search

ענף הבינוי עדיין מתאושש: 86% מהעובדים חזרו לעבודה מלאה; ירידה של 31% במספר המשרות הפנויות

נתוני הלמ"ס על מצב המשק כתוצאה ממשבר הקורונה מציגים תמונה מעורבת • מספר העסקאות, על פי ההערכות, שב במאי-יוני לרמה שאפיינה את השוק טרם המשבר • התמ"ג העסקי ירד ב-15%

פועלי הבניין חזרו ברובם לעבודה - אך הענף עדיין בתהליך התאוששות ארוך (שאטרסטוק)
פועלי הבניין חזרו ברובם לעבודה - אך הענף עדיין בתהליך התאוששות ארוך (שאטרסטוק)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממשיכה לנתח את השפעת משבר הקורונה על השוק הישראלי, ופרסמה אתמול (א') את תוצאות סקר מצב העסקים השישי שמתקיים מאז פרוץ המשבר. על פי הנתונים הללו, התמונה בענף הנדל"ן, בדגש על מקצועות הבינוי, מעורבת מאוד.

כך, הלמ"ס מצביעה על התאוששות יפה מבחינת מצבת כוח האדם באתרי הבנייה ובחברות הנדל"ן: על פי הנתונים שאספה, באמצע חודש יוני הגיעה מצבת כוח האדם באתרי הבנייה ל-86%, זאת לעומת 49% בלבד בסוף מרץ, ו-63% בתחילת מאי. 2% נוספים מהעובדים המשיכו בעבודה מהבית, ו-8% מהעובדים נמצאים עדיין בחל"ת, משמע 4% מהעובדים בענף טרם פרצה הקורונה פוטרו מעבודתם או פרשו ממנה.

נתוני הלמ"ס מצביעים גם על המצב בענף מבחינת כמות המשרות הפנויות, וכאן המצב אינו מעודד לעת עתה: על פי הנתונים, היו רק 656 משרות פנויות בענף לבוני בתים, בנאים ומניחי בטון בחודשים מרץ-מאי 2020, ירידה של 31% בהשוואה לחודשים פברואר-אפריל 2020.

מצד שני, השיפור במצב החברות בענף נמשך, ואם במאי נרשמה ירידה של 1.7% בנתון זה, הרי שביוני הוא כבר היה חיובי ועמד על 7.5%. התוצר המקומי-גולמי (התמ"ג) העסקי בענף הבינוי ירד ב-15% בהשוואה לרבעון הראשון של השנה, לעומת ירידה של 4.3% בכלל המשק.

עוד מתעכבת סקירת הלמ"ס על מספר העסקאות שבוצעו בענף בניתוח שבועי – ושם נראה כי הרמה עומדת לשוב לזו שהייתה לפני שפרץ המשבר, גם אם נכון להיום עדיין קשה לקבוע זאת חד-משמעית, בשל הסמיכות לתקופה הנבדקת.

"מאחר שחלק לא מבוטל מהעסקאות שבוצעו בשבועות האחרונים טרם דווח לרשות המיסים", נכתב בסקירת הלמ"ס, "מוצג חיזוי להיקף העסקאות הצפוי (בכתום) על סמך קצב העסקאות שדווח בתקופה המקבילה בשנת 2019. מהסתכלות על הנתונים עולה שבתקופת משבר הקורונה חלה ירידה משמעותית בהיקף העסקאות שבוצעו. עם זאת, בחודשים מאי-יוני 2020 ישנה חזרה להיקף העסקאות בשגרה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות