להורדת אפליקציה

חדשות הנדל"ן: קבוצת חג'ג' זכתה במגרש נוסף במתחם סומייל; עוד ארבעה מגרשים שווקו בהצלחה באופקים

המגרש בסומייל, מגרש 121, יאפשר הקמת בניין בן שמונה קומות ו-38 יח"ד • המגרשים באופקים – באזור התעשייה שקד המתפתח • צו הליכי חדלות פרעון לחברת גבי בן-גלים

האחים חג'ג', בעלי קבוצת חג'ג' (טל צ'יקורל)
האחים חג'ג', בעלי קבוצת חג'ג' (טל צ'יקורל)

• שר האוצר, ישראל כ"ץ, ושר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן, אישרו השבוע את החלטת מועצת מקרקעי ישראל לשיווק יחידות דיור במחיר מופחת. ההחלטה מאפשרת שיווקן של אלפי יחידות ברחבי הארץ בהנחה משמעותית לזכאים. ההחלטה, שאושרה בתום דיונים מקצועיים ומקיפים שהתקיימו בין משרד האוצר לבין משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, משקפת תמהיל נכון לשיווק יחידות דיור במחיר מופחת ביחס לשיווק יחידות דיור בשוק החופשי. "השיטה החדשה מעניקה הנחות סבירות ומידתיות לזכאים ומגבירה כדאיות כלכלית בשיווקי רשות מקרקעי ישראל", כך בהודעת משרד האוצר. "כמו כן, צפוי המתווה להביא להגברת השיווקים של רשות מקרקעי ישראל ולהאצת שוק הנדל"ן כקטר צמיחה למשק".

• עדכון בנושא הקפאת ההליכים נגד חברות קבוצת בן-גלים: בתחילת החודש ניתן צו פתיחת הליכי חדלות פירעון - הפעלה זמנית כנגד חברת גבי בן-גלים חברה לבנין. כזכור, בחודש ספטמבר שעבר הגישו ארבע חברות הקבוצה בקשה להקפאת הליכים נגדן.

• קבוצת חג'ג' דיווחה אתמול (ה') בשעות הערב כי חברת הבת שלה, חג'ג' סומייל 122, זכתה בהתמחרות לרכישת מלוא זכויות הבעלות במגרש 121 הסמוך לפרויקט החברה במתחם סומייל בתל אביב, בקרן הרחובות ז'בוטינסקי ואבן גבירול (ה'פינה' הצפון-מערבית של הפרויקט), זאת בתמורה כוללת של 173 מיליון שקל. "למיטב ידיעת החברה, בהתאם לתב"ע שבתוקף, ניתן לבנות במגרש בניין מגורים בן שמונה קומות שיכלול כ-38 יחידות דיור למגורים, ונוסף על כך – 3,178 מ"ק למסחר", כך מוסרת קבוצת חג'ג'. "יצוין כי על פי תוכנית המתאר התקפה של תל אביב, תא/5000, סך כול השטח במ"ר (ברוטו) עילי במגרש הינו עד לכ-15,650 מ"ר". עוד מציינת החברה כי "על המגרש מצויים מבנים שבהם מצויים מחזיקים (פולשים) זה שנים רבות, ועל מנת לקדם את הפרויקט, יידרש להגיע להסכמות על פינוים מהמתחם. האחריות על פינוי המחזיקים הינה על מוכרי הזכויות, ואולם אין התחייבות ביחס למועד הפינוי". החברה הבת של קבוצת חג'ג' מחזיקה כבר כיום בזכויות במגרש – לשתי יחידות תב"ע וכ-181 מ"ר מסחר – ולכן תידרש לשלם בפועל על המגרש כ-163 מיליון שקל. על כוונת החברה לרכוש את המגרש דיווחנו כאן לפני כחודש.

• עוד ארבעה מכרזים שווקו בהצלחה באזור התעשייה שקד באופקים: רשות מקרקעי ישראל פרסמה אתמול את שמות הזוכים במכרזים: קבוצת מגידו זכתה במגרש בן ארבעה דונמים תמורת 606,000 שקל לדונם, לפני הוצאות פיתוח. על המגרש תקים החברה פרויקט של תעסוקה ומסחר על פי התב"ע. במגרש בן חמישה דונמים זכתה חברת האחים אוזן, במחיר של 774,000 שקל לדונם, לא כולל הוצאות פיתוח. בשני המגרשים האחרונים במכרז זכתה רשת הקמעונאות האחים יוחננוף, שתקים עליהם מרכז קניות. מדובר במגרש אחד בן 6.6 דונמים שבו זכתה החברה לפי מחיר של 1.541 מיליון שקל לדונם, ומגרש בן 6.8 דונמים, שבו זכתה הרשת לפי 1.527 מיליון שקל לדונם. זכיות אלו הן המשך לשיווק המוצלח של 18 מגרשים באזור התעשייה באופקים ביולי האחרון.

• חברת מניבים ריט הודיעה השבוע כי דירקטוריון החברה אישר את התקשרותה בהסכם עם מיטב דש גמל ופנסיה על פיו, בכפוף להתקיימות שני תנאים מתלים בתוך 30 ימים ממועד חתימת ההסכם – א. קבלת אישור הבורסה לניירות ערך לרישומן למסחר של המניות המוקצות ושל המניות שינבעו ממימושם של כתבי האופציה המוקצים האמורים להלן; ב. קבלת אישור ספציפי לפטור מניכוי מס במקור למיטב דש בגין העסקה - תרכוש החברה את מלוא מניות מיטב דש בחברת מגדל מניבים-מיטב, המהוות 40% מהונה המונפק והנפרע של חברת מניבים-מיטב. התמורה שהוסכמה בין הצדדים כתשלום בגין המניות והזכויות הנמכרות הנ"ל הינה בסך של כ-118.9 מיליון שקל.

• קבוצת אורון אחזקות והשקעות הודיעה אתמול כי חברה בת שלה התקשרה בהסכם למכירת כל שטחי המסחר (בהיקף 1,658 מ"ר) בפרויקט שלה במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" באור יהודה, בתמורה כוללת בסך של כ-24.1 מיליון שקל. התמורה תשולם עם התקדמות הבנייה, כך ש-85% ממנה תשולם בסמוך למסירת שטחי המסחר. "יצוין כי למועד זה סך ההכנסות בפרויקט חזויות להסתכם בכ-334 מיליון שקל, בשיעור רווחיות גולמית שחזוי לעמוד בטווח שבין 14% ל-15%". כך החברה בהודעתה. "המועד המתוכנן לתחילת עבודות ההקמה בפרויקט הינו יולי 2021".

• חברת בית הזהב הודיעה השבוע לרשות לניירות ערך כי רכשה עם שותפים 242,635 מניות של חברת רבד, בעסקה מחוץ לבורסה, במחיר של 630.45 אגורות למניה ובסכום כולל של כ-1.5 מיליון שקל. "רכישת המניות בוצעה לאחר שוועדת הביקורת של החברה סיווגה את העסקה כעסקה שאינה 'עסקה חריגה', כהגדרת המונח בחוק, ולאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה", כך בית הזהב בהודעתה. לאחר רכישת המניות גדל שיעור החזקתה של החברה ברבד לכ-10.93%.

• חברת מנרב אחזקות עדכנה השבוע על אישור דירקטוריון החברה למיזוג עם חברת יוניהד ביופארק, חברה בת בבעלותה ובשליטתה המלאה של החברה, אשר במסגרתו חברת היעד תתמזג משפטית עם ולתוך החברה. מדובר בהסכם מיזוג שאינו מהותי, להגדרת החברה. "המיזוג יתבצע בהתאם להוראות הסכם מיזוג שנחתם בין החברה לחברת היעד, לפי הוראות הפרק הראשון לחלק השמיני בחוק החברות", מסרה החברה. "תוקף המיזוג יהא למפרע, החל ב-31.12.2020".

• חברת אחים דוניץ הודיעה השבוע כי התקבל בידיה היתר בנייה לפרויקט "דוניץ בגבעת שמואל", פרויקט שהחלה בשיווקו ביולי האחרון. מדובר במגדל מגורים בן 22 קומות ובו 87 יחידות דיור, בשכונת רמת הדר החדשה בעיר. הבנייה בפרויקט תימשך כשלוש שנים. "החברה תעדכן עם התקיימותם של כל התנאים המתלים להסכם הליווי הפיננסי של הפרויקט", כך כתבה בהודעתה לרשות לניירות ערך.

• קבוצת More מקדמת שימוש באנרגיות מתחדשות: החברה סיכמה על שיתוף פעולה עם חברת enerG, להקמת פאנלים סולאריים על גג קניון More בחריש, בשטח של 3,000 מ"ר. הפאנלים הסולאריים יאפשרו להגדיל את ה-NOI של הקניון בכ-325 אלף שקל בשנה, כך לטענת החברה. עם חתימת ההסכם, החברה נכנסת לתהליך הסדרת המכסות, שבמסגרתו יובטח תעריף של 45 אגורות לכל קילוואט לשעה. על פי התכנון, המערכת אמורה לייצר כ-400 קילוואט לשעה.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search