search

מישורים

רשם המתווכים - המדריך המלא 2021

יחידת רשם המתווכים של משרד המשפטים הוקמה ב-1996 לניהול הבחינות לקבלת רישיון תיווך, הענקת רישיון תיווך, ניהול פנקס המתווכחים וטיפול בעבירות משמעת של מתווכים

הסרת חסמים בהתחדשות עירונית? ישנה סוגיה שטרם נידונה בצורה ראויה: בעיית הנציג

לאחרונה פורסם סיכום עבודת צוות הסרת החסמים בהתחדשות עירונית של משרד המשפטים. בעבודת הצוות עלו חסמים שונים, המונעים או מעכבים את קידומם של פרויקטים להתחדשות עירונית, בשלושה מישורים מרכזיים: (1) מישור התכנון; (2) מישור היחסים שבין בעלי הדירו

  • © כל הזכויות שמורות