צ'ק בטחון - המדריך המלא לשנת 2024

צ'ק בטחון הוא סוג של ערובה המקובל בחוזי שכירות למגורים, אשר נועד להגן על המשכיר במקרה של הפרת החוזה מצד השוכר. מהם היתרונות והחסרונות של צ'ק בטחון?

שיתוף הכתבה
צ'ק ביטחון (שאטרסטוק)צ'ק ביטחון (שאטרסטוק)

באופן כללי, צ'ק בטחון (שיק בטחון) הוא סוג של ערובה שמטרתה להגן על נושה במקרה של הפרת התחייבות מצד החייב. צ'ק בטחון דומה לצ'ק רגיל וכך גם אופן השימוש בו – הפקדה ישירה לחשבון הבנק.

אחד השימושים הנפוצים ביותר לשימוש בצ'ק בטחון הוא במסגרת חוזה שכירות למגורים.

במקרה בו חלף מועד הפרעון של הצ'ק או שהוא לא כובד על ידי הבנק, ניתן להגיש אותו להוצאה לפועל לצורך גביית הסכום.

לאור מורכבות הנושא ומעורבות של תחומי משפט רבים כגון דיני חוזים, נזיקין, בנקאות והוצאה לפועל, בכל הנוגע לצ'ק בטחון מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול מקצועי ומשפטי לפני מתן ערבות, חתימה על ערבות או נקיטת הליכים.

מאפייני צ'ק בטחון

צ'ק בטחון הוא המחאה 'רגילה' שבחלקה העליון כתוב 'לביטחון', 'לביטחון בלבד', או 'צ'ק ביטחון'. עם זאת, הרישום מיועד לציון הייעוד והמטרה של הצ'ק ואין לכך משמעות מבחינת הבנק.

ההפקדה של צ'ק ביטחון תיעשה במקרה בו הופר הסכם או שלא קוימה התחייבות מסוימת, אשר עבורם ניתן השיק במקור.

המוטב בצ'ק (הגורם אשר יכול לפרוע אותו) יכול להיות הנושה עצמו (הגורם לו יש חוב, המשכיר) או גורמים כגון רשות מקומית, חברת החשמל, תאגיד המים וכו'.

צ'ק ביטחון יכול להיות סחיר, כלומר הנושה יכול להעבירו לגורם אחר. על מנת להימנע מכך, יש לציין על גבי הצ'ק "למוטה בלבד"' או "אינו סחיר".

זמן הפירעון של צ'ק ביטחון, בדומה לכל המחאה, הוא חצי שנה מהתאריך הנקוב בו. ניתן שלא למלא תאריך כדי להימנע ממגבלת התוקף.

ניתן לבטל צ'ק ביטחון באמצעות הודעה לבנק שהפיק את הצ'ק. על מנת להימנע מאפשרות זו, יש לציין במפורש בהסכם בין המשכיר לשוכר כי ביטול צ'ק ביטחון מהווה הפרה של ההסכם.

חשוב לזכור כי מבחינת הבנק בו מופקד צ'ק הביטחון, אין משמעות לרישום 'צ'ק ביטחון' או להסכם בין הצדדים, והבנק יפרע את הצ'ק באופן רגיל, כל עוד יש כיסוי והצ'ק עצמו תקין.

שימוש לדוגמה בחוזה שכירות למגורים

משכיר הדירה דורש מהשוכר צ'ק בטחון על סך 4000 ₪ לפקודת מחלקת הארנונה ברשות המקומית, כאשר בהסכם השכירות נקבע כי אם שוכר הדירה לא ישלם את מיסי הארנונה, המשכיר רשאי להעביר את צ'ק הביטחון לרשות המקומית לטובת כיסוי החוב.

בנוסף, חלק מחוזי שכירות למגורים כוללים כתיבת צ'ק ביטחון הרשום לטובת המשכיר עצמו, לכיסוי חובות המוגדרים בחוזה- גרימת נזק לדירה, אי-תשלום שכר דירה ועוד.

פנייה להוצאה לפועל במקרה של אי כיבוד צ'ק ביטחון

אם הבנק לא מכבד את הצ'ק, בעקבות העובדה כי אין כיסוי מספיק בחשבון או אם חלף מועד פירעון הצ'ק, הנושה (או המוטב) יכולים לפנות להוצאה לפועל לצורך גביית הסכום הנקוב בצ'ק.

חשוב לשים לב כי אם הוגש צ'ק למימוש בהוצאה לפועל, החייב (כותב הצ'ק) רשאי להגיש התנגדות למימוש השטר, אם ישנם נימוקים המצדיקים זאת. בנוסף, אם החייב טוען כי שילם כבר את החוב שבגינו הוגש הצ'ק להוצאה לפועל, הוא יכול לטעון טענת 'פרעתי'.

במקרה בו הופקד צ'ק ביטחון בניגוד או בשונה מהתנאים שהוגדרו בהסכם או על פי החוק, נותן הצ'ק יכול להגיש תביעה לבית המשפט כדי לקבל בחזרה את סכום הערובה שמומשה. בשונה מערבויות אחרות הניתנות במסגרת חוזה שכירות למגורים, בערובה מסוג צ'ק ביטחון אין הגבלה של סכום או תנאים והגבלות לפני המימוש.

ההבדל בין צ'ק ביטחון לצ'ק רגיל

ההבדל המרכזי בין צ'ק ביטחון לצ'ק רגיל הוא העובדה כי צ'ק ביטחון מעוגן בחוזה שכירות, ולכן חשוב לכלול בחוזה את התנאים המפורשים לפדיון צ'ק הביטחון, ובנוסף סעיף המחייב את המשכיר להודיע לשוכר מראש ובכתב על הכוונה לפדות את צ'ק הביטחון תוך פרק זמן מוגדר, אלא אם יפרע השוכר את חובותיו במהלך תקופת ההתראה שניתנה.

יתרונות בשימוש בצ'ק ביטחון

היתרון המשמעותי של צ'ק ביטחון הוא שמדובר בערבות פשוטה להפקה- אין צורך להגיע לסניף הבנק כדי להפיק צ'ק ביטחון. בנוסף, כתיבת צ'ק ביטחון אינה כרוכה בעמלה או אשראי כלשהו. הנפקת צ'ק בנקאי, למשל מחייבת פתיחת פיקדון בגובה אותה המחאה, בתור עירבון לבנק למקרים בהם מחזיק הצ'ק יחליט להפקיד אותו. מצד המשכיר, פדיון הצ'ק מתבצע בבנק ואין צורך לפנות להוצאה לפועל.

חסרונות בשימוש בצ'ק ביטחון

החסרונות המרכזיים של צ'ק ביטחון הוא שהמשכיר יכול להפקיד את צ'ק ביטחון בכל רגע נתון, ומצד שני השוכר יכול לבטל אותו. עם זאת, על הביטול צריך להיעשות כדין ובתום לב.

בנוסף, ניתן להסב צ'ק ביטחון שאין מגבלה על הסחירות שלו.

לבסוף, אם בחשבון הבנק של השוכר אין מספיק כסף או מסגרת אשראי לכיסוי על הצ'ק, המשכיר לא יכול לפדות אותו.

סיכום

לסיכום, צ'ק ביטחון הוא אמצעי נפוץ בחוזה שכירות למגורים, בתור בטוחה למקרים בהם השוכר מפר את התחייבויותיו, גורם לנזקים כלכליים למשכיר, או לא משלם על החשבונות השוטפים\ שכר הדירה.

צ'ק ביטחון הוא צ'ק רגיל לכל דבר, אשר כתוב עליו 'ביטחון', והשימוש בו מוגדר באופן ברור ומפורש בחוזה השכירות, לצד התנאים הספציפיים למימושו. לצ'ק ביטחון יתרונות רבים כגון קלות הוצאת הצ'ק, העובדה כי אין עמלה או עלות מסוימת בכתיבתו, הימנעות מהפקדה של סכום כסף בבנק בתור ערבות, והקלות של פדיון הצ'ק. לעומת זאת, החסרונות של צ'ק ביטחון כוללים את האפשרות של המשכיר להפקיד אותו בכל עת, ומצד שני האפשרות של השוכר לבטל אותו בכל רגע נתון.


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:ערבות בנקאיתחוזה שכירותחוזה שכירות למגוריםצ'ק ביטחון
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...