העליון: לא נגרם ניגוד עניינים בתמל/1024; הדיון בהתנגדויות לא יחודש

בכך הפך הרכב של שלושה שופטים את החלטת המחוזי, שקבע כי מינוי האדריכל אדיב נקש כחוקר התנגדויות בתוכנית גרם להתנגשות בין האינטרס הפרטי לציבורי

השופט פוגלמן. "תשלום שכרו של החוקר אינו הופך את מנהל התכנון לגורם ה’ממנה’ את החוקר" (יח"צ)
השופט פוגלמן. "תשלום שכרו של החוקר אינו הופך את מנהל התכנון לגורם ה’ממנה’ את החוקר" (יח"צ)

לא נגרם ניגוד עניינים במינוי האדריכל אדיב נקש כחוקר התנגדויות בתמל/1024; התוכנית לא תוחזר שוב לשלב ההתנגדויות, לצורך בחינתן המחודשת; פסק הדין של בית המשפט המחוזי מבוטל. כך קבע לפני ימים אחדים בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים, בעקבות ערעור שהגישו הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל), יו"ר הוועדה, אריאל יוצר, האדריכל דאוד נקאש ורשות מקרקעי ישראל. 

כזכור, באפריל האחרון קבע בית המשפט המחוזי בחיפה כי נגרם ניגוד עניינים בעת מינויו של נקש כחוקר התנגדויות בתוכנית שמקדמת הוותמ"ל, תמל/1024 בקריית אתא, תוכנית שבמסגרתה מתוכננות להיבנות 4,061 יחידות דיור ועוד 500 דירות לטובת דיור מוגן. קביעה זאת ניתנה בעקבות עתירה של שני קיבוצים הסמוכים לקריית אתא, אושה ורמת יוחנן, לפיה האדריכל פעל בניגוד עניינים בעת מילוי תפקידו כחוקר, משום שקיבל בעבר מיליוני שקלים עבור עבודות תכנון שביצע עבור רשות מקרקעי ישראל. עוד טענו העותרים כי הוא נבחר באופן אישי על ידי יו"ר הוותמ"ל, מתוך מאגר של כמעט חוקרים מוסמכים, שוב ושוב.

העליון: "האינטרס המוסדי של הוותמ"ל היא כי החוקר יבצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר, ויקיים הליך שמיעתי מקיף, רציני וממצה ככל הניתן, כדי שההמלצות שתגובשנה בסופו יסייעו בידה לקבל החלטה תכנונית מושכלת"

השופטת ריבי למלשטריך-לטר מבית המשפט המחוזי קבעה כי אכן ישנה התנגשות בין האינטרס הפוליטי לציבורי בעניין: "העיקרון של שמירה על טוהר המידות ועל אמון הציבור ברשויות שלטון החוק מחייב החלתו של מבחן 'החשש הסביר' במקרה זה. לא ניגוד עניינים בפועל הוא הפוסל את החוקר, אלא ההימצאות במצב שבו עלול הוא להיות בניגוד עניינים", כתבה.

בעקבות כך הוגש ערעור בנושא לבית המשפט העליון, שבו דנו שלושה שופטים - המשנה לנשיאת העליון, השופט חנן מלצר, השופט עוזי פוגלמן והשופט עופר גרוסקופף. את הדיון הוביל השופט פוגלמן, שכתב: "במסגרת בחינתה של תוכנית שהופקדה פועלת הוותמ"ל כנאמן הציבור, ותפקידה לוודא כי התוכנית המתאשרת מיטיבה להגשים את האינטרס הציבורי. מכאן ברור כי האינטרס המוסדי של הוותמ"ל היא כי החוקר יבצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר, ויקיים הליך שמיעתי מקיף, רציני וממצה ככל הניתן, כדי שההמלצות שתגובשנה בסופו יסייעו בידה לקבל החלטה תכנונית מושכלת. 

לכן אין ממש בסברה כי חוקר המעוניין 'לרצות' את הוותמ"ל יחטא לתפקידו ולחובות המוטלות עליו מכוחו, ויכריע בהתנגדויות באורח בלתי ענייני או יטה את תוצרי חקירתו. לא ניתן לראות בהתנהלותם של הגורמים הרלוונטיים על פי ההסדרים הקבועים בחוק כמייצרים 'אקלים' של ניגוד עניינים אינהרנטי. 

בשונה מהרושם העולה מפסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים, תשלום שכרו של החוקר אינו הופך את מנהל התכנון לגורם ה'ממנה' את החוקר לשמוע התנגדויות בתוכנית מסוימת"

מנהל התכנון ועובדיו, ובכלל זה מנהל מנהל התכנון, הם רשות ציבורית הפועלת כנאמן הציבור על כל המשתמע מכך, ומכאן מחויבותו של זה לגיבושו של תוצר תכנוני המיטיב להגשים את האינטרס הציבורי. יש לייחס גם למנהל התכנון אינטרס בהליך שמיעת ההתנגדויות ענייני ורציני, ואין מקום להניח כי חוקר המבקש 'לרצות' את מנהל התכנון יטה את המלצותיו לטובת אישור התוכנית כפי שהופקדה דווקא. בשונה מהרושם העולה מפסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים, תשלום שכרו של החוקר אינו הופך את מנהל התכנון לגורם ה'ממנה' את החוקר לשמוע התנגדויות בתוכנית מסוימת".

"אין מקום לייחס לוותמ"ל או למנהל התכנון אינטרס באישור תוכנית שהופקדה ללא כל שינויים שמקורם בהמלצות החוקר", הוסיף השופט. שני הגופים הם רשויות ציבוריות האמונות על האינטרס הציבורי בגיבוש תוצר תכנוני המיטיב לאזן בין המדיניות הממשלתית בתכנון מהיר של מתחמי מגורים, לבין כל יתר השיקולים התכנוניים הרלוונטיים.

לשני הגופים אינטרס מוסדי ברור בקיום הליך שמיעת התנגדויות ענייני, מקצועי ומקיף, על כן גם אין להניח, כאמור, כי חוקר המבקש 'לרצות' גופים אלה יגבש המלצות בלתי ענייניות בהתנגדויות שנשמעו לפניו" 

בהתאם לכך, לשני הגופים אינטרס מוסדי ברור בקיום הליך שמיעת התנגדויות ענייני, מקצועי ומקיף, שבכוחו להאיר ולחדד את הדרוש תיקון בתוכנית שהופקדה. על כן גם אין להניח, כאמור, כי חוקר המבקש 'לרצות' גופים אלה יגבש המלצות בלתי ענייניות בהתנגדויות שנשמעו לפניו".

בהתאם לכל אלו פסק השופט פוגלמן כי לא מצאת שהמערער, אדריכל נקאש, היה מצוי בניגוד עניינים בעת ששימש כחוקר לשמיעת התנגדויות לתמל/1024, והציע לקבל את הערעור, לבטל את פסק הדין של בית המשפט המחוזי – כולל הקביעה שלפיה יש להחזיר את תמל/1024 לשלב שמיעת ההתנגדויות לפני חוקר אחר – ולחייב את הקיבוצים שהגישו את העתירה למחוזי לשאת בהוצאות המשפט, בסך 20,000 שקל. שני השופטים הנוספים בהרכב קיבלו את ההמלצה, וזו קיבלה תוקף פסק דין.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search