search

משרד הבינוי והשיכון

משרד האנרגיה ביעד שאפתני

מבנה מאופס אנרגיה – כזה המייצר בעצמו את כל החשמל לו הוא זקוק, מאנרגיה מתחדשת • תוכנית המשרד היא לבצע את המהלך בהדרגה, ולהתחיל עם הבתים צמודי הקרקע

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  • © כל הזכויות שמורות