מעלות מעלה את דירוג קבוצת מבנה ל-ilAA "בשל שיפור בפרופיל הפיננסי תוך שמירה על יציבות תפעולית"

"ברבעון הראשון של 2021 המשיכה החברה לשפר את הפרופיל הפיננסי שלה ולהוריד את המינוף", נכתב בסקירה • היקף תיק הנכסים של החברה בסוף הרבעון הראשון: 11.7 מיליארד שקל

מנכ"ל קבוצת מבנה, דודו זבידה (תומר לוי)
מנכ"ל קבוצת מבנה, דודו זבידה (תומר לוי)

חברת דירוג האשראי מעלות S&P מעלה את דירוגה של קבוצת מבנה ל-ilAA. העלאת הדירוג (מדירוג ilAA-) נובעת מהמשך השיפור העקבי בפרופיל הפיננסי של החברה, תוך שמירה על יציבות תפעולית יחסית של תיק הנכסים בתקופת משבר הקורונה, הכוללת גם שיפור מתון בשיעור התפוסה הממוצע של התיק", נכתב בסקירת חברת מעלות שפורסמה לאחרונה. "אנו צופים שהחברה תשמור על הפרופיל הפיננסי הנוכחי גם בסביבת אינפלציה גבוהה יותר, בהתבסס בין היתר על מדיניות ההנהלה". 

תחזית הדירוג "משקפת את הערכתנו כי ב-24 החודשים הקרובים תשמור החברה על היחסים ההולמים את הדירוג הנוכחי ועל הביצועים התפעוליים של תיק הנכסים, תוך ייזום נכסים חדשים בהיקף שאינו עולה מההיקף הנוכחי ביחס לשווי התיק"

מעלות אף קבעה תחזית דירוג יציבה לחברה, "המשקפת את הערכתנו כי ב-24 החודשים הקרובים תשמור החברה על היחסים ההולמים את הדירוג הנוכחי ועל הביצועים התפעוליים של תיק הנכסים, תוך ייזום נכסים חדשים בהיקף שאינו עולה מההיקף הנוכחי ביחס לשווי התיק".

מכאן עברה הסקירה לעסוק בביצועיה של החברה, וקבעה כי "ב-2020 וברבעון הראשון של 2021 המשיכה החברה לשפר את הפרופיל הפיננסי שלה ולהוריד את המינוף באמצעות מימוש נכסים, בהתאם לתוכניות ההנהלה. כמו כן נמשך השיפור בעלות המימון של החברה, בעקבות מחזורי החוב בשיעורי ריבית נמוכים יותר.

הביצועים התפעוליים של תיק הנכסים היו יציבים יחסית במהלך משבר הקורונה בזכות תיק נכסים מפוזר ורחב ביחס לקבוצת ההשוואה. כמו כן, חל שיפור בשיעור התפוסה הממוצע של כלל התיק, בשל המשך מימוש נכסים בביצועי חסר וכן בשל אכלוס נכסים"

הביצועים התפעוליים של תיק הנכסים היו יציבים יחסית במהלך משבר הקורונה בזכות תיק נכסים מפוזר ורחב ביחס לקבוצת ההשוואה. כמו כן, חל שיפור בשיעור התפוסה הממוצע של כלל התיק, בשל המשך מימוש נכסים בביצועי חסר וכן בשל אכלוס נכסים".

על פי הסקירה, ב-2020 ירד יחס החוב לחוב והון עצמי של קבוצת מבנה לכ-44.7%, וברבעון הראשון של 2021 לכ-43.7%, לעומת 49.9% ב-2019. "הירידה במינוף הינה עקבית בשנים האחרונות ונובעת בעיקר ממימוש נכסים בהיקפים משמעותיים. מדובר בנכסים שאינם בליבת הפעילות, בביצועי חסר או בהיעדר יתרון תחרותי, ולכן מימושים אלו אינם פוגעים, לדעתנו, בהערכת הפרופיל העסקי, ואף משפרים אותו.

החברה המשיכה לממש נכסים בביצועי חסר ובמדינות שבהן אין לה יתרון תחרותי. במהלך משבר הקורונה הפגין תיק הנכסים יציבות יחסית לקבוצת ההשוואה בזכות גודלו ופיזורו על פני תתי-סגמנטים, בין היתר מבני תעשייה, לוגיסטיקה, משרדים ומסחר".

הסקירה חושפת כי גודל תיק הנכסים של החברה עמד נכון לסוף הרבעון הראשון של 2021 על כ-11.7 מיליארד שקל. "גודל תיק הנכסים, ופיזורו על פני כמה סגמנטים, מהווים להערכתנו יתרון משמעותי בדירוג. לחברה פרויקטי ייזום של נדל"ן מניב לשימוש עצמי בהיקף לא מהותי ביחס לגודל תיק הנכסים. אנו סבורים כי עם השלמתם תשתפר האיכות הממוצעת של התיק, שכיום כולל נכסים שכמה מהם בקטגוריה נמוכה יחסית לקבוצת ההשוואה".

נזילות החברה נתמכת בגמישות פיננסית טובה הנובעת מהיקף גבוה של נכסים לא משועבדים, בשווי של כ-3.3 מיליארד שקל (נכון ל-31 במרץ 2021), בייצור תזרימי מזומנים איתנים ובנגישות טובה למגוון מקורות מימון"

לקראת סיומה של הסקירה נכתב כי "אנו מעריכים את נזילות החברה כ'הולמת', וצופים כי היחס בין המקורות לשימושים יעלה על X1.2 ב-12 החודשים הקרובים. נזילות החברה נתמכת בגמישות פיננסית טובה הנובעת מהיקף גבוה של נכסים לא משועבדים, בשווי של כ-3.3 מיליארד שקל (נכון ל-31 במרץ 2021), בייצור תזרימי מזומנים איתנים ובנגישות טובה למגוון מקורות מימון".

לעיון בסקירה במלואה לחצו כאן

נזכיר כי לאחרונה ביצעה מבנה שני מהלכים מעניינים, שתרמו את חלקם לסטטוס הפיננסי העכשווי שלה: האחד – מכירת כל מניות חברת סלע קפיטל נדל"ן, לאחר שלא הצליחה בניסיון ההשתלטות עליה; השני – רכישת מאות דירת מחברת אאורה לצורכי השכרה ארוכת טווח, תמורת כ-590 מיליון שקל.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search