search

נדל"ן למגורים

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

על גלגולה של עסקה בימי קורונה: איך זכה פרויקט "מצפה מור" למימון דווקא בשיאו של משבר הקורונה?

הפרויקט שבקריית טבעון התמודד עם נסיגתו של גוף מממן מהעסקה – בדיוק כשהמשבר הכה במשק בשיא העוצמה • בעזרת חברת גרניט גיוס הון בנדל"ן, ובעזרת חברת מכלול וחברת רובי קפיטל – הפרויקט החל בביצוע, וכבר מציג נתוני מכירות מפתיעים

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית: תוכנית בפרדס חנה-כרכור תשוב לדיון בוועדה המחוזית בשל "פגם בהליך אישורה"

הוועדה המחוזית ערכה פגישה עם מגישת התוכנית, אך ללא כל הגורמים – וביניהם הוועדה המקומית – ולכן ועדת המשנה הורתה על עריכת דיון פומבי נוסף • "אין מקום לקיום ישיבות שמשתתפים בהן רק חלק מהגורמים הרלוונטיים"

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

מהו שטר מכר? המדריך המלא לשנת 2020

כל רישומי הזכויות בטאבו נעשים באמצעות מסמכים מסוגים שונים העונים לשם "שטר" • אחד השטרות הנפוצים ביותר הוא שטר מכר, שמוציא רשם המקרקעין בהמשך לעסקת העברת זכויות במקרקעין • בואו נכיר אותו לעומק

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

כל מה שצריך לדעת על זיכרון דברים - המדריך לשנת 2020

במציאות של שוק הנדל"ן הישראלי, דירות אטרקטיביות במחיר משתלם עשויות להיות מצרך נדיר • בשל כך, חוששים רוכשים רבים "לאבד" את הדירה לרוכשים מתחרים, ולכן בוחרים לחתום מול בעל הדירה על זיכרון דברים • כאן תבינו בדיוק מה זה אומר

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

שר הפנים: ישיבות מוסדות התכנון יוסיפו להתקיים בהיוועדות חזותית – לשלושה חודשים נוספים לפחות

השר חתם על צו מתאים, שיאפשר "להמשיך ולקיים את הליכי התכנון ורישוי הבנייה כסדרם על אף המגבלות הקיימות" • מנכ"לית מנהל התכנון, דלית זילבר, פרסמה הנחיות מפורטות בהמשך לצו • כל המסמכים הנוגעים להחלטה - בכתבה

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

ביתי הוא מבצרי - נדל"ן למגורים הוא העוגן הבטוח של ענף הנדל"ן

כמו כל הענפים במשק, גם ענף הנדל"ן הישראלי עמד בפני אי-ודאות גדולה עם פרוץ מגפת הקורונה • כעת, כשהמשק חוזר לשגרה בזהירות ובהדרגתיות, כדאי לנתח את תחומי הפעילות המרכזיים של הענף - החל בשוק המשרדים, דרך הנדל"ן המסחרי ועד הנדל"ן למגורים

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

קיבלו 5.5 מיליון שקל פיצוי – ודרשו יותר; בית המשפט העליון: "טענת הפוטנציאל מבוססת על תוכניות שמעולם לא יצאו לפועל"

מדובר בקרקע בשטח 2.6 דונמים בתוואי כביש 531 • בעליה פנו לוועדה להשגות על שומות מקרקעין ואף לבית המשפט המחוזי במטרה לזכות בפיצוי גבוה יותר • בקשתם נדחתה פעמיים, וכעת ערעורם נדחה באופן סופי

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
  • © כל הזכויות שמורות