אפי נכסים:"ברבעון הראשון הפסדי שערוך של 295-270 מיליון שקל"

החברה מפרסמת אזהרת רווח על רקע משבר הקורונה והשפעותיו על נכסיה בישראל ובחו"ל • ההפסד הצפוי לבעלים: 230 עד 270 מיליון שקל

מנכ"ל אפי נכסים, אבי ברזילי (אירנה קוסטינסקי)
מנכ"ל אפי נכסים, אבי ברזילי (אירנה קוסטינסקי)

חברת אפי נכסים מפרסמת היום (ה') בהודעתה לרשות לניירות ערך אזהרת רווח, זאת על רקע משבר הקורונה והשלכותיו על החברה, על שווי נכסיה ועוד. על פי ההודעה, אשר יוצאת לקראת פרסום הדו"ח המסכם את הרבעון הראשון של השנה הנוכחית, הפסדי השערוך עשויים להגיע עד לסכום של 295 מיליון שקל. 

"בשים לב לחוסר הוודאות השורר בשווקים שבהם פועלת החברה, על רקע משבר הקורונה והמגבלות החמורות שהוטלו על הפעילות העסקית במדינות רבות, וכפועל יוצא מכך חשש מגלישה למיתון במדינות אלה לפרק זמן בלתי ידוע, הנהלת החברה סברה כי אף שבאופן רגיל היא נוהגת לבצע הערכות שווי של נכסי הנדל"ן להשקעה שלה בתדירות של אחת לשנה במהלך הרבעון השלישי של כל שנה, הנסיבות מצדדות בעריכתן של הערכות שווי עדכניות של מרבית נכסי הנדל"ן להשקעה של החברה, בישראל ובאירופה, על ידי מעריכי שווי חיצוניים, וזאת לצורך הכנתם של הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון", נכתב בהודעת אפי נכסים לרשות לניירות ערך.

מסתמנת ירידה בשווי ההוגן המצרפי של נכסי הנדל"ן להשקעה של החברה, בעיקר עקב הנחות מעודכנות מטעם מעריכי השווי, והכול על רקע המשבר"

"על בסיס טיוטות של הערכות השווי מסתמנת ירידה בשווי ההוגן המצרפי של נכסי הנדל"ן להשקעה של החברה, בעיקר עקב הנחות מעודכנות מטעם מעריכי השווי, הן ביחס לשיעורי ריביות ההיוון ולדמי השכירות העתידיים, והן ביחס להימשכות התקופה הדרושה להשכרת שטחים פנויים בחלק מנכסי הנדל"ן של החברה באירופה, והכול על רקע המשבר. יצוין, כי במסגרת הערכות השווי נלקחו בחשבון הנחות שונות הנוגעות לירידה בהכנסות מנכסים מסוימים (בעיקר הקניונים) של החברה מתחילת הרבעון השני של שנת 2020".

בהמשך לאמור לעיל, ובשים לב, בין היתר, לנתוני פעילות אחרים של קבוצת החברה, היא צופה תרשום בדו"חות הכספיים לרבעון הראשון הפסד המיוחס לבעלים המוערך בכ-230 עד 270 מיליון שקל"

בהתאם לכך מציינת החברה כי מסתמן שהיא עשויה להציג בדו"חות הכספיים לרבעון הראשון הפסדי שערוך בהיקף כולל ומוערך של 270 עד 295 מיליון שקל לפני מס. "בהמשך לאמור לעיל, ובשים לב, בין היתר, לנתוני פעילות אחרים של קבוצת החברה, היא צופה תרשום בדו"חות הכספיים לרבעון הראשון הפסד המיוחס לבעלים המוערך בכ-230 עד 270 מיליון שקל".

נזכיר כי לקראת סוף חודש מרץ הודיעה אפי נכסים על סגירת שני הקניונים שלה ברומניה, קניון קוטרוצ'ן וקניון פלוישט. עוד קודם לכן, ב-15.3, עם פרוץ המשבר, הגדירה החברה את המשבר כ"אירוע בעל אופי חסר תקדים ובעל עוצמה חריגה".

החברה מדגישה בהודעתה מהיום כי מדובר בהערכות המשמשות אומדן בלבד, "המבוסס על מידע חלקי שנצבר בידי החברה. מכלול הנתונים המשמשים בהכנת הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון טרם נאספו ונבדקו באופן סופי, וטרם הושלמה סקירת רואי החשבון המבקרים".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search