search

נדל"ן למגורים

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

מתוך עשרה מכרזי מחיר למשתכן בב"ש ובטבריה - רק שניים נסגרו בהצלחה; לשמונה לא הוגשה ולו הצעה אחת

בשני המכרזים ששווקו בהצלחה, בשכונת הפארק החדשה בבאר שבע, זכתה חברת א.ג בוסקילה עבודות בנייה – שהייתה היחידה שהגישה הצעה • המחיר שהציעה: 7,656 שקל למ"ר, נמוך ב-44 שקל ממחיר המקסימום

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

הצוות הבין-משרדי לבחינת נושא האיחור במסירת דירות ממליץ: "התקופה המוכרת לעיכובים בשל משבר הקורונה - 60 ימים"

עוד ממליץ הצוות כי בתקופה זו (120 יום בסך הכול) יחויב קבלן שאיחר במסירת הדירה במחצית הפיצוי הרגיל הקבוע בחוק • "הסדר שיקדם ודאות וימנע הגעה של סכסוכים רבים לבית המשפט" • הדו"ח המלא - בכתבה

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

שימוש חורג: המדריך השלם לשנת 2021

במדריך זה תוכלו לקרוא על ההגדרה של שימוש חורג, כיצד מקבלים היתר לשימוש חורג, מהי התקופה בה ניתן היתר שכזה, מה המשמעות של שימוש חורג בקרקע חקלאית ובשימוש של דירה למטרה עסקית

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

רשות המיסים נדל״ן - כל הפרטים על מידע נדל"ן וחיפוש שווי נכסים בישראל - מדריך 2021

רוצים לדעת כמה שווה בית בשכונה שלכם? מעוניינים לקנות בית או דירה בעיר אחרת ומתעניינים בשווי הבתים באזור? יש דרך מצוינת וקלה לגלות את המחירים האמיתיים. כל הפרטים על מערכת המידע של רשות המיסים לאיתור עסקאות מכירה וקנייה בישראל

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

ברקע בקשת ליצמן להפחתת מס הרכישה בפריפריה: האם תוארך הוראת השעה לגבי מס הרכישה על דירה נוספת?

במכתב ששלח שר הבינוי והשיכון נכתב: "אין ספק כי שיעורו הנוכחי של מס הרכישה השפיע לטובה על ריסון הביקוש בהשקעה בדירות" • לדבריו, הפחתת המס בפריפריה "תביא להגדלת היצע הדיור" • המכתב המלא - בכתבה

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

גמישות, אנשים ויצירתיות: מנהלי חברות הנדל"ן הגדולות משתפים בתהליך בחירת גוף המימון

אחד מההיבטים החשובים ביותר בכל פרויקט נדל"ן הוא הליווי הפיננסי והמימון • מנהלי חברות הנדל"ן מהגדולות בישראל משתפים בשיקולים שלהם בבחירת הגוף המממן: מהי החשיבות של גמישות ומענה לצרכים בזמן אמת? והיכן מתבטא האלמנט האנושי?

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

קבוצת חג'ג' שמה את סוגיית פרויקט סומייל מאחוריה? הודיעה כי חתמה על מזכר הבנות מחייב עם קבוצת הרכישה

כזכור, הפרויקט התעכב בשל מחלוקת בין החברה לבין חברי הקבוצה באשר למספר יחידות הדיור שייבנו בו • "ניהול הפרויקט והאחריות בגינו יהיו של החברה בלבד, ללא כל התערבות מצד חברי הקבוצה"

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
  • © כל הזכויות שמורות