search

ארנונה

שיתוף פעולה משולש

שלושת הגורמים: גשם החזקות, מילוסלבסקי אדריכלים ויניב ישולה מתכוונים לקדם באמצעות החברה החדשה "גשם בעיר" פרויקטים מגוונים בתחום ההתחדשות העירונית.

תיק בניין - המדריך לשנת 2021

מהו בעצם תיק בניין ולמה הוא משמש? כל מה שאתם צריכים לדעת על מרכיביו השונים של תיק בניין, כיצד ניתן לאתר תיקי בניין ספציפיים ובמה זה יכול להועיל לכם

תקנות הארנונה לעסקים בזמן משבר הקורונה: לא מדובר בהכרח בפטור גורף לכל עסק

שר הפנים חתם לאחרונה על התקנות המאפשרות מתן פטור חלקי מארנונה לעסקים, זאת על רקע משבר הקורונה. הכוונה טובה, אך בחינת התקנות מלמדת שלא מדובר בפטור גורף מתשלומי ארנונה לתקופה של שלושה חודשים, שלא מדובר בפטור שיחול על כל הנכסים ושלרשויות המקומיות ניתנה הסמכות להחליט על אופן יישום הפטור. נעשה כאן סדר

   1 2 > >>
  • © כל הזכויות שמורות