להורדת אפליקציה

פסיקה עקרונית: נאמני סטודיו סי חייבים בתשלומי הארנונה

עיריית ת"א ביקשה מביהמ"ש שיקבע מי חייב בתשלום חובות ארנונה לנכסים ששכרה החברה שהגיעה לחדלות פרעון, האם נאמני החברה או בעלות הנכסים. ביהמ"ש: "הנאמנים מחזיקים בחוב הארנונה ממועד צו פתיחת ההליכים ועד לסיום החוזה".

קניון רמת אביב (צילום: AlexJilitsky)
קניון רמת אביב (צילום: AlexJilitsky)

בית המשפט המחוזי בירושלים פסק בבקשה שהגישה עיריית תל אביב להבהרת נושאת תשלום הארנונה בשני נכסים אותם שכרה חברת סטודיו סי בעיר בעת שנכנסה להליך חדלות פירעון והפסיקה לשלם ארנונה לאחר קבלת צו פתיחת ההליכים ומינוי נאמנים. בית המשפט פסק: הנאמנים מחזיקים בחוב הארנונה החל ממועד צו פתיחת ההליכים ועד למועד בקשתם לבטל את חוזה השכירות ו/או סיומו.

הנכסים לגביהם הוגשה בקשת העירייה ממוקמים בקניון רמת אביב וברחוב ראול ולנברג ברמת החיל. בתגובה לבקשת העירייה אשר הוגשה בחודש ינואר האחרון, הגישו הנאמנים (אשר מונו לחברה עת קבלת הצו) את תגובתם במסגרתה טענו: "כי הנאמנים מעולם לא תפסו חזקה בנכסים, ולכן אין כל עילה לחייב את קופת הנשייה בתשלומי ארנונה בגין התקופה ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים, וכי יש לדחות את הבקשה ככל שהיא מתייחסת לחיוב קופת הפירוק בתשלום הארנונה".

קניון רמת אביב, בעלת הנכס ברחוב ברזיל טענה שאינה החזיקה בו עד ליום פינוי המיטלטלין, ולכן היא לא חייבת בגין הארנונה בתקופה זו. גם חברת עתידים, בעלת הנכס בראול ולנברג טענה, באופן דומה, והוסיפה שמסיבה זו הנאמן הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר. עיריית תל אביב טענה שבמקרה בראול ולנברג לא התקיים ביטול חוזה בין החברה הנמצאת בחדלות פירעון לבעלי הנכס משום שהחוזה בין השתיים הסתיים.

בעלת הנכס בראול ולנברג טענה שהודיעה לעירייה ביום ה־29.07.21 כי היא המחזיקה בנכס, אך הודעה זו הוגשה בשגגה, :מאחר שהציוד פונה בחודשים אוקטובר-נובמבר, וביום 4.11.21 הודיעה עתידים לעירייה כי זה המועד בו חזרה אליה החזקה בפועל".  

פסק הדין התייחס גם לטענה זו וקבע: "יובהר, כפי שטענו הנאמנים, כי פינוי המיטלטלין מהנכסים והחזרת המושכר למצב בו קיבלה אותו החברה, בניגוד לארנונה, הוא חיוב של החברה לפי החוזה, ובשל כך נחשב הוא לחוב עבר".

לאחר דיון בין הצדדים והצגת ארבע שאלות מנחות ומתן דוגמאות משפטיות דומות, קבע השופט דורות: "התוצאה היא שיש לראות בנאמנים כ"מחזיקים" החייבים בחוב הארנונה, במעמד של הוצאות הליך כאמור, בהיותם "בעלי הזיקה הקרובה ביותר" לנכסים, החל ממועד מתן צו לפתיחת ההליכים ועד למועד בו ביקשו הנאמנים לבטל את הסכם השכירות, או עד למועד בו הסתיים חוזה השכירות, לפי המוקדם. ממועד זה ואילך, בנסיבות העניין, חוזרות בעלות הנכסים להיות ה"מחזיקות" בנכסים, והן אלה החייבות בתשלום הארנונה".

ביחס לנכס בראול ולנברג בבעלות עתידים, הנאמנים ישאו בחוב הארנונה במשך חמשת הימים ... והחל מהיום הבא תישא חברת עתידים, המחזיקה בנכס בחוב הארנונה (אשר כבר שולם על ידה בשלמותו). ביחס לנכס ברחוב ברזיל בבעלות קניון רמת אביב קבע השופט שהנאמנים יישאו בחוב הארנונה בין ה־26.7 עד ל־19.8 ואילו קניון רמת אביב תישא בחוב הארנונה החל מיום לאחר מכן ועד ה־2.10.

הצטרפו למאות חברות נדל"ן מובילות המשתתפות ב- "פסגת הנדל"ן אילת"- ועידת בכירי הנדל"ן
והבטיחו מקומכם עכשיו: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search