להורדת אפליקציה

רוטשטיין מתריעה מפני משבר בקרב קבלני הביצוע: "בשנים האחרונות חלה הידרדרות בחוסנם הפיננסי"

בדו"ח המסכם לשנת 2020 מציינת החברה כי "קיים קושי רב במציאת קבלני ביצוע איכותיים" – ומתריעה גם מפני מחסור בכוח אדם מיומן • מנהלת מו"מ להקמה משותפת של מרכז עסקים בחיפה, בשטח 28 דונם

מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן, אבישי בן-חיים (רוטשטיין נדל"ן)
מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן, אבישי בן-חיים (רוטשטיין נדל"ן)

"בשנים האחרונות חלה הידרדרות בחוסנם הפיננסי של קבלני הביצוע, ורבים מהם נקלעו לקשיים כלכליים. נכון למועד כתיבת הדו"ח, קיים קושי רב במציאת קבלני ביצוע איכותיים, והחלפת קבלן ביצוע באמצע פרויקט כרוכה בעלויות נוספות ובעיכוב לוחות הזמנים של הפרויקט. בשל כך, וכדי להפחית את תלות החברה בקבלני ביצוע, חיזקה רוטשטיין בשנים האחרונות את יכולת ניהול הביצוע העצמי שלה, וכן יוצרת התקשרויות עם קבלני משנה קבועים אשר לחברה היכרות וניסיון טובים עימם".

כדי להפחית את תלות החברה בקבלני ביצוע, חיזקה רוטשטיין בשנים האחרונות את יכולת ניהול הביצוע העצמי שלה, וכן יוצרת התקשרויות עם קבלני משנה קבועים אשר לחברה היכרות וניסיון טובים עימם"

כך כותבת חברת רוטשטיין נדל"ן בדו"ח המסכם שלה לשנת 2020, ומזהירה מפני מצבם הכללי של קבלני המשנה וקבלני הביצוע בישראל – שלהגדרתה הם "הספקים העיקריים של החברה". נזכיר כי אך בשבוע שעבר דיברה עו"ד קרן כהן בלחרסקי, בהרצאה מיוחדת למרכז הנדל"ן, על המחסור הצפוי בקבלני ביצוע בפרויקטים מסוג תמ"א 38, אשר מתבטא כבר כעת בעליית מחירים.

עוד מתריעה החברה מפני מחסור בכוח אדם מיומן ומקצועי: "בשנים האחרונות, בין היתר כתוצאה מרפורמות שונות ביוזמת ממשלת ישראל לשינוי מבני בתחום העסקת עובדים זרים בענף הבנייה, ולאור תלות היתר שפיתח הענף בעובדים הזרים, נוצר מחסור מתמשך בכוח אדם בענף הבנייה.

להערכת החברה המגבלות הנוגעות להיקף כוח האדם בענף צפויות לגרום להתייקרות בתשומות הבנייה בכלל וכוח האדם בפרט, עניין העלול להוביל לעלייה בעלויות הבניה של פרויקטי נדל"ן בישראל וברווחיותן של חברות יזמיות, בהיעדר עלייה מקבילה במחירי הדירות"

למחסור ולאי-זמינותו של כוח אדם מיומן עלולה להיות השפעה על יכולת העמידה בלוחות הזמנים וכן על עלות העבודות של החברה ועל יעדי הזמן למסירת הדירות שלהם התחייבה החברה כלפי בעלי דירות ורוכשי דירות בפרויקטים. כמו כן, להערכת החברה המגבלות הנוגעות להיקף כוח האדם בענף צפויות לגרום להתייקרות בתשומות הבנייה בכלל וכוח האדם בפרט, עניין העלול להוביל לעלייה בעלויות הבניה של פרויקטי נדל"ן בישראל וברווחיותן של חברות יזמיות, בהיעדר עלייה מקבילה במחירי הדירות".

על רקע אלו מציינת החברה כי בשנה הנוכחית, שנת 2021, היא תמשיך בהשלמת הקמתם של הפרויקטים שאותם היא מבצעת, וכן תחל בביצוע הפרויקטים הנמצאים בשלבי תכנון. "החברה תמשיך להתמקד בבנייה באזורי הביקוש במרכז הארץ ובירושלים, ולמכור דירות למעמד הבינוני-גבוה. בכוונת החברה להגיע להיקף ביצוע של כ-15 עד 20 פרויקטים במקביל, דבר אשר תואם את יכולת הניהול של החברה, תוך חיסכון בהוצאות תקורה. 

בשל הביקוש הגובר לקרקעות החברה מפתחת זרוע שתתמקד באיתור פרויקטים של התחדשות עירונית, פינוי-בינוי ותמ"א 38, ובכלל זה בוחנת שיתופי פעולה עם חברות אחרות ומקדמת כניסה לפרויקטים נוספים של התחדשות עירונית באזורי הביקוש"

בשל הביקוש הגובר לקרקעות החברה מפתחת זרוע שתתמקד באיתור פרויקטים של התחדשות עירונית, פינוי-בינוי ותמ"א 38, ובכלל זה, בין היתר, החברה בוחנת שיתופי פעולה עם חברות אחרות בענף ומקדמת כניסה לפרויקטים נוספים של התחדשות עירונית באזורי הביקוש וכן פרויקטים של תמ"א 2/38, שנכון למועד פרסום הדו"ח טרם הבשילו".

החברה ציינה בדו"ח כי היא מעמיקה את אחיזתה בתחום ההתחדשות העירונית ופועלת לקידום פרויקטים במסגרת ההתחדשות העירונית בארץ, והזכירה בהקשר זה את רכישתה של חברת אנשי העיר, שהשלב הראשון שלה בוצע בשנת 2018 והשני בשנה שעברה – שהשלים רכישה של 55% ממניות חברת אנשי העיר, שמתמקדת בהתחדשות עירונית בעיקר בתל אביב.

לאורך 2020 עסקה הקבוצה בתכנון ובהקמת פרויקטים למגורים, בשלבים שונים, בהיקף של 1,583 יחידות דיור – כ-290 נמכרו לאורך השנה. "נוסף על כך, לחברה עתודות קרקע בבאר יעקב, בקריית מלאכי ובבית שמש שעליהן ניתן לבנות 2,156 יחידות דיור"

ב"אגף המספרים" של הדו"ח השנתי מציינת החברה כי היקף המאזן המאוחד שלה נכון לסוף 2020 הסתכם בכ-1.062 מיליארד שקל, לעומת כ-685 מיליון שקל בסוף 2019. לאורך 2020 עסקה הקבוצה בתכנון ובהקמת פרויקטים למגורים, בשלבים שונים, בהיקף של 1,583 יחידות דיור – כ-290 נמכרו לאורך השנה. "נוסף על כך, לחברה עתודות קרקע בבאר יעקב, בקריית מלאכי ובבית שמש שעליהן ניתן לבנות 2,156 יחידות דיור".

משא ומתן להקמת מרכז עסקים חדש בחיפה

רוטשטיין נדל"ן עדכנה עוד במסגרת הדו"ח כי היא מנהלת מגעים עם צד שלישי להקמת ישות משותפת, שבה כל צד יחזיק ב-50%, אשר תרכוש מקרקעין הממוקמים באזור חיפה והקריות, בשטח של כ-28 דונם. 

החברה והשותף יקימו ישות משותפת שבה יחזיקו הצדדים בחלקים שווים; הישות תרכוש את המקרקעין מהמוכר בכ-60 מיליון שקל; החברה והשותף יממנו את ההון העצמי שיידרש לרכישת המקרקעין ולפרויקט, בחלקים שווים"

"בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין נכון למועד דו"ח זה, על המקרקעין קיימות זכויות לבניית מרכז עסקים הכולל אחסנה, תעשייה, מלאכה ומשרדים בהיקף של כ-45,000 מ"ר", מציינת רוטשטיין. "עיקר תנאי העסקה המתגבשת, בהתאם להסכמות עקרוניות ראשוניות בלבד: החברה והשותף יקימו ישות משותפת שבה יחזיקו הצדדים בחלקים שווים; הישות תרכוש את המקרקעין מהמוכר בכ-60 מיליון שקל; החברה והשותף יממנו את ההון העצמי שיידרש לרכישת המקרקעין ולפרויקט, בחלקים שווים; הצדדים ינהלו במשותף את הפרויקט בתמורה לדמי ניהול שישולמו לצדדים בהתאם ליחס חלוקה כפי שיוסכם ביניהם". 

החברה מבהירה ומדגישה כי טרם סיימה את הליך בדיקת הנאותות עבור העסקה, וכי טרם התגבשו הסכמות סופיות באשר לתנאי העסקה. "ההתקשרות בעסקה ו/או תנאיה הסופיים תלויים, בין היתר, בתוצאות הליך בדיקת הנאותות, לשביעות רצון החברה, וכן בגיבושו של הסכם מחייב", סיכמה חברת רוטשטיין.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search