להורדת אפליקציה

חברת ריט 1: כשליש מתיק הנכסים הביא לירידה של 8 מיליון שקל בהכנסות ברבעון הראשון של 2021

כך על פי הדו"ח המסכם לרבעון • לצד זה, לאורך התקופה חתמה החברה על הסכמי שכירות חדשים שצפויים להניב לה כ-11 מיליון שקל בשנה • בדו"ח מצוין כי כעת שיעור גביית של דמי השכירות גבוה, "בדומה לתקופה שלפני משבר הקורונה"

מגדל היובל, אחד מנכסי המרכזיים של חברת ריט 1 (רמי חכם)
מגדל היובל, אחד מנכסי המרכזיים של חברת ריט 1 (רמי חכם)

קרן ההשקעות במקרקעין ריט 1 פרסמה לאחרונה את הדו"ח המסכם שלה לרבעון הראשון של שנת 2021, וממנו עולה כי בשל הסגר הכללי שהוטל לאורך התקופה (התחיל, למעשה, עוד בדצמבר 2020, ונמשך באופן מלא עד לתחילת פברואר השנה) – ספגה החברה ירידה של שמונה מיליון שקל בהכנסות, וזאת מצד נכסים המהווים 28% בלבד מתיק הנכסים הכולל שלה: נכסי המסחר והחניונים שבהם היא מחזיקה.

"תחומי הפעילות משרדים, תעשייה ולוגיסטיקה ובתי חולים סיעודיים מהווים כיום כ-72% מתיק הנכסים המניבים של החברה", נכתב בדו"ח, במסגרת ניתוח "ביצועי" התיק. "בתחומים אלו לא נרשמה פגיעה בהכנסות החברה כתוצאה מהסגר במהלך הרבעון הראשון של 2021.

תחום המסחר מהווה כ-24% מתיק הנכסים המניבים וכולל בעיקר מרכזי קניות פתוחים. בדומה לשנת 2020, ברבעון הראשון של שנת 2021 תחום המסחר נפגע בצורה ישירה מההנחיות והצווים לסגירת חנויות, מסעדות, מרכזי מסחר וקניונים"

תחום המסחר מהווה כ-24% מתיק הנכסים המניבים וכולל בעיקר מרכזי קניות פתוחים. בדומה לשנת 2020, ברבעון הראשון של שנת 2021 תחום המסחר נפגע בצורה ישירה מההנחיות והצווים לסגירת חנויות, מסעדות, מרכזי מסחר וקניונים. הפגיעה בהכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2021 כתוצאה מהקלות שכר דירה לשוכרים בתחום זה, בסך של כשישה מיליון שקל, הוכרה במלואה בתקופת הדו"ח. בתחום החניונים, המהווה כ-4% מתיק הנכסים המניבים של החברה, נרשמה פגיעה בהכנסות בתקופת הסגר השלישי בעיקר כתוצאה מירידה במופע המזדמנים, בסך של כשני מיליון שקל".

עם זאת, ובאופן טבעי, התמונה לאחר היציאה מהסגר שונה לחלוטין: "מאז תום הסגר השלישי ועד למועד פרסום דו"ח זה ניכרת החזרה לשגרה במשק, המלווה ברמת פעילות כלכלית גבוהה. נוסף על כך, העלייה בצריכה הפרטית באה לידי ביטוי, בין היתר, בשיפור בפעילותם של מרכזי המסחר ושל החניונים של החברה. למועד פרסום דו"ח זה, שיעור הגבייה של חיובי דמי השכירות (בכלל תחומי פעילות החברה) הינו גבוה, בדומה לתקופה שלפני משבר הקורונה.

במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום דו"ח זה נחתמו כ-70 הסכמי שכירות חדשים בנכסי החברה, ביחס לשטח של כ-17,000 מ"ר, אשר צפויים להניב כ-11 מיליון שקל בשנה. נוסף על כך, נחתמו כ-60 הארכות להסכמים קיימים ביחס לשטח של כ-18,000 מ"ר, אשר צפויים להניב כ-12 מיליון שקל בשנה"

במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום דו"ח זה נחתמו כ-70 הסכמי שכירות חדשים בנכסי החברה, ביחס לשטח של כ-17,000 מ"ר, אשר צפויים להניב כ-11 מיליון שקל בשנה. נוסף על כך, נחתמו כ-60 הארכות להסכמים קיימים ביחס לשטח של כ-18,000 מ"ר, אשר צפויים להניב כ-12 מיליון שקל בשנה, תוך קיטון ריאלי ממוצע של כ-1.4% בשכר הדירה".

בהסתכלות כללית מערכיה החברה כי תמהיל תיק הנכסים המניבים, וכן הפיזור הגאוגרפי הרחב שלהם, מסייעים לה להתמודד עם ההשפעות של משבר הקורונה על נכסיה ועל תוצאות פעילותה. עוד מעריכה החברה כי יתרות המזומנים ומסגרות האשראי הפנויות העומדות לרשותה, שיעור המינוף הנמוך ביחס לענף, נגישותה לאשראי בנקאי ולשוק ההון, עומס חלויות החוב הנמוך בשנים הקרובות, לצד היקף נכסיה המניבים הלא משועבדים, יאפשרו לה לממן את פעילותה ולעמוד בהתחייבויותיה. 

"החברה מעריכה כי איתנותה הפיננסית ומצב נכסיה המניבים יאפשרו לה להתמודד בצורה נאותה עם השפעות כאמור, אם תתרחשנה. לצד זה, ולאור העובדה שמשבר הקורונה הוא אירוע חסר תקדים בהיקפו, המאופיין באי-ודאות רבה, מידת ההשפעה של המשבר על פעילותה ועל תוצאותיה העתידיות של החברה תלויה במידה ובהיקף של התממשותם של משתנים שונים בארץ ובעולם, ואין בידי החברה אפשרות להעריך במועד זה באופן מהימן את מלוא היקף ההשפעה הכלכלית על פעילותה ותוצאותיה".

על פי הדו"ח, נכון לסוף הרבעון השלישי, נכסי החברה כוללים 46 נכסים מניבים בשטח של כ-564,000 מ"ר, עם שיעור תפוסה של כ-96.9%. מרבית נכסי החברה ממוקמים באזורי ביקוש, בעיקר במרכז הארץ ובגוש דן

על פי הדו"ח, נכון לסוף הרבעון השלישי, נכסי החברה כוללים 46 נכסים מניבים בשטח של כ-564,000 מ"ר, עם שיעור תפוסה של כ-96.9%. מרבית נכסי החברה ממוקמים באזורי ביקוש, בעיקר במרכז הארץ ובגוש דן, ומשמשים ברובם למשרדים ולמסחר. הנכסים מושכרים לכ-840 שוכרים בחוזים לטווחי זמן שונים.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search