בקשה לרישום צווים בדבר מינוי בעלי תפקידים מיוחדים

באמצעות שירות זה ניתן להגיש בקשה לרישום הערה בנכס באשר לבעלי תפקידים מיוחדים אשר התמנו מטעם רשות מוסמכות, בית משפט או רשות אכיפה וגבייה

בקשה לרישום או ביטול הערה לפי תקנה 27

באמצעות שירות זה, ניתן לרשום או לבטל הערה על ייעוד או שימוש מסוים במקרקעין, בהתאם לבקשת יושב ראש מוסד תכנון.

הזמנת תיק מקרקעין, שטר מקרקעין או נסח מקרקעין היסטורי

באמצעות שירות זה, ניתן להזמין העתקי מסמכים מתיר רישום או נסח היסטורי סרוק (שאינו ממוחשב). את הבקשה ניתן לבצע באמצעות טופס מקוון הנשלח באופן ישיר לכתובת דוא"ל רלוונטית, ללא צורך בהגעה ללשכות הרישום באופן פיזי.

הגשת בקשה לתיקון שטח וגבולות

באמצעות שירות זה ניתן להגיש בקשה לתיקון שטח וגבולות של מקרקעין לא מוסדרים אשר רשומים בפנקסי המקרקעין.

הגשת בקשה לרישום ראשון

באמצעות שירות זה ניתן לקבל מידע על מנת להגיש בקשה לרישום ראשון של נכס מקרקעין, אשר טרם רשום בפנקסי המקרקעין. הרישום נעשה על פי סעיף 134 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.

הגשת בקשה לחידוש רישום

באמצעות זה, אפשר לחדש רישום של נכסי מקרקעין אשר הרישום שלהם הושמד או טושטש במהלך הזמן.

הגשת בקשה לרישום מכר

באמצעות שירות זה, ניתן לרשום העברת זכויות בעלות במקרקעין אשר רשומים בפנקסי המקרקעין.

הגשת בקשה לרישום הסכם שיתוף

באמצעות שירות זה, ניתן לרשום הסכם שיתוף במקרקעין הרשומים בפנקסי המקרקעין. הסכם בין שותפים במקרקעין נוגע לניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובתיהם בכל הנוגע למקרקעין.

הגשת בקשה להוכחת זהות

באמצעות שירות זה, ניתן לעדכן את פרטי הזיהוי של בעל הזכות הרשומה בפנקסי המקרקעין.

הגשת בקשה לתיקון טעות סופר

באמצעות שירות זה, ניתן לתקן טעות סופר בלשכות רישום מקרקעין מקוון, בין אם מדובר בטעות סופר במסמכים שהיוו בסיס לרישום, ובין אם מדובר בטעות הקלדה של הנתונים בפנקסי המקרקעין מצד הרשם.

שירות הודעות על פעילות בנכס

באמצעות שירות זה, בעלי הזכויות ובעלי הערה בנכסים יכולים להירשם לשירות ניסיוני לקבלת הודעות על פעילות המתבצעת בנכס מקרקעין.

הגשת בקשה לרישום שכירות

באמצעות שירות זה ניתן להגיש בקשה לרישום שכירות במקרקעין. שירות זה מאפשר רישום שכירות ראשונה במקרקעין.

הגשת בקשת להעברת שכירות

באמצעות שירות זה, ניתן להגיש בקשה להעברת זכות שכירות הרשומה בפנקסי המקרקעין.

הגשת בקשה לרישום או ביטול הערת אזהרה

באמצעות שירות זה ניתן לרשום או לבטל הערת אזהרה באשר להתחייבות לביצוע עסקה, הימנעות מביצוע עסקה, הערה על צורך בהסכמה, התחייבות במסגרת תמ"א 38 , רישום הערת אזהרה או הערה על צורך בהסכמה (סעיפים 126/128 לחוק המקרקעין),רישום הערת אזהרה בגין התחייבות כל הצדדים או במסגרת תמ"א 38, או ביטול הערת אזהרה.

הגשת בקשה לרישום הורשה

באמצעות שירות זה, ניתן לרשום הורשה בפנקסי מקרקעין ולהסדיר זכויות במקרקעין ליורשים.

הגשת בקשה לרישום משכנתא

באמצעות שירות זה ניתן לבצע רישום משכנתא על בעלי זכות הרשומה בפנקסי המקרקעין.

בקשה לרישום פרצלציה

פרצלציות מטופלות על ידי לשכות רישום המקרקעין השונות, ובנוסף בלשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות

סיכום

אם כן, אפשר לראות שלשכת רישום מקרקעין מציעה מגוון שירותים רלוונטיים לבעלי זכויות במקרקעין, ומי שעתיד לבצע עסקת נדל"ן של זכויות במקרקעין. בין אם מדובר בהזמנת נסח טאבו , הפקת קבצי בית משותף או בקשות הנוגעות לשכירות, משכנתא , הערות אזהרה או רישום של סטטוס ופעולות בנכס, לשכת רישום מקרקעין מעניקה שירות חיוני עבור ישראלים רבים.


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעיןטאבולשכת רישום מקרקעיןנסח רישוםנסח טאבורישום בטאבורישום מקרקעיןרשם המקרקעיןבקשה לרישום מקרקעיןלשכת רישום מקרקעין מקווןרישום משכנתא בטאבו
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...