להורדת אפליקציה

גם מבנה נכנסת לעולם השכירות למגורים: רוכשת מאות דירות מאאורה ב-590 מיליון שקל – ותייעד את כולן להשכרה

זאת כחלק ממהלך כולל לרכישת נכסים מאאורה, קיימים ומתוכננים, בתמורה שיכולה להגיע עד כ-750 מיליון שקל • בעתיד תוכל לרכוש אאורה עד 15% ממניות חברת הריט שתקים מבנה

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלי אאורה, ודודו זבידה, מנכ"ל מבנה (ראובן קפוצינסקי; תומר לוי)
יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלי אאורה, ודודו זבידה, מנכ"ל מבנה (ראובן קפוצינסקי; תומר לוי)

עסקה מעניינת למבנה ואאורה: השתיים הודיעו היום (ד') כי סיכמו לאחרונה על עסקה שבמסגרתה תרכוש מבנה יחידות דיור, שטחי מסחר וחדרי מעונות מאאורה, ותזכה באופציה לרכישת יחידות דיור נוספות בפרויקטים עתידיים של החברה המוכרת. הסכום הכולל של העסקה, אם תתממש במלואה, יכול להגיע עד ל-750 מיליון שקל.

חברת מבנה דיווחה כי התקשרה "התקשרה בהסכם מסגרת עם שלושה תאגידים מקבוצת אאורה - אאורה השקעות, אאורה ישראל יזמות והשקעות ואאורה החדשה פיננסים - לרכישת זכויות בנכסים אלו: 290 יחידות דיור להשכרה וכ-4,000 מ"ר שטחי מסחר בפרויקטים הממוקמים ברמת השרון, ברמת גן בקריית אונו, בבן שמן ובחדרה; כ-120 מיטות במעונות סטודנטים בקריית אונו. 

רכישת הזכויות במעונות הסטודנטים כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים. התמורה עבור רכישת הזכויות ביחידות הדיור והמסחר מסתכמת לסך של 590 מיליון שקל; התמורה עבור רכישת הזכויות במעונות הסטודנטים מסתכמת לסך של כ-57 מיליון שקל"

רכישת הזכויות במעונות הסטודנטים כפופה להתקיימותם של התנאים המתלים הללו: אישור רשות התחרות, אישור משרד הפנים, אישור מורשי חתימה של העירייה ואישור ברוב של מועצת קריית אונו. התמורה עבור רכישת הזכויות ביחידות הדיור והמסחר מסתכמת לסך של 590 מיליון שקל; התמורה עבור רכישת הזכויות במעונות הסטודנטים מסתכמת לסך של כ-57 מיליון שקל".

אאורה מפרטת את פרטי ההסכם לפי פרויקט: באאורה בן שמן – 80 יחידות דיור וכ-1,800 מ"ר שטחי מסחר; באאורה רמת השרון – 50 יחידות דיור וכ-1,000 מ"ר שטחי מסחר; באאורה סיטי בחדרה – 50 יחידות דיור; באאורה רמת חן – 80 יחידות דיור; באונו ואלי בקריית אונו – 30 יחידות דיור וכ-1,200 שטחי מסחר; מעונות הסטודנטים בקריית אונו – 69 יחידות מגורים להשכרה.

ההסכם כולל גם אופציה ביחס לנכסי מקרקעין ב-17 פרויקטים עתידיים של אאורה במרכז הארץ: שלושת חברות הבת של אאורה העניקו למבנה אופציה בלתי חוזרת לרכישת דירות מגורים בהיקף שלא יפחת מ-20 ולא יעלה על 50 בכל אחד מהפרויקטים, וזאת מתוך כלל הדירות העומדות למכירה, ובהנחה של 5% ממחיר השמאות

ההסכם כולל גם אופציה ביחס לנכסי מקרקעין ב-17 פרויקטים עתידיים של אאורה במרכז הארץ: שלושת חברות הבת של אאורה העניקו למבנה אופציה בלתי חוזרת לרכישת דירות מגורים בהיקף שלא יפחת מ-20 ולא יעלה על 50 בכל אחד מהפרויקטים, וזאת מתוך כלל הדירות העומדות למכירה, ובהנחה של 5% ממחיר השמאות. "תקופת האופציה תהיה למשך ארבע שנים, וניתן יהיה לממשה עד 30 ימים מיום הודעת קבוצת אאורה למבנה על הכוונה לצאת למכירה מוקדמת של דירות המגורים בפרויקט הרלוונטי", נכתב בהודעת מבנה לרשות לניירות ערך.

"במסגרת הסכמי המכר האמורים התחייבה המוכרת הרלוונטית, בגין כל תשלום שתשלם החברה, להעמיד כלפי החברה ערבויות חוק מכר ביחס לכל יחידות הדיור והמסחר בהתאם להוראות חוק המכר דירות", ממשיכה החברה הרוכשת. "במרבית הסכמי המכר נקבעו תנאי תשלום של 20% עד מועד המצאת שוברים ו-80% בסמוך למועד מסירת החזקה בנכס. בכוונת החברה להשכיר את דירות המגורים לציבור הרחב ולפעול לקבלת הטבות מכוח הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון".

פרט מעניין נוסף שנקבע בהסכם המסגרת קובע כי אם יאושר למבנה, בתוך ארבע שנים וארבעה חודשים ממועד חתימת הסכם המסגרת, לפרסם תשקיף הנפקה ראשונה לציבור של ניירות ערך של קרן ריט למגורים בשליטתה של החברה, ורישומם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, תעמוד לאאורה הזכות לרכוש עד 15% ממניות חברת הריט האמורה"

פרט מעניין נוסף שנקבע בהסכם המסגרת קובע כי אם יאושר למבנה, בתוך ארבע שנים וארבעה חודשים ממועד חתימת הסכם המסגרת, לפרסם תשקיף הנפקה ראשונה לציבור של ניירות ערך של קרן ריט למגורים בשליטתה של החברה, ורישומם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, תעמוד לאאורה הזכות לרכוש עד 15% ממניות חברת הריט האמורה, בסך השווה לשווי המניה במועד ההנפקה בהפחתה של 5.7%. 

מבנה מדגישה כי סעיף זה כפוף לכך ש"אופציית דירות המגורים תהיה בתוקף במועד ההנפקה, או שהחברה מימשה אופציה זו ביחס לסך של 80 דירות מגורים לפחות". עוד היא מציינת כי "אופציה זו תהיה בתוקף במהלך חמישה ימי מסחר ממועד הנפקה כאמור". 

היא מעדכנת עוד כי שיעור התשואה על ההון הצפוי בעסקה האמורה עומד על 11%, וכי "לאור נתוני העסקה החברה אף צופה כי תוכל לרשום רווחי הון עתידיים". באאורה מציינים כי בעקבות העסקה "החברה צפויה לרשום בדו"חותיה הכספיים לרבעון השני בשנת 2021 רווח גולמי מהותי, וכן שיפור בכלל הפרמטרים התפעוליים והפיננסיים של החברה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search