search

מנהל התכנון

הקורונה כנורת אזהרה: על המדינה לפעול ליצירת "ערים חסונות" שידעו להתאושש במהירות מאסון

"ערים חסונות" (resilience cities) הוא מונח שהפך פופולארי בתחום התכנון העירוני בשנים האחרונות, וסביר להניח כי בעקבות משבר הקורונה פופולאריות זו רק תמשיך ותצבור תנופה. הכוונה במונח נוגעת ליכולת של העיר להתאושש ולחזור לשגרה, גם אם אחרת, לאחר אירוע אסון. 

ערים כשלעצמן הוכיחו לאורך ההיסטוריה

אסטרטגיית יציאה? על משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון להקים כבר עכשיו צוות ליום שאחרי

כמו מירב המערכות השלטוניות, גם מערכות התכנון מתפקדות מאז תחילת משבר הקורונה באופן חלקי בלבד. חלק מהעובדים עושים מאמץ ניכר וראוי לקדם עניינים שנמצאים בטיפולם, בעיקר באמצעות "עבודה מהבית", ויש ועדות, כדוגמת הוועדה המחוזית תל אביב, שמנהלות ישיבות פנימיות דרך ה"זום" - והמאמצים ראויים לשבח.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  • © כל הזכויות שמורות