הקבלן - המדריך השלם לשנת 2024

הקבלן הוא אדם או גוף אשר עוסקים בבנייה או בשיפוצים. מה ההבדל בין קבלן מפתח לבין קבלן משנה? אילו סוגי קבלנים קיימים? על כך ועוד במאמר זה

שיתוף הכתבה
כל מה שצריך לדעת על תפקיד הקבלןכל מה שצריך לדעת על תפקיד הקבלן

קבלת שירות בתחום הבנייה או השיפוצים דורשת את מעורבותם של אנשי מקצוע רבים ושונים. על מנת שאדם המעוניין בשירות מעין זה יוכל להוציא לפועל את בקשותיו ולקבל מוצר מוגמר או מבנה קיים, עליו לערוך עסקה עם גורם אחראי אשר יבטיח את ביצוע העבודה על פי התנאים המוסכמים. הגורם האחראי לביצוע העבודות במלואן ועל הצד הטוב ביותר הוא אדם או גוף הנקראים בשם הכולל: קבלן.

קיימים סוגים שונים של קבלנים , בהתאם לתחום השירות או למוצר אותו הם אחראים לספק: קבלן בנייה יהיה אחראי על בניית מבנה מתחילתו ועד סופו, קבלן שלד יעסוק בעבודות השלד בלבד, קבלן אינסטלציה יטפל בכל הקשור בצנרת, וכדומה. כל קבלן מעסיק את אנשי המקצוע הדרושים להשלמת האחריות שלו, בהם גם קבלני משנה האחראים על רכיבים שונים - על כך נרחיב בהמשך.

ההתקשרות בין לקוח לבין קבלן תיעשה באמצעות חוזה בו יסוכמו פרטי השירות או המוצר המובטחים ללקוח, והתשלום אותו מתחייב הלקוח להעביר לקבלן.

מה זה קבלן רשום או קבלן מוכר?

מכיוון שההתקשרות בין לקוח לקבלן נעשית בצורה עצמאית, וכיוון שהקבלן חופשי לנהל את העבודה על פי ראות עיניו (בהתאם, כמובן, לכתוב בחוזה),נדרש פיקוח מסוים על התנהלות הקבלנים, ועל כן הקימה הממשלה את רשם הקבלנים, איגוד מטעם משרד הבינוי והשיכון , המנהל את פנקס הקבלנים הארצי.

בפנקס הקבלנים רשומים כל הקבלנים שקיבלו רישיון ממשרד הבינוי והשיכון, ונחשבים כקבלן רשום או קבלן מוכר. אישור מעין זה מקבלים קבלנים בעלי תעודות מקצועיות מתאימות לתחום העבודה שלהם, ובהתאם לניסיון שצברו ומעיד על מקצועיותם.

פנקס הקבלנים מאפשר לכל לקוח המעוניין לקבל את שירותיו של קבלן מסוים, לבדוק אם הוא אכן קבלן רשום, ואף לקבל מידע על סיווגו המקצועי והכספי, ולגלות אם מסיבה כזו או אחרת קבלן זה מוקפא ואינו רשאי לבצע עבודות. חשוב לבדוק את הרישום בפנקס הקבלנים לפני כל התקשרות עם קבלן, כיוון שעל פי החוק עבודות מסוגים מסוימים או בהיקף כספי מסוים יכולות להתבצע רק על ידי קבלנים רשומים.

מה ההבדל בין קבלן מפתח לקבלן משנה?

ברוב הפרוייקטים, ובמיוחד במורכבים שבהם, דרושים אנשי מקצוע רבים על מנת לייצר את המוצר המוגמר, וכל איש מקצוע נעזר פעמים רבות באנשי מקצוע נוספים המתמחים ברכיבים שונים מתוך השלם. כאשר לקוח מזמין עבודת שיפוץ או בנייה, פעמים רבות עולה ההתלבטות בין התקשרות עם קבלן מפתח – קבלן ראשי אשר ינהל בעצמו את העבודה כולה תוך התקשרות עם קבלני משנה, או להתקשר בעצמו עם כל קבלן משנה.

קבלן מפתח

השם " קבלן מפתח" מגיע מעולם הבנייה ופירושו – הקבלן האחראי לביצוע העבודה מתחילתה ועד הרגע בו הלקוח מקבל את המפתח לבית המוכן. כאשר לקוח בוחר לעבוד מול קבלן מפתח, התקשורת בנוגע לעבודה תיעשה אך ורק מולו, כאשר הוא זה שיבחר את קבלני המשנה ויפקח על עבודתם. לבחירה זו יתרונות רבים, כיוון שקבלן המפתח, בניגוד ללקוח, הוא בעל ידע וניסיון שמאפשרים לו לבחור אנשי מקצוע איכותיים ולהבטיח שעבודתם תיעשה כראוי. מצד שני, עבודה מול קבלן מפתח תהיה כרוכה בעלויות גבוהות יותר.

קבלן משנה

קבלן משנה הוא קבלן המתמחה בתחום מסוים של עבודות הבנייה או השיפוצים – קבלן גבס יתמחה, קל להבין, בעבודות גבס על כל הכרוך בהן, קבלן חשמל מתמחה בעבודות החשמל הנדרשות במבנה וכך הלאה. התקשרות ישירה עם קבלני משנה עדיפה, במקרים מסוימים, על התקשרות עם קבלן מפתח, כיוון שהיא עשויה לחסוך בעלויות בצורה מהותית.

עם זאת, בחירה מעין זו פירושה מעורבות פיזית רבה יותר של הלקוח בתהליכי העבודה, וקבלת החלטות חשובות ללא הידע והניסיון המקצועי הדרושים לראיית התמונה הרחבה. חיסרון נוסף של עבודה עם קבלני משנה הוא פעמים רבות חריגה מלוחות זמנים, כאשר עבודה מול קבלן מפתח תכלול בדרך כלל פיקוח הדוק יותר על עמידת קבלני המשנה בלוחות הזמנים, וכן על איכות עבודתם.

סוגי קבלנים

תחום הבנייה והשיפוצים הוא תחום מורכב הכרוך באחריות רבה לבטחונם של המשתמשים העתידיים במבנה ובסביבתו. אחריות גדולה זו מצריכה מכל בעל מקצוע מומחיות ומיומנות אותן ניתן לקבל רק על ידי התמקדות בחלקים ספציפיים מתוך עולם הבנייה הרחב. ישנם, לפיכך, סוגים רבים של קבלנים , כל אחד עם ההכשרה, הידע והניסיון הספציפיים הדרושים בתחומם.

קבלן בנייה/קבלן בניין

קבלן בנייה הוא הקבלן האחראי לעבודות הבנייה, המורכבות משלל תחומי משנה כמו שלד, הריסה, גבס ועוד. ברוב המקרים, ישמש קבלן הבנייה כקבלן המפתח ויעסיק מספר פועלים, כשמדובר בעבודות קטנות ופשוטות; או קבלני משנה עבור הרכיבים השונים של תהליך הבנייה, כאשר מדובר בעבודות נרחבות ומורכבות יותר.

קבלן איטום

עבודתו של קבלן האיטום מגיעה בשלבים מתקדמים של הבנייה, בעבודות שיפוץ שונות או במקרים בהם נדרשת תחזוקה של איטום המבנה או תיקון ליקויים במבנה קיים. קבלן איטום אחראי לבידוד גג המבנה מפני מזג האוויר שבחוץ ומפני חדירת מי גשמים, וכן לבידוד ואיטום החלונות, הדלתות וכל שאר חלקי המבנה.

קבלן שלד

אחד הדברים החשובים ביותר בבנייה הוא שלד המבנה. ליקויים בשלד הבמנה עשויים להשפיע בהמשך על כל תהליך הבנייה ואף ליצור ליקויים בעייתיים ומסוכנים. קבלן שלד הוא האחראי לתכנון נכון של שלד המבנה ולביצוע איכותי של בנייתו. על קבלן השלד לקחת בחשבון פרטים רבים הקשורים במיקום המבנה, בתכנית הבנייה כולה ובסביבת המבנה, ויש להקפיד לוודא כי מדובר בקבלן מוכר הרשום בפנקס הקבלנים.

קבלן שיפוצים

קבלן שיפוצים הוא למעשה קבלן מפתח של עבודות שיפוץ, להבדיל מקבלן בנייה המשמש כקבלן מפתח של מבנה חדש. קבלן השיפוצים אחראי על כל קבלני המשנה הנדרשים עבור השיפוץ הרצוי – קבלן החשמל, קבלן האינסטלציה, קבלן גבס ועוד, ועליו לעבוד בצמוד למעצב הפנים האמון על תכנון העיצוב המחודש של המבנה.

קבלן חשמל

קבלני חשמל אחראים לביצוע עבודות חשמל במבנה חדש או במבנה העובר שיפוץ. עליהם לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם שאר קבלני המשנה על מנת להבטיח כי כל תשתית החשמל של המבנה תתוכנן ותיושם באופן שיבטיח שימוש בטוח במבנה.

קבלן שירות

המונח קבלן שירות מתייחס לקבלן בתחום שירות כלשהו, המספק ללקוח שירות מלא בתחומו, הכולל את כל הציוד וחומרי הגלם הדרושים לביצוע השירות, וכן את ניהול העובדים המספקים את השירות. זאת בניגוד לקבלן כוח אדם האחראי לספק ללקוח אך ורק את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה.

קבלן גבס

בעבר היה קבלן גבס נדרש בעיקר לעבודות שיפוצים אולם כיום עבודות גבס רבות נכללות כבר בשלבי התכנון של מבנים. הנמכת תקרות, יצירת נישות מובנות, תקרות צפות ועבודות גבס נוספות הן חלק בלתי נפרד מעבודות בנייה ושיפוץ רבות, ומצריכות מיומנות גבוהה לשם ביצוע עבודות איכותיות ושמירה על הבטיחות.

קבלן אינסטלציה

קבלן אינסטלציה אחראי לתכנון תשתית האינסטלציה של המבנה, ולכל עבודות תיקון או שיפוץ הצנרת במהלך שיפוצים. כידוע, תכנון או ביצוע לקוי של עבודות האינסטלציה עלול לעלות ביוקר אחרי שהמבנה כבר מוגמר, ולכן חשוב לוודא כי העבודה נעשית על ידי קבלן אינסטלציה מקצועי, איכותי ואמין.

סיכום

עבודות בנייה ושיפוץ הן עבודות מורכבות וממושכות המצריכות מקצועיות מקסימלית של כל המעורבים בהן. קבלן הוא האדם או הגוף האחראי על ביצוע העבודה כראוי, על התקשורת מול הלקוח ומול שאר אנשי המקצוע ו/או קבלני המשנה הנדרשים להשלמת העבודה. ישנם סוגים רבים של קבלנים ודרכים שונות להתקשר מולם לשם ביצוע העבודה, כגון בחירה בקבלן מפתח או עבודה מול קבלני משנה. יש לוודא לפני כל התקשרות עם קבלן כי הוא רשום בפנקס הקבלנים, המעיד על היותו קבלן מוכר ומקצועי המוסמך לביצוע עבודתו.


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:עבודות שיפוץקבלןקבלן משנהקבלן מפתח
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...