רישיון תיווך – המדריך השלם לשנת 2024

רישיון תיווך הפך לאחד הרישיונות המבוקשים ביותר בשוק העבודה. רוצים גם אתם להוציא רישיון כזה? בואו להכיר את כל מה שאתם חייבים לדעת

שיתוף הכתבה
רישיון תיווך (שאטרסטוק)רישיון תיווך (שאטרסטוק)

בישראל שומעים לא פעם על עבודתם של אנשי תיווך נדל"ן ונדמה כי השוק מוצף במתווכים, אך בשטח, ההיפך הוא הנכון. קיים מחסור של אנשי תיווך נדל"ן מקצועיים המונחים על ידי סטנדרטים גבוהים. אנשי תיווך נדל"ן המחזיקים במשמעת עצמית, קוד אתי ראוי ומוסר עבודה גבוה שנדרשים לשוק הנדל"ן ויכולים לעסוק במקצוע המאופיין בהכנסות גבוהות. כדי להיות מתווך נדל"ן בישראל, יש צורך להחזיק בסט הכישורים הזה, וגם מטבע הדברים להחזיק ברישיון תיווך נדל"ן - רישיון אשר נדרש עבור כל מי שעוסק בתיווך נדל"ן.

מתווך נדל"ן יכול לעבוד באופן עצמאי או כחלק ממשרד מתווכים. בתור עצמאי, מתווך נדל"ן צריך לפתוח לעצמו תיק במשרדי מע"מ כמ וגם במשרדי מס הכנסה. לרוב מתווך נדל"ן עצמאי ירוויח יותר מאשר מתווך העובד במשרד מתווכים, אולם למשרד המתווכים ישנם יתרונות משמעותיים שכדאי לקחת בחשבון, יתרונות כמו: מוניטין מיוחס בשוק המקומי, מאגר גדול של לקוחות ושל לידים וקשרים עם השחקנים הבולטים בשוק, וכן אפשרות לשיתופי פעולה עם מתווכי הנדל"ן הנוספים שעובדים במשרד.

רישיון תיווך

רישיון תיווך הוא השלב הראשון וההכרחי בדרך לעיסוק במקצוע תיווך דירות, אחד מהמקצועות המבוקשים בשוק העבודה, על רקע העליות המתמידות במחירי הדיור. רישיון התיווך מוקנה לאחר בחינה הכוללת חומרים תיאורטיים ומשפטיים בתחום. כל מי שרוצה לפתח קריירה של עצמאי בשוק מכירה והשכרה של נדל"ן נדרש לעמוד בתנאי הסף ולעבור את הבחינות השונות על מנת להחזיק ברישיון תיווך. על פי החוק בישראל, תיווך דירות ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.

יש לציין כי הוצאת רישיון תיווך מצריכה תשלום של מספר אגרות, לצד אגרה שנתית לרשם המתכוונים על מנת לשמור על רישיון התיווך.

מהם התנאים לקבלת הרישיון

על פי סעיף 5(א) לחוק המתווכים, ישנים 6 תנאי סף לקבלת רישיון תיווך נדל"ן:

1. על המועמד להיות אזרח או תושב מדינת ישראל או תושב חוץ אשר קיבל היתר כדין לעבוד בישראל.

2. עליו להיות בין 18 ומעלה.

3. הוא אינו פושט רגל.

4. הוא לא הורשע בביצוע עבירה שיש עמה קלון ב-5 השנים שקדמה להגשת הבקשה להוצאת רישיון תיווך .

5. במקרה בו הוטל עליו עונש מאסר, לרבות עבודה שאין עמה קלון, תקופת ריצוי העונש (במאסר או עבודות שירות) הסתיימה לפחות 3 שנים לפני הגשת הבקשה להוצאת רישיון תיווך .

6. מגיש הבקשה עמד בהצלחה בבחינה לקראת הוצאת רישיון תיווך במקרקעין.

 

מסמכים נדרשים ומבחנים

הבחינה בדיני מתווכים במקרקעין, אותה יש לעבור על מנת לקבל רישיון תיווך נדל"ן, מתקיימת כל שלושה חודשים. רשם המתווכים מפרסם הודעה בעיתונות על מועד הבחינה, מועד ההרשמה לבחינה והדרך לביצוע ההרשמה.

על מנת לגשת לבחינה, יש למלא טופס הרשמה ולשלם אגרת תשלום לביצוע הבחינה לקבלת רישיון תיווך . ניתן למלא את הטופס ולשלם את אגרת הבחינה בדיני באמצעות אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי. כחלק מתהליך התשלום, יש למלא את טופס ההרשמה, אשר בסיום התהליך נשלח ישירות לרשם המתווכים.

בנוסף, ניתן לשלם את האגרה באמצעות הדואר – על המועמד לשלוח לרשם המתווכים בקשה בדואר, בפקס או בדוא"ל עם פירוט שם המבקש, כתובת והבעת רצון לגשת לבחינה. בתגובה, רשם המתווכים שולח טופס הרשמה ושובר לתשלום בבנק הדואר. יש לשלוח לרשם המתווכים את הטופס המלא, שובר תשלום חתום בחומת בנק הדואר, וצילום תעודת זהות.

לאחר קליטת הנתונים על התשלום אצל רשם המתווכים , מונפק ונשלח למועמד מסמך המהווה אישור לגשת לבחינה, לקבות פרטי הבחינה: מיקום, מועד, שעה ומס' שולחן בו יערוך המועמד את הבחינה.

בתור הכנה לבחינה, יש ללמוד את הכלים השונים שיש בידי מתווכי דירות ולשלוט בהם. ניתן למצוא מבחני תרגול בתיווך משנים קודמות, וניתן גם להירשם לקורס תיווך מקצועי של אחת מרשתות התיווך הגדולות.

על רשם המתווכים להודיע לנבחן את תוצאות הבחינה תוך 30 יום ממועד עריכת הבחינה.

ציון המוגדר "עובר" הוא מעל 60 נקודות. במקרה בו הנבחן עבר את הבחינה, יחד עם ההודעה על ההצלחה בבחינה יצורף טופס בקשה להוצאת רישיון. נבחן שלא עבר את הבחינה, ראשי להגיש ערר על הציון שקיבל תוך 30 יום מהמועד בו נשלחה התוצאה על ידי רשם המתווכים .

את טופס הבקשה לרישיון יש לשלוח לאחר מילוי באמצעות הדואר בלבד. הטופס נבדק לאחר מכן על ידי רשם המתווכים , לרבות בדיקה מול מחלקת תעודות יושר במטה הארצי של המשטרה והכונס הרשמי. על פי תוצאות הבדיקות, רשם המתווכים מחליט האם המועמד כשיר לקבל רישיון תיווך נדל"ן.
הרישיון נשלח למועמד יחד עם שובר תשלום אגרה חד-פעמית עבור הרישיון והרישום בפנקס.

את האגרה ניתן לשלם באתר התשלומים הממשלתי, באתר של משרד המשפטים\ רשם המתווכים , או בכל סניף של בנק הדואר. במקרה של תשלום באמצעות האתר, אישור התשלום נשלח ישירות אל רשם המתווכים. במקרה של תשלום בבנק הדואר, יש לשלוח את שובר התשלום החתום המקורי אל רשם המתווכים בדואר.

הרישיון עצמו נשלח בדואר רשום למועמד. במקביל, מונפק לו גם כרטיס רישיון נייד הכולל תמונה. הרישיון הנייד מונפק ונשלח בדואר רק לאחר אישור תשלום האגרה וקבלת תמונת פספורט עדכנית.

למעוניינים ברישיון עם תמונה יש לצרף את התמונה לאישור התשלום ולשלוח לרשם המתווכים את המידע מינואר עד 31 במארס בכל שנה. למשלמים לאחר מועד זה ינופקו כרטיסי פלסטיק ללא תמונה מזהה.

 

כיצד שומרים על הרישיון

על מנת לשמור על הרישיון בתוקף, יש לשלם אגרת חידוש הנשלחת לבעלי רישיונות מצד רשם המתווכים , אותה יש לשלם במועדה (באתר האינטרנט של שירות התשלומים או בדואר),עד ה-31 במארס בכל שנה. לכן, חשוב לוודא את קבלת הודעת רשם המתווכים על חידוש רישיון התיווך, הנשלחת בתחילת כל שנה.

מי שלא משלם את האגרה במועדה אינו רשאי לשמש בתוך מתווך במקרקעין כל עוד לא שילם את האגרה המדוברת יחס עם ריבית והפרשי הצמדה (על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה (התשכ"א -1961),על פי סעיף 18(ב) לחוק המתווכים. כלומר, גם לאחר תשלום אגרת החידוש יחד עם הקנס על האיחור, המתווך יוכל לשמש כמתווך רק מיום התשלום בפועל.

בנוסף, יש לוודא שבעל הרישיון עומד עדיין בתנאים המאפשרים לרשם להעניק רישיון תיווך : אזרחות ישראלית, אינו פושט רגל, ללא הרשעה על ביצוע עבירה שיש עמה קלון (מאז הענקת הרישיון) וללא מאסר (מאז הענקת הרישיון).

בכל שינוי כתובת או פרטים אישיים אחרים, יש לעדכן את רשם המתווכים בכתובת 'רשם המתווכים, ת"ד 34357, ירושלים 91342'.

האם צריך לחדש רישיון?

רישיון תיווך הוא ההוכחה כי בעל הרישיון מכיר את פרטי חוק המקרקעין ופרטי חוק החוזים הכללי הרלוונטיים לביצוע עסקת רכישה\השכרה של נכס. על אף שרוב מוחלט של רוכשי דירות לא מבקשים לראות תעודה או רישיון תיווך נדל"ן, חשוב לחדש רישיון תיווך, ראשית משום שמדובר על עבירה על החוק לפעול בתיווך מקרקעין ללא רישיון. בנוסף, במקרה בו מתגלה העובדה שאין למתווך רישיון, הצדדים בעסקה אינם מחויבים לשלם לו על עבודתו. לבסוף, רשתות התיווך הגדולות דורשות רישיון תיווך מהמתווכים העובדים עבורן. עובדי רשתות התיווך מציגים את כרטיס הרישיון כתג התלוי על המדים שלהם, בתור הוכחה למקצועיות ולמוניטין של הרשת ושל המתווך עצמו.

סיכום

לסיכום, על מנת לעסוק בפועל בתיווך בישראל, יש לעבור תהליך של הוצאת רישיון תיווך , הכולל עמידה במבחן ייעודי, רישום מול רשם המתווכים , והמשך חידוש רישיון תיווך נדל"ן בכל שנה.

הוצאת רישיון תיווך כוללת עלות כספית של השתתפות בבחינה, אגרת הוצאת רישיון ואגרת חידוש שנתית.


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:מכירת דירותדמי תיווךרישיון תיווךרשם המתווכיםהשכרת דירהמבחן התיווךמתווך נדל"ןתיווך נדל"ןמשרד מתווכיםדיני מתווכים במקרקעין
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...