בית המשפט העליון דחה ערעור תושבי כפר שלם נגד נת"ע

הפינוי של כמה מתושבי השכונה, שמסרבים להתפנות לטובת הקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה, נקבע ל-1.8.2020 – סוף השבוע הקרוב • השופטים: "עיקר טענות המערערים קיבלו מענה עקרוני"

עבודות נת"ע בתוואי הרכבת הקלה. בקשתה התקבלה - אך האם הפינוי יקרה במועדו? (נת"ע)
עבודות נת"ע בתוואי הרכבת הקלה. בקשתה התקבלה - אך האם הפינוי יקרה במועדו? (נת"ע)

האם הסאגה הבלתי נגמרת סביב פינוי חלק מתושבי שכונת כפר שלם בתל אביב, לטובת הקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה, תבוא סוף-סוף לסיומה בימים הקרובים? הרכב של שלושה שופטי בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, החליט לדחות ערר שהגישו התושבים נגד חברת נת"ע המקימה את הרכבת הקלה בעיר. המשמעות: הפינוי, שנדחה לתאריך 1.8.2020, אמור לצאת אל הפועל אחרי דחיות רבות ושלל דיונים.

ערעורם של תושבי השכונה הוגש בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מחודש מאי 2019, שבו קבע כי מחלוקת בדבר גובה הפיצויים המגיעים למערערים אינה מהווה עילה לעיכוב סילוק ידם מהמקרקעין, וכי טענות המערערים בעניין זה יתבררו במסגרת תובענה נפרדת שהוגשה על ידם, להכרה בזכויותיהם.

בחודש נובמבר 2017 פורסמו הודעות מטעם נת"ע בדבר הכוונה לרכוש זכויות במקרקעין ולקנות בהם חזקה. המערערים סירבו למסור את החזקה במקרקעין ואף לא אפשרו את כניסת אנשי נת"ע או מי מטעמה למקרקעין

הפרשה לוקחת אותנו אל חודש נובמבר 2017, אז פורסמו הודעות מטעם נת"ע לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות, בדבר הכוונה לרכוש זכויות במקרקעין ולקנות בהם חזקה, עבור הקמת המקטע המערבי של הקו הסגול של הרק"ל, בין היתר בשטחי שכונת כפר שלם. המערערים סירבו למסור את החזקה במקרקעין ואף לא אפשרו את כניסת אנשי נת"ע או מי מטעמה למקרקעין, ובעקבות זאת הגישה החברה את תביעתה לבית המשפט המחוזי. 

"פסק הדין של בית המשפט המחוזי לא מספק פתרון של ממש"

בדיון במחוזי נקבע כי "משהתקיימו התנאים למתן צו שיפוטי המשיבה רשאית לתפוס חזקה במקרקעין". עם זאת, על מנת שטענות המערערים להכרה בזכויותיהם יתבררו לגופן, ועל מנת שלא יימצאו ללא קורת גג בשל התמשכות ההליך המשפטי, בית המשפט הורה כי מסירת החזקה במקרקעין תידחה לתחילת מרץ 2020. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי אם עד לאותו מועד לא יינתן פסק דין בתובענת הפיצויים, נת"ע תוכל לתפוס חזקה במקרקעין - ותשלם למערערים "דמי הסתגלות", וזאת עד למתן פסק דין סופי בהליך ולתקופה שלא תפחת משנתיים.

על קביעה זו הגישו המערערים את הערעור לבית המשפט העליון, בסוף חודש דצמבר האחרון. בערעור הם דורשים מנת"ע לספק להם דיור חלוף, "כאילו הייתה ההפקעה מבוצעת מכוח חוק התכנון והבנייה". דיור חלוף מתחייב, לשיטתם, נוכח הוראות "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" ועיקרון השוויון. עוד טענו המערערים כי תוצאת פסק הדין של בית המשפט המחוזי לא מספקת פתרון של ממש, ומתעלמת מזכותם הבסיסית של המערערים ומשפחותיהם למקום מגורים קבוע. 

בית המשפט המחוזי כלל לא בחן קיומן של חלופות מידתיות יותר לסלילת הקו הסגול; מדובר במקרה ייחודי הנובע ממצבם של תושבי כפר שלם, שהמדינה הכירה בזכויותיהם והתחייבה כי לא יפונו מבתיהם עד להסדרת זכויותיהם בחקיקה"

המערערים הוסיפו לכך עוד טענות רבות: "הפקעה ללא דיור חלוף עולה כדי פגם היורד לשורש מעשה ההפקעה; במקרים דומים בוצעה ההפקעה מכוח הוראות חוק התכנון והבנייה באופן המקנה למפונים זכות לדיור חלוף; בית המשפט המחוזי כלל לא בחן קיומן של חלופות מידתיות יותר לסלילת הקו הסגול, שאינן כרוכות בהפקעת שטחים הכוללים בתי מגורים; מדובר במקרה ייחודי הנובע ממצבם של תושבי כפר שלם, שהמדינה הכירה בזכויותיהם והתחייבה כי לא יפונו מבתיהם עד להסדרת זכויותיהם בחקיקה; המשיבה הציעה למערערים פיצויים זניחים ובלתי מספקים, ובכך מנצלת את מחדל המדינה בטיפול בעניינם".

בינואר האחרון התקבלה החלטת ממשלה מספר 4815 המנחה את יו"ר מועצת מקרקעי ישראל 
לקבוע מתווה פיצויים בגין פינוי המקרקעין המדוברים. בהמשך להחלטת הממשלה, המועצה אישרה בתחילת מרץ (שלושה ימים לאחר תאריך הפינוי שנקבע) תשלום פיצויים בגין פינוי המקרקעין בכפוף לקריטריונים. במקביל, ועל מנת להגיע להסכמה בדבר פינוי מרצון של המקרקעין בהתאם למתווה, מועד הפינוי נדחה לתחילת אפריל האחרון, ובשל פרוץ מגפת הקורונה – ל-1.8.2020.

לפני כחודש עדכנה נת"ע כי בהתאם להחלטת המועצה הוקמה ועדת פינויים מיוחדת. חלק מהמערערים הגישו בקשות לוועדה וזו דנה בעניינם וקיבלה החלטות בנושא - אך מרבית המערערים טרם נתנו את הסכמתם בכתב לפינוי

השתלשלות האירועים נמשכה: לפני כחודש עדכנה נת"ע כי בהתאם להחלטת המועצה הוקמה ועדת פינויים מיוחדת שתפקידה לבחון את זכאות המערערים לפיצויים ואת גובה הפיצוי שישולם בהתאם לקריטריונים שנקבעו. עוד דיווחה החברה כי חלק מהמערערים הגישו בקשות לוועדה וזו דנה בעניינם וקיבלה החלטות בנושא - אך מרבית המערערים טרם נתנו את הסכמתם בכתב לפינוי ולמסירת החזקה במקרקעין. 

בשל כך עתרה נת"ע לבית המשפט העליון, בבקשה לתת פסק דין ולדחות את הערעור. מנגד טענו המערערים כי רובם המכריע טרם קיבל מענה לשאלת זכאותם לפיצויים ולגובה הפיצויים שלהם הם זכאים, ולכן לשיטתם טרם בשלה העת להכריע בערעור.

"עניינם של המערערים אכן קודם במידה ניכרת"

בעקבות העתירה האחרונה התכנס הרכב של שלושה שופטי העליון – יצחק עמית, דפנה ברק-ארז ומני מזוז. השלושה קבעו כי "מהשתלשלות העניינים המתוארת עולה כי עניינם של המערערים אכן קודם במידה ניכרת. כך, נקבע מתווה לתשלום פיצויים בגין פינוי המקרקעין המופקעים, והוקמה ועדה מיוחדת שתבחן את עצם הזכאות של כל מפונה ואת גובה הפיצוי שלו הוא זכאי בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל.

עיקר טענות המערערים הנוגעות לתשלום פיצויים ודיור חלוף קיבלו מענה עקרוני במתווה שנקבע. מכל האמור עולה כי בנקודת הזמן הנוכחית, אין עוד טעם להשאיר את ההליך תלוי ועומד, ודין הערעור להידחות"

כפי שקבע בית המשפט המחוזי, משהתקיימו התנאים המבססים את זכות המשיבה לקנות חזקה במקרקעין על פי סעיף 8 לפקודת הקרקעות, הרי שעל המערערים למסור את החזקה על פי הסעד שהתבקש. עיקר טענותיהם הנוגעות לתשלום פיצויים ודיור חלוף קיבלו מענה עקרוני במתווה שנקבע, ועניינו הפרטני של כל מערער נבחן או ייבחן על ידי ועדת הפינויים. מכל האמור עולה כי בנקודת הזמן הנוכחית, אין עוד טעם להשאיר את ההליך תלוי ועומד, ודין הערעור להידחות".

השופטים אף ציינו את מועד פינוי המקרקעין המתקרב – אשר נופל, אגב, על יום שבת – והדגישו: "הפינוי נחוץ על מנת לקדם את הקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה. עיכובו מסב נזקים כבדים לפרויקט, שהוכרז כפרויקט תשתית לאומית בעל חשיבות מכרעת לציבור הנוסעים במטרופולין תל אביב ולציבור בכללותו. מובהר כי על המערערים לפעול בהתאם להחלטות השיפוטיות שניתנו בעניינם, ובהתחשב במועד הפינוי מצופה מהם לנהוג בהתאם להסכמות ובשיתוף פעולה".

נזכיר כי לפני כשבוע דיווחה נת"ע למשרד התחבורה על פינוי מוצלח של שני נכסים בכפר שלם, נכסים שאינם קשורים לערעור שהוזכר כאן, אך כפי שפורסם בכלכליסט – הזהירה את משרד התחבורה מפני דחיית עבודות הקבלן סביב הקו הסגול אם לא יושלם פינוים של הדיירים הסרבנים. בימים הקרובים אמורה להתקיים פגישה בין כלל הגורמים, כולל התושבים עצמם, כדי לנסות ולהגיע עימם להסכמות.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות מפי בכירי ענף הנדל"ן הישראלי –  על הנושאים החשובים והבוערים ביותר! לחצו כאן לפרטים נוספים

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search