ביטוח דירה - כל מה שצריך לדעת המדריך השלם לשנת 2024

ביטוח דירה - ממה הוא מורכב? עבור רוב משקי הבית בישראל, דירה היא הנכס היקר ביותר • מה הם הכיסויים הנפוצים שאפשר להוסיף לפוליסה? והאם ניתן לבטל אותה?

שיתוף הכתבה
ביטוח דירה (שאטרסטוק)ביטוח דירה (שאטרסטוק)

ביטוח דירה הוא אחד הביטוחים הנפוצים בישראל. על פי נתוני משרד האוצר, כ-1.2 מיליון משקי בית בישראל, שהם כ-55% מהיקף משקי הבית, מבוטחים בביטוח דירה כלשהו.

כמו כל פוליסת ביטוח, ביטוח הדירה בנוי כך שהמבוטח משלם תעריף מוסכם מראש לחברת הביטוח (פרמיה),כאשר בתמורה לתשלום, החברה מתחייבת לשלם במקרים בהם מתממש הסיכון המצוין בפוליסה.

במקרה של ביטוח דירה , חברת הביטוח יכולים לבחור האם לתקן את הנזק שנגרם לדירה או לתכולה, לשלם את ערך הנזק במזומן, או להחליף את התכולה\חלקים בדירה בפריטים מאותה איכות וסוג.

ביטוח דירה כולל לרוב השתתפות עצמית – סכום אותו מתחייב המבוטח לשלם בתור השתתפות בחלק מעלות הנזק. 

פוליסה תקנית - התנאים שיבטיחו כיסוי מינימלי למבוטחים

תחום ביטוחי הדירות כולל פוליסה הנחשבת "תקנית", כלומר בעלת תנאים בסיסיים קבועים על פי חוק. חברות הביטוח יכולות להציע תוספות על גבי הפוליסה התקנית, אך אסור להן להפחית מתנאי הפוליסה התקנית. העדכון האחרון בפוליסה התקנית לביטוח דירה התבצע בשנת 2015 על ידי משרד האוצר.

פוליסה תקנית כוללת שני כיסויים בסיסיים: ביטוח מבנה וביטוח תכולה. מבוטחים יכולים לרכוש את שני סוגי הכיסויים או רק אחד מהם. בנוסף לכך, הפוליסה התקנית כוללת שתי הרחבות: ביטוח סכום נוסף בבית משותף, וביטוח אחריות עלפי צד שלישי.

ביטוח מבנה - הגדרה, עלות וכיסויים

​​​​​​​​מבנה הדירה הוא המבנה של הבית או הדירה, על פי המוגדר בדף פרטי הביטוח, אשר השימוש העיקרי שלו הוא מגורים. המבנה כולל את כל הרכיבים הקבועים של הבית או אלו המחוברים אליו באופן קבוע: מרפסות, צנרת, מתקני אינסטלציה, הסקה, מערכת מיזוג אוויר, דוד שמש\חשמל, מערכות סולריות לחימום מים, מתקני טלפוניה וחשמל השייכים לדירה, שערים לבית, גדרות ושבילים מרוצפים השייכים לנכס.

מחיר ביטוח המבנה נקבע על ידי סכום הכיסוי, המשקף את עלות בניית הדירה (ללא שווי הקרקע).

הכיסויים הנפוצים הנכללים בביטוח מבנה הם:

- אש, ברק ורעם

- פיצוץ או התלקחות

- רוח חזקה במיוחד יחד עם גשם\שלג\ברד. יש לציין כי ביטוח מבנה לא מכסה נזקים כתוצאה מדליפת מי גשם דרך הקירות או התקרה.

- נפילת כלי טיס, חפצים מכלי טיס או רעש על קולי כתוצאה מכלי טיס

- מגע או התנגשות כלי רכב בדירה

- פעולות זדון, מלבד כאלו המבוצעות כשדירה אינה תפוסה במשך יותר מ-6 ימים, או על ידי אדם המתגורר בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו, או על ידי המבוטח או בני משפחתו או בהסכמתם.

- שוד, גניבה, פריצה או ניסיון לבצע פעולות אלו, מלבד מקרים בהם הדירה אינה תפוסה.

- שיטפון או הצפה הנובעת ממקור מים חיצוני (למעט צונאמי)

- רעידת אדמה, לרבות צונאמי הנוצר מרעידת אדמה (בתנאי שהמבוטח לא ויתר על כיסוי זה).

הביטוח לא כולל בריכת שחייה, מחסנים, גינה וחלקים במבנה המשמשים לפעילות עסקית.

באשר לכיסוי רעידת אדמה, הפוליסה התקנית כוללת כיסוי על אובדן או נזק כתוצאה מרעידת אדמה. יש באפשרות המבוטח לוותר על כיסוי זה באשר למבנה ותכולה יחד, או כל אחד בנפרד. ניתן גם לשנות את שיעור ההשתתפות העצמית בגין נזקי רעידות אדמה ביחס לביטוח מבנה או תכולה. חברת הביטוח מחויבת לתעד את הויתור ולציין זאת בדף פרטי הביטוח. שיעור ההשתתפות העצמית עומד לרוב על 10% מסכום הביטוח באשר לכיסוי זה. ניתן להפחית את ההשתתפות העצמית אך יש לקחת בחשבון שהדבר ייקר את עלות הביטוח.

סכום ביטוח המבנה כולל את עלות ההקמה מחדש של הדירה ללא שווי הקרקע, משום שהקרקע עצמה נותרת גם לאחר רעידת אדמה. כלומר, הפיצוי שהמבוטח מקבל נמוך משווי הדירה. אם המבוטח גר בבית משותף, ניתן לרכוש הרחבה לכיסוי סכום נוסף בבית משותף.

במקרים בהם הדירה נפגעת ברמה שאינה מתאימה למגורים, פוליסת ביטוח מבנה מכסה גם על אובדן הכנסות משכר דירה (אם הדירה מושכרת) או על הוצאות בשל שכר דירה למטרת מגורים למבוטח ומשפחתו (במקרה בו הוא נאלץ לשכור דירה חלופית). כיסוי זה תקף ל-12 חודשים או עד ל-15% מסכום הביטוח המבנה, הנמוך מביניהם, כל עוד הדירה אינה מתאימה למגורים.

ביטוח תכולת דירה – הגדרה, עלות וכיסויים
בין אם אתם קונים או רוכשים דירה, בעלי\שוכרי דירות עושים ביטוח תכולה כהגנה מכל קטסטרופה שלא תבוא.

תכולת דירה היא כל חפץ ודבר הנמצאים בדירה בבעלותם, חזקתם או תחת האחריות של המבוטח ובני משפחתו. פריטים אשר אינם כלולים בביטוח תכולה הם כלי רכב מנועיים, קרוואנים ונגררים, כלי שיט וטיס, בעלי חיים, ניירות ערך, אגרות חוב, תעודות מניה, חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים, זהב ומתכות יקרות במצב גולמי, יהלומים ואבני חן כשהם לא משובצים בתכשיט, כתבי יד, תכניות ושרטוטים, פנקסי חשבונות וספרי עסק, ציוד ומלאי המשמשים לעסק בלבד, שיקים והמחאות נוסעים, כרטיסי נסיעה\טיסה\הפלגה, כרטיסי אשראי והגרלה, חפצים הנמצאים בגינה\חדר מדרגות\גדרות\שביל מרוצף שהם חלק מהדירה אך אין מטבעם להימצא מחוץ לדירה.
חפצים שמטבעם להימצא מחוץ לדירה יכוסו עד גובה של 2% מהסכום של ביטוח תכולת דירה.

​בנוסף, חפצים אישיים, תכשיטים ובגדים מכוסים גם מחוץ לדירה, אך לא בסיכון לגניבה ולא כשהתכולה נמצאת ברכב או בחו"ל. כיסוי זה מוגבל ל-5% מסכום ביטוח התכולה. בכל מקרה, יש לברור עם חברת הביטוח האם הפוליסה כוללת פריטים מסוימים הנמצאים בדירה. פרטים נוספים על ביטוח תכולה ניתן לקרוא במסמך תקנות ​הפיקוח על עסקי ביטוח - תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן.

חברות ביטוח רשאיות לדרוש מהמבוטח להתקין\להוכיח קיום של מיגון קיים נגד פריצה וגניבה. סוגי המיגון הנפוצים הם פלדלת, מנעול רב בריחי, סורגים, תריס חשמלי עם נעילה, מערכת אזעקה המחוברת לבן משפחה או למוקד החברה.

תעריף הביטוח של תכולת הדירה נקבע על ידי היקף הביטוח. הסכום צריך לשקף את השווי של הפריטים הנמצאים בדירה נכון למועד תחילת הביטוח. סכום הביטוח קובע את גובה התשלום שיתקבל במקרה של נזק לתכולת הדירה. בחלק מהמקרים, חברת הביטוח תשלח שמאי או סוקר מטעמה על מנת להעריך את שווי הפריטים הנמצאים בדירה.

אם רכוש שנגנב מהדירה נמצא לפני שחברת הביטוח שלמה לכם עבורו, הוא יוחזר לכם ללא תשלום מצד חברת ביטוח, בתנאי שהוא לא ניזוק. אם רכוש שנגנב נמצא אחרי שחברת הביטוח שילמה עליו, הוא יועבר לחברת הביטוח. עם זאת, ניתן להוגיע לחברת הביטוח על כך שאתם רוצים לקבל אותו בחזרה תמורה להחזר התגמול שהתקבל עבורו.

מבחינת הסיכונים המכוסים, ביטוח תכולת הדירה מכסה על התכולה מפני נזקים הנובעים מאותם מקרים הכלולים בביטוח מבנה הדירה 

הרחבות עם תנאים אחידים בפוליסה התקנית של ביטוח דירה

הוראות הממשלה קבעו תנאים אחידים לשתי הרחבות של הפוליסה התקנית: ביטוח סכום נוסף בבית משותף, וביטוח אחריות צד שלישי. בשלב רכישת הביטוח, ניתן לבחור האם לכלול את ההרחבות המדוברות.

הסיבה להרחבת ביטוח סכום נוסף בבית משותף היא העבודה שבמקרה של נזק מרעידת אדמה בבית משותף, תגמולי הביטוח מחברת הביטוח לא יספיקו לרכישת דירה חדשה.

לכן, אם רוצים להגדיל את סכום הביטוח כדי לסייע לרכישה של דירה אחרת, יש אפשרות לרכוש הרחבה זו ברכישת ביטוח מבנה. רכישת ההרחבה תאפשר קבלה של תגמולי ביטוח גבוהים יותר כאשר נרשם נזק הנובע מרעידת אדמה בשיעור של 70% ומעלה מהסכום של ביטוח המבנה, זאת מבלי לוותר על הזכויות בקרקע. ברכישת ההרחבה, סכום הביטוח גדל בשיעור של 100% לכל הפחות מסכום ביטוח מבנה הדירה.

הרחבה נוספת לביטוח דירה היא ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. הרחבה זו מקנה תשלום לצד שלישי במקרה של תאונה שנגרמה לו על ידי בעל\משכיר הנכס, בני משפחה או עובדי משק בית המתגוררים בנכס, אשר הביאה למקרה של מוות\מחלה\פגיעה\ליקוי\גופני\נפשי\שכלי\נשק או אבדן לרכוש צד שלישי.

ההרחבה נועדה להגן על מחזיקי הנכס מפני תביעת נזיקין במקרה של תאונה המתרחשת בבית. הכיסוי ניתן בהתאם לפקודת הנזיקין ובכפוף לסעיפי ההחרגה בפוליסה. הסכום המשולם לצד השלישי מוגבל לסכום הנקוב בפרטי הפוליסה. דוגמאות לכך הם מקרים בהם הכלב נשך איש שירות או שליח שהגיע, איש מקצוע שנפל מהסולם בביקור בדירה, או סבתא שהחליקה באמבטיה, למשל.

מקרים נוספים נפוצים נוספים הם לנזקים הנגרמים לדירות שכנות בשל שריפה בדירה המוחזקת על ידי המבוטח, או נזקים הנגרמים לדירות השכנים כתוצאה מנזילה או הצפה בדירה.

ישנם תנאים אחידים גם באשר להרחבה לעניין סיכוני מים ונוזלים אחרים, הכוללת אובדן או נזקים הנגרמים לדירה או לתכולה ואשר נתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח, כתוצאה של דליפת מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או נכס אחר בבית המשותף.

הרחבות נוספות ושירותים בביטוח דירה

​חברות הביטוח מציעות כיסויים נוספים לכיסויים הבסיסיים, אשר משפרים את הכיסוי אך כוללים לרוב העלאה של עלות הביטוח השנתית.

הכיסויים הנפוצים כוללים כיסוי 'כל הכיסונים'- אובדן או נזק לפריטי תכולה מסוימים מכל סיבה שהיא, לא כולל החריגים שנקבעו לגבי הרחבה זו בפוליסה, הרחבה לביטוח שבר מתאונה לשמשות, כיורים או מראות, ביטוח אופניים, ביטוח חבות מעבידים (לכיסוי מקרה של נזק גופני לעובד משק בבית, בתנאי שהעובד נמצא בשרות ישיר של המבוטח, מקבל ממנו שכר באשר לדירה הנקובה בפוליסה),ביטוח פעילות עסקית בדירה (מרפאה, מספרה, מכון יופי או כל משרד אחר),וביטוח נזקי טרור.

בנוסף, חברות הביטוח מאפשרות רכישה של כתבי שירות, שהם הסכמים המקנים זכות לשירותים נוספים יחד עם פוליסת ביטוח הדירה. כתב השירות הנפוץ עוסק בטיפול בנזקי צנרת, איטום ושירותי חירום. בשלה רכישת הפוליסה, ניתן לבחור בין מסלול של שרברב פרטי (הזמנה עצמאית של איש מקצוע לבחירתכם, ייתכן ומסלול זה יהיה יקר יותר מבחינת מחיר והשתתפות עצמית),לבין מסלול של רשימת שרברבים (בחירה בין רשימה של אנשי מקצוע שאושרו על ידי חברת הביטוח, מחיר הביטוח וההשתתפות העצמית נמוכים יותר ברוב המקרים).

לפרטים נוספים על שירותי שרברבות בביטוח דירה, קראו את חוזר דרכי פעולת מבטח בנושא שרברבים.

טיפים בבחירת ביטוח דירה

כמו בכל בחירה של מוצר ושירות, כדי לעשות סקר שוק לפני רכישת פוליסת ביטוח דירה . חשוב לוודא שאתם משווים את המחיר עבור כיסויים זהים, ובנוסף גם לקחת בחשבון את איכות השירות של חברת הביטוח.

משרד האוצר מציע מחשבון לביטוח דירה להשוואה אובייקטיבית של מחירי ביטוח על פי מספר פרטים בסיסיים. הצעות המחיר יציגו ביטוח מבנה, ביטוח תכולה וביטוח משולב מכל חברות הביטוח הרלוונטיות.

על מנת להבין מהי איכות השירות של חברות הביטוח, כדאי להיכנס למדד השירות של החברה בביטוח דירה של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, אשר מודד שלושה קריטריונים של רמת השירות: אופן הטיפול בתביעות (האם שולמו ובאיזו מהירות),מידת שביעות הרצון של הלקוחות, ורמת התלונות על כל חברה.

מה כדאי לבדוק כשמשווים בין ביטוחי דירה?

ראשית, את המחיר, פריסת התשלומים ותנאי האשראי. בנוסף, כאמור, כדאי להבין מה רמת השירות של החברה בתחום ביטוח הדירות. מעבר לכך, כדי לשים לב לגובה ההשתתפות העצמית (ניתן לבדוק האם אפשר להגדיל את ההשתתפות העצמית כדי להוזיל את מחיר הביטוח),מהם הסייגים וההגבלות לגבי כיסויים, האם יש הנחות על עבר "נקי" מתביעות, ומהם הכיסויים הנוספים המתקבלים ללא תשלום או תוספת.

בנוסף, כדאי לדעת שחברות הביטוח רשאיות לדרוש אמצעי מיגון שונים, כגון דלת שאינה מעץ, סורגים ומערכת אזעקה. לכן, כדאי לקחת בחשבון את הדרישות והעלויות שלהן בעת ההשוואה.


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:ביטוח דירהביטוח תכולהפוליסה תקנית
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...