פנקס הקבלנים – המדריך השלם לשנת 2024

פנקס הקבלנים, אשר מנוהל על ידי רשם הקבלנים, כולל את כל הקבלנים, הסיווג המקצועי והכספי שלהם. מה עוד כדאי לדעת על פנקס הקבלנים?

שיתוף הכתבה
פנקס הקבלנים (שאטרסטוק)פנקס הקבלנים (שאטרסטוק)

על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, עבודות הנדסה בנאיות בהיקף כספי מסוים או מסוג מסוים, חייבות להתבצע רק על ידי קבלן רשום. הקבלנים הרשומים בישראל נמצאים בפנקס הקבלנים, אשר מנוהל על ידי רשם הקבלנים. בפנקס הקבלנים ניתן לבדוק את פרטי הקבלן.

עבודות הנדסה ובנייה שהיקפן הכספי עולה על 83,999 ₪, או עבודות של קבלני משנה בענפים דומים בסכום של 43,583 ₪ ומעלה- חייבות להתבצע על ידי קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים.

פנקס הקבלנים הרשומים בישראל של משרד השיכון כולל כ-14,000 קבלנים רשומים במגוון סיווגים, החל מעבודות הנדסאיות ועד לעבודות שיפוצים ובנייה. על פי ההערכות, מתוך 18,000 קבלני שיפוצים בישראל, רק כ-2,000 מהם רשומים בפנקס.

לרשם אין יכולת שיפוטית ולא יכול לקרוא לדין לקבלן אשר ביצע עברה, אך רשם הקבלנים יכול להסיר קבלן רשום מפנקס הקבלנים או להשעות אותו מהפנקס, ובנוסף להגיע איתו להבנות על התנאים לחזרתו לפנקס. בנוסף לסמכות של רישום קבלנים מוסמכים בפנקס, הרשם אחראי גם על ההיבט המשפטי בתחום, כגון בדיקת תלונות של לקוחות נגד קבלנים, נקיטת הליכי משמעת על פי סוג העבירה שבוצעה, קביעת סוג הסנקציה הננקטת נגד קבלנים שהפרו את החוקים והתקנות, ועוד.

קבלנים אשר מבצעים עבודות הנדסה בנאיות מבלי שנרשמו לפנקס הקבלנים והוציאו רישיון קבלן מתאים לסוג העבודה, מוגבלים בפעילות שלהם ומסתכנים בסנקציות כלכליות ופליליות.
 

סטטוס קבלן

ישנם סטטוסים מיוחדים של קבלנים , המצוינים בפנקס הקבלנים. קבלן המוגדר "מוקפא" הוא מוקפא על פי בקשתו ואינו ראשי לבצע עבודות הנדסה בנאיות עד לשינוי סטטוס.

קבלן בסטטוס "מוחרג" או "מותלה", רישיונו מותלה או מוחרג בעקבות החלטה של רשם הקבלנים, והוא רשאי לבצע פרויקטים מסוימים בלבד, אשר מופיעים בהחלטות שבקובץ החלטות רשם הקבלנים. 

הפרמטרים לבדיקה בדרך לרישום בפנקס הקבלנים

התנאים לרישום בפנקס הקבלנים תלויים בסיווג הקבלן .

על פי סעיף 4 בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, על הקבלן להופיע בפנקס האדריכלים והמהנדסים על מנת להיות זכאי לרישום בפנקס, בנוסף לניסיון של שנתיים בשטח. ניתן לקבל אישור מרשם הקבלנים גם לקבלנים שאינם מהנדסים או אדריכלים, בתנאי שמדובר באנשי מקצוע שרכשו השכלה מקצועית רלוונטית וצבאי ניסיון רב יותר בשטח- 4 שנים עבור הנדסאים ו-6 שנים עבור מנהלי עבודה.

מי שרוצה להירשם בפנקס הקבלנים בענף ראשי (100),על סמך הכישורים והניסיון שלו כמנהל עבודה, לצד סיום קורס קבלנים , עליו להוכיח ניסיון כמנהל עבודה בעבודות הנדסה בנאיות מסוג ראשון במעלה.

על מנת להפוך לקבלן רשום בתחום השיפוצים, יש להיות בעל תעודת לימוד וניסיון של כ-5 שנים בתחום, וכמובן להיות בעל עסק מנוהל באופן תקין על פי חוק. גם עבודות הנדסאיות דורשות רישום בפנקס, כאשר במקרה זה מקבלים זכאות להיות רשום בפנקס לאחר קבלת תעודה ממוסד לימודי ולאחר ניסיון מסוים.

יתרונות קבלן רשום בפנקס הקבלנים

קבלן רשום בפנקס הקבלנים מקבל חותמת של אמינות, משום שיש לו את הרישיון לעסוק בתחום לאחר שהוכיח ניסיון, צבירת ידע והכשרה, מיומנות גבוהה ופרמטרים מרכזיים נוספים הנבחנים לפני אישור הבקשה לרישום.

כאמור, רישום בפנקס הקבלנים מסיר מגבלות חוקיות ומאפשר לקבלן לבצע עבודות בהיקף כספי של יותר מ-43,583 ₪ לעבוד.

בנוסף, לקבלנים רשומים יש גישה להשתתפות במכרזים עירוניים וממשלתיים, וגישה לעבודות כקבלן משנה של חברות הבנייה, השיפוצים והתשתיות הגדולות. בנוסף, רישיון קבלן רשום מעניק היתר (מכסה) להעסקת עובדים פלשתינאים באתרי בנייה בישראל. 

בשורה התחתונה, רישום בפנקס הקבלנים מגביר את האמינות מול הלקוחות, אשר יעניקו עדיפות לקבלת שירות מאיש מקצוע מנוסה ומוסמך, שהוכיח זאת מול הגורמים הרלוונטיים.

איך נרשמים בפנקס הקבלנים?

משום שרשם הקבלנים הוא הגוף האחראי על ביצוע הרישום של קבלן בפנקס, יש להגיש טופס בקשה לרישום למשרד הבינוי והשיכון, אליו מסופח הרשם. בנוסף לטופס הבקשה, יש לצרף את המסמכים המעידים על הניסיון וההסמכות של הקבלן , באופן מסודר וברור, לצד העבודות אותן ביצע עד כה ותחום ההתמחות שלו.

יש לזכור כי מסמכים חסרים או מסמכים שאינם עדכניים עלולים לעכב את הליכי הבקשה ואף להוביל לדחייתה. לכן, כדי לאסוף ולרכז את כל המסמכים והאישורים בנדרשים לאישור בקשת הרישום, כגון אישורים חתומים על ידי עורך דין על שנות ההתמחות של הקבלן , אישור מרואה חשבון על ניהול והפעלת עסק פעיל, אסמכתא על אישור לימודים אקדמאיים או מקצועיים, ועוד.

הקשר בין סיווג מקצועי לפנקס הקבלנים

בנוסף לרישום של שם הקבלן ברשם הקבלנים, פנקס הקבלנים מסווג את אנשי המקצוע הרשומים בו על פי סיווג מקצועי שהוקצה להם במעמד הרישום, עם רמות סיווג הנעות בין 1 (הנמוך ביותר) לסיווג 5 (ללא הגבלה).

משום שהמקצועיות והניסיון של כל קבלן נבחנים באופן יסודי, מוגדרים עבורו סוגי העבודות אותן הוא ראשי לבצע בהתאם לרקע המקצועי אשר הציג בטופס הבקשה. הסיווג המקצועי מגדיר את ההיקפים התקציביים של העבודות אותן יכול הקבלן לקבל על עצמו, וכך ניתן להבטיח כי בעל המקצוע יבצע עבודות בנאיות המתאימות לכישורים המקצועיים שלו.

סיבות להסרה מפנקס הקבלנים

הסיבות לכך שקבלן אינו יכול להפוך לקבלן רשום בפנקס הקבלנים הן אם הקבלן הוא פשוט רגל או שהחברה שלו נמצאת בהליך פירוק (שלא היא עצמה יזמה),אם אותו אדם הורשע בעברה הקשורה לתחום במהלך 3 השנים האחרונות (במקרה שחלפו 3 שנים, יהיה עליו לעבור ועדה על מנת לחזור לפנקס). אם הקבלן נמצא בתחילת הליך משפטי וכתב אישום, יש בכך מספיק כדי להסיר או למנוע את הפיכתו לקבלן רשום.

בנוסף, לרשם הקבלנים סמכות להוציא מהפנקס קבלן אשר התנהגותו אינה מקצועית ולא תואמת לנהלים המקובלים במקצוע לאורך זמן.

שלילת רישיון כתוצאה של עבירת בטיחות

כאשר מתגלות תקלות ובעיות בטיחותיות במבנים הנובעות מעבודה רשלנית של הקבלן , ניתן לקחת לו את הרישיון בתור סנקציה על חוסר המקצועיות שלו.

עבודות בינוי מחייבות ביצוע מקצועי ומפוקח, על מנת למנוע תאונות בטיחותיות אשר עלולות להוביל לפגיעה ברכוש ובנפש. קבלנים אשר עובדים עבירות בטיחות בתהליך הבנייה עצמו, כלומר העובדה עצמה לא מבוצעת בצורה בטיחותית, ניתן לשלול מהקבלן את הרישיון.

שלילת רישיון כתוצאה מהפרת חוזה

בנוסף לעבירות בתחום הבטיחות, קבלן רשום עשוי לעמוד מול שלילת רישיון לאחר הפרת חוזה או הסכם עליו חתם עם לקוח. אם הקבלן אינו עומד בהבטחה ומסלף נתונים\דיווחים כלפי רשם הקבלנים אליו הוא כפוף, הוא עשוי לעמוד מול סנקציות מהותיות עד לרמת שלילת רישיון קבלן והסרה מפנקס קבלנים .

שלילת רישיון כתוצאה מפשיטת רגל

קבלן פרטי או חברה קבלנית שהוכרזו כפושטי רגל, עשויים לאבד את הרישיון בתור קבלנים רשומים.

הסיבה לכך נובעת בעיקר מהעובדה כי חברה בתהליכי פשיטת רגל צריכה לפרוע את חובותיה כלפי הנושים, ובנוסף היא לא רשאית לבצע עבודות בנאיות משום שהחברה כבר לא קיימת באופן רשמי.

ערעור על הסרה מפנקס קבלנים

במקרה של קבלת הודעה של שלילת רישיון, ישנה אפשרות לערער על החלטה זו באמצעות הגשת ערעור מנומק ומנוסח לוועדת ערר של רשם הקבלנים ואף לבית המשפט לעניינים מנהליים.

עדכון ואימות פרטי רישום בפנקס קבלנים

שירות המאפשר לקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים או למועמדים לרישום בפנקס לעדכן ולאמת את המידע הקיים עליהם בפנקס הקבלנים, או להוסיף פרטים שטרם מסרו. גם קבלנים שכבר מסרו כתובת דוא"ל מתבקשים לאמת את הכתובת שלהם באמצעות הטופס. לעדכון פרטים

השירות מיועד לקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים או למועמדים לרישום בפנקס, שאחד מהפרטים לגביו השתנה. קבלנים שטרם מסרו כתובת דוא"ל לרשם הקבלנים, או שפרטיהם עברו שינוי, חובה עליהם לדווח מיידית על כך לרשם הקבלנים באמצעות הטופס המקוון הייעודי.

הפרטים אותם ניתן לשנות באמצעות הטופס הם שם, כתובת, טלפון נייד, דואר אלקטרוני.

כתובת הדואר האלקטרוני שתימסר תהיה הערוץ העיקרי לקבלת מידע ומסמכים מרשם הקבלנים.

הכניסה לטופס מתאפשרת רק לאחר הכניסה למערכת ההזדהות הממשלתית. כאן תמצאו הסבר על אופן ההרשמה למערכת ההזדהות הממשלתית.

הטופס יכול להיות ממולא על ידי הקבלן עצמו או על ידי גורם מוסמך מטעמו.

אפשרויות חיפוש והדפסה - פנקס הקבלנים

ניתן לחפש קבלנים בפנקס לפי סיווג ולא רק על פי מספר קבלן, שם קבלן, יישוב וענף פעילות.

ישנה אפשרות להדפיס את אישור פרטי הקבלן הרשום, אשר כולל מועד רישום ראשוני של הקבלן, ענפים, סיווגים (כולל תאריך קבלת הסיווג האחרון),שמות עובדים מקצועיים ותאריכים רלוונטיים לפעילות הקבלן. בנוסף, האישור כולל את מועד הפקת האישור, אשר קובע כי הנתונים נכונים למועד זה.

האישור המודפס כולל ברקוד QR אשר מאפשר סריקה של המסמך וצפייה בפרטים המעודכנים של אותו קבלן.

סיכום

פנקס קבלנים הוא איגוד של הקבלנים המוסמכים לעבודה מעל היקף מסוים של עבודה, על פי סיווגים שונים, אשר מנוהל על ידי רשם הקבלנים.

על הקבלנים הרוצים להיכנס לפנקס הקבלנים להגיש טופס בקשה לרישום, יחד עם הוכחות על לימודים, הכשרה וניסיון בהתאם לבקשה.

פנקס הקבלנים מכיל פרטים בסיסיים על כל קבלן רשום, לרבות סיווג, פרטים כלכליים ועוד.


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:רשם הקבלניםפנקס הקבלניםסיווג קבלני
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...