בנק ישראל: משקל החוב לדיור מסך חוב משקי הבית ב-2020 – 68%; קצב הגידול השנתי של החוב לדיור – 8%

יתרת החוב לדיור עלתה ב-32 מיליארד שקל, על רקע משבר הקורונה – גבוה מבשנים קודמות • על אף שכבר בתחילת 2020 הזהיר בנק ישראל מהעלייה בשיעור החוב לדיור – הוא ממשיך לעלות

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון (יח"צ)
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון (יח"צ)

משקל החוב לדיור מסך החוב של משקי הבית ממשיך לעלות; קצב הגידול השנתי של החוב לדיור עולה גם הוא; והתוספת לחוב לדיור לאורך 2020 הייתה גבוהה מהשנים הקודמות. זהו, בתמצית, סיכומו של המסמך "מבט סטטיסטי 2020" שפרסם היום (ד') בנק ישראל.

על פי הסקירה, "בשנת 2020 בלטה העלייה ביתרת החוב לדיור של משקי הבית, ולראשונה ירדה השנה יתרת החוב שלא לדיור". כך, יתרת החוב לדיור עלתה בכ-32 מיליארד שקל בשנת 2020 - היקף גבוה מהשנים הקודמות, בעוד שיתרת החוב שלא לדיור ירדה בכשבעה מיליארד שקל. כתוצאה מכך עלה משקל יתרת החוב לדיור מסך יתרת החוב של משקי הבית בכשלוש נקודות האחוז, לכ-68%, השיעור הגבוה ביותר מאז 2014 לפחות.

נזכיר בהקשר זה כי כבר בינואר 2020, כלומר לפני פרוץ משבר הקורונה, התריע בנק ישראל מפני ממדי החוב לדיור, ובעיקר מפני הנפח הגבוה שהוא תופס מסך החוב לדיור של משקי הבית בישראל. אז, בתחילת השנה הקודמת, שיעור זה עמד על 65%, וכבר בנקודת זמן זו היה גבוה ב-15% בהשוואה למדינות המפותחות. למרות זאת, וב"השראת" הקורונה, שיעור זה הוסיף לעלות לאורך השנה.

הסקירה מלמדת עוד כי קצב הגידול השנתי של החוב לדיור ממשיך להיות גבוה, בדומה לשנים הקודמות, ועמד בסוף השנה על כ-8%. "שיעור השינוי בחוב שלא לדיור ירד, על רקע הירידה בצריכה הפרטית ובדומה למדינות באירופה, ולראשונה נרשם השנה שיעור שינוי שלילי של כ-4%".

העלייה ביתרת החוב לדיור התרכזה בחוב לבנקים, שממשיכים להיות המלווה העיקרי למשקי הבית. יתרת החוב לדיור של משקי הבית הסתכמה בסוף השנה לכ-417 מיליארד שקל; יתרת החוב לבנקים גדלה בכ-33 מיליארד שקל, שהם כ-9%, לכ-397 מיליארד שקל בסך הכול; יתרת החוב לגופים המוסדיים דווקא קטנה, בכמיליארד שקלים (ירידה של 8%), והסתכמה בכ-13 מיליארד שקל.

העלייה בהלוואות לדיור מהבנקים נבעה בעיקר מעלייה בהיקף המשכנתאות החדשות שנטלו משקי הבית, כפי שאפשר ללמוד מפרסומי הבנק החודשיים לאורך השנה. על פי הסקירה של בנק ישראל, היקף המשכנתאות החדשות שנטלו משקי הבית מהבנקים בשנת 2020 הסתכם לכ-78 מיליארד שקל – נתון שפורסם בפברואר האחרון בסקירת משרד הבינוי והשיכון - גבוה מההיקפים שניתנו בשנים הקודמות (ממוצע של כ-51 מיליארד שקל בשנה).

עוד מציינת הסקירה של בנק ישראל כי קצב הגידול בחוב לדיור ובחוב שלא לדיור בישראל גבוה מזה של מדינות גוש האירו. בתקופת משבר הקורונה המגמה הייתה זהה לזו של מדינות האיחוד: ירידה בקצב הגידול בחוב שלא לדיור, לעומת המשך עלייה בקצב גידול בחוב לדיור.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search