search

מקום לאופטימיות? מצב חברות הנדל"ן השתפר משמעותית, אך עדיין בשפל; עלייה קלה בפעילות השוטפת

כך על פי סקר הלמ"ס להערכת המגמות בעסקים לחודש מאי 2020 • ראשי החברות בענף צופים כי החודש יירשם זינוק בפעילות השוטפת • הפדיון בענף המלונאות ירד כמעט ב-100%

מתחילים לחוש בעליות לאחר המשבר? (שאטרסטוק)
מתחילים לחוש בעליות לאחר המשבר? (שאטרסטוק)

ראשי חברות הנדל"ן כבר רואים אופק חיובי, אך יודעים: ההתאוששות המלאה עוד רחוקה מאוד. על פי סקר הערכת המגמות בעסקים לחודש מאי 2020, שביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ניתן בהחלט להצביע על תחושה חיובית יותר בקרב בכירי הענף ביחס למצב השוק – אך מבלי לעורר התלהבות יתר על המידה. כולם יודעים שההתאוששות ממשבר הקורונה תהיה ארוכה, כנראה, ודאי כשמסביב נשמעים שוב דיבורים על החשש מגל שני.

על פי תוצאות הסקר שפורסמו אתמול (א') ונוגעות למגמות במאי, נראה כי חלה עלייה בכל הענפים – בעיקר משום שחודש אפריל היה החודש שבו הושתו ההגבלות בצורה הנרחבת ביותר. רוב מנהלי החברות אף צופים עלייה בפעילות בחודש יוני, גם בהשוואה לציפיותיהם לגבי חודש מאי.

באשר לענף הבינוי, הרי ששם חל שיפור במצב העסקי והכלכלי של החברות: לאחר ירידה של 6.9% באפריל, הירידה במאי היא של 1.7% "בלבד" – שינוי משמעותי בין החודשים, אם כי עדיין נמוך מאוד, יש לציין כי בחודש מרץ, שבאמצעו הוטל הסגר לראשונה, המצב העסקי של החברות ירד בשיעור נמוך יותר מאשר במאי, 1.5%.

לנתון זה יש להוסיף את הירידה בהיקף הפעילות השוטפת בענף הבינוי, 29.4% במאי לעומת 34.7% באפריל, ואת הירידה בהיקף העבודות החדשות – 28.9% לעומת 37% באפריל. אומנם הירידות במאי התמתנו לעומת החודש שלפני כן, אך כפי שניתן להבין מדובר עדיין בירידות משמעותיות המעידות על היקפי בנייה נמוכים משמעותית מהרגיל. 

כאשר מסתכלים על נתוני בנק ישראל, שפורסמו גם הם אתמול, ומעידים כי בשיא הסגר נרשמה השבתה של 50% מהעובדים בענף הבינוי, ושל 56% מהעובדים בענף הפעילויות בנדל"ן, ניתן להבין מדוע הנתונים נמוכים כל כך, והמשיכו להיות נמוכים גם בחודש שעבר.

לעומת זאת, ציפיות המנהלים בענף הבינוי לחודש יוני מצביעות על שיפור משמעותי בהיקף הפעילות ובהיקף התעסוקה בהשוואה לציפיות שנאמדו בחודש אפריל. כך, בחודש יוני מצפים מנהלי חבורת הנדל"ן לעלייה של 0.4% בהיקף הפעילות בענף – עלייה ראשונה מאז ינואר 2020. עוד הם צופים כי מספר המועסקים ירד ב-7.5%, זאת לעומת צפי לירידה של יותר מ-21% במרץ ושל יותר מ-25% באפריל.

ענף המלונאות: שפל חסר תקדים

לעומת ענף הבינוי, שכבר מתחיל לראות את היציאה מהמשבר, ענף המלונאות רחוק משם שנות אור. כך, על פי הסקר של הלמ"ס הפדיון של המלונות במאי ירד, על פי ההערכות, ב-99.1% - ומדובר בהעמקת הירידה לעומת אפריל ומרץ. מספר המועסקים ירד ב-96%, והמצב הכלכלי של החברות השונות ירד ב-78.1% - שיפור קטן לעומת אפריל.

הצפי לחודש הנוכחי, יוני, בענף המלונאות, שלילי אך מעט פחות: בעוד באפריל הצפי היה לירידה של 100% הן במספר לינות התיירים, הן במספר לינות הישראלים והן במספר המועסקים, במאי הצפי הוא לירידה של 96.9% במספר לינות התיירים, של 79.3% במספר לינות הישראלים ושל 78.5% במספר המועסקים.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות