search

נדל"ן למגורים

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

ממשיכים בקידום תוכניות תקועות: אושרה להפקדה תוכנית חוף התכלת בהרצליה; "בשורה גדולה לאלפי בעלי הזכויות במתחם"

אחרי אישור התוכנית שמטפלת במחלוקת הגדולה סביב המט"ש העירוני, גם התוכנית היוקרתית עוברת שלב חשוב בדרך לאישור • "לאחר שהתוכנית תאושר יהיה על העירייה לקדם מוקדם ככל שניתן תוכנית מפורטת"

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

"שוק קבוצות הרכישה ורסטילי ומתאים עצמו למצב בכל פעם מחדש; זה מראה לכולם שהוא פה כדי להישאר"

אחד מהמכשירים המסקרנים בענף ממשיך להתרחב גם לבעלי זכויות היסטוריות בקרקע • מדוע מימון חוץ-בנקאי הוא האופציה הטובה ביותר במקרים כאלו? פרויקט אלנבי 15 בת"א הממומן ע"י חברת ברקת, מספר את הסיפור

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

תקדים בעליון: מוסדות התכנון יידרשו לבחון הסכמות פוזיטיביות כתנאי להיתר בנייה ברכוש משותף

המשמעות – ההפרדה בין היבטי התכנון והקניין נפרצה, וכעת על מוסדות התכנון להבין הבנה בסיסית לכל הפחות בחוק המקרקעין • עו"ד מורן גור: "החלטה חשובה שתשליך גם על סוגיות נוספות" • לשון פסק הדין - בכתבה

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

תוכנית ליצמן: מענקים לרוכשי דירות יד שנייה בפריפריה, הגדלת כוח העבודה בענף והגברת התחרותיות באזורי הביקוש

השר הציג את בפני ועדת הכספים של הכנסת את תוכניתו להאצת שוק הנדל"ן כמנוף ליציאה מהירה מהמשבר • "צורך קריטי בשימור ושיפור ענף הנדל"ן כמנוע צמיחה וככלי ליצירת מקומות עבודה" • מצגת התוכנית - בכתבה

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

איפה תמצאו מידע נדל"ן שיסייע לכם לסגור עסקאות? המדריך השלם לאיסוף מידע נדל"ן 2020

על מנת לסגור עסקאות נדל"ן ברכישה, השקעה או בנייה - חובה לבדוק מידע נדל"ן בצורה נרחבת ומקיפה • אספנו עבורכם מגוון מקורות מידע נדל"ן מגופים רשמיים ומסחריים, שכדאי לבחון לפני שמקבלים החלטה על עסקת נדל"ן

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

ועדת הערר במחוז מרכז קבעה: התוכנית להקמת מרלו"ג בשטח 93,000 מ"ר ביישוב יד חנה – מבוטלת

המרלו"ג תוכנן לקום בידי חברת דיפלומט, ואושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה • ועדת הערר קבעה כי התוכנית "מעלה במידה משמעותית מאוד את גובה ואת נפח הבינוי המותר לעומת התכנון התקף" • פרוטוקול הדיון וההחלטה - בכתבה

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
  • © כל הזכויות שמורות