search

התחדשות עירונית

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

עוד צעד בדרך למציאת חלופה לתמ"א 38: פורסם קול קורא המזמין רשויות להציע הצעות לתוכנית חלופית

הקול הקורא פורסם על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית • המועד האחרון להגשת הצעות – תחילת החודש הבא • בין הקריטריונים להשתתפות בקול הקורא: 100 בניינים לפחות המתאימים להתחדשות

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

עתירה נגד מדיניות התמ"א החדשה של עיריית בת ים: עשרות יזמים טוענים כי היא "לא חוקית והוחלה באופן רטרואקטיבי"

היזמים טוענים כי מסמך המדיניות החדש יביא לביטול כמעט מוחלט של פרויקטים מסוג תמ"א 38 בעיר • העירייה בתגובה: "נערכה עבודת מטה מסודרת שבחנה את הנושא במשך יותר משנה" • מסמך העתירה - בכתבה

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

אל תתנו לפרויקט פינוי-בינוי לקרוס בגלל ריבים - כך מונעים מראש חיכוכים בין דיירים ליזמים

פרויקט פינוי בינוי הנו תהליך ארוך ומורכב, הדורש רמת אמון גבוהה בין הדיירים ליזם, וכל חיכוך בין הצדדים עשוי לפגוע בסיכוי של הפרויקט לצאת לפועל בזמן • מה הן הבעיות הנפוצות בין יזמים לדיירים, וכיצד ניתן לנטרל אותן ככל האפשר?

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

תושבים ויזמים ערערו נגד הארכת תוקף התנאים להוצאת היתרים במתחם בן גוריון בגבעתיים; ועדת המשנה לעררים: "מדובר בתקופה סבירה"

התנאים להוצאת היתר בנייה במתחם, לפי סעיפים 77 ו-78, הוצאו בדצמבר 2017 והוארכו עד סוף נובמבר 2020 • המערערים טענו לפגיעה בזכויות הקניין שלהם אך ועדת המשנה של המועצה הארצית דחתה את כולם

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

"התחדשות עירונית זה העתיד; מרכזי הערים מתיישנים ומזדקנים ואין להם עתיד אחר"

חברת קרסו נדל"ן מקדמת בימים אלו כ-9,200 יחידות דיור במסגרת פרויקטים לפינוי-בינוי שנמצאים ב"צנרת התכנון" • חטיבת מגורי הבוטיק שהקימה החברה לאחרונה מאפשרת לה להתמקד בכל בניין ובניין בפרויקטים אלו

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

אושרה תוכנית המתאר לפרויקט פינוי-בינוי גדול בנתניה, עם קרקע משלימה; יכלול 881 יח"ד חדשות ב"שכונת הרומנים"

מדובר בתוכנית שתשלב בין פינוי-בינוי לבינוי-פינוי, ותאפשר שינוי ייעוד של קרקע חקלאית סמוכה לקרקע למגורים • מתוך כלל יחידות הדיור, 177 יהיו דירות קטנות • הפרויקט יכלול גם 17,310 מ"ר מבני ציבור

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
  • © כל הזכויות שמורות