להורדת אפליקציה

חברות הנדל"ן נערכות למצב החדש; אפי נכסים: "אירוע חסר תקדים בעוצמה חריגה"

עוד מציינת החברה: "המגבלות עלולות לגרום לעיכוב בזמני הגמר והאכלוס של פרויקטים ולירידה משמעותית בפדיונות בקניוני החברה ברומניה" • קבוצת עזריאלי: "אירוע דינמי המאופיין באי-ודאות"

אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי. ההערכה היא שהשפעת המשבר תהיה מינורית יחסית (קבוצת עזריאלי)
אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי. ההערכה היא שהשפעת המשבר תהיה מינורית יחסית (קבוצת עזריאלי)

ההנחיות החדשות, המתעדכנות בקצב מהיר בישראל וברחבי העולם, גורמות לכולנו להיערך מחדש ולהסתגל לתנאים לא רגילים – שגרה מיוחדת שתלווה אותנו, כך על פי ההערכות, בשבועות הקרובים לכל הפחות. כמו האדם הפרטי, גם חברות הנדל"ן נערכות למציאות החדשה, שלה השלכות רבות על פעילותן, כפי שכבר צוין לא מעט בימים האחרונים.

אפי נכסים (אפריקה ישראל נכסים לשעבר) כתבה אתמול (ה') לעת ערב כי "המגבלות השונות בישראל וביתר מדינות הפעילות עלולות לגרום לפגיעה אפשרית בכוח האדם ובאספקה של חומרים וציוד בנייה לפרויקטים בשלבי ייזום, דבר העשוי לגרור לעיכוב בזמני הגמר והאכלוס של אותם פרויקטים. 

זאת ועוד, המגבלות כאמור צפויות לגרום לירידה משמעותית בפדיונות השוכרים של החברה בקניוני החברה ברומניה, הן בשל האטה משמעותית במספר המבקרים בקניונים כאמור, והן בשל סגירתם של הקניונים, במקרה של הנחיה כאמור מצד הרשויות המקומיות.

אפי נכסים: "ניתן להניח שהתמשכותה של המגפה, והמגבלות המוטלות בניסיון להתמודד עימה, יביאו לדחייה או לביטול של עסקאות וכן יגררו ירידה בהיקפי הפעילות העסקית ובהיקפי ההשקעה במדינות הפעילות של החברה. למועד זה, אין באפשרות החברה להעריך את היקף ההשפעה"

ניתן להניח שהתמשכותה של המגפה, והמגבלות המוטלות בניסיון להתמודד עימה, יביאו לדחייה או לביטול של עסקאות וכן יגררו ירידה בהיקפי הפעילות העסקית ובהיקפי ההשקעה במדינות הפעילות של החברה. למועד זה, אין באפשרות החברה להעריך את היקף ההשפעה כאמור לאור אופיו חסר התקדים ועוצמתו החריגה של האירוע שאינם ניתנים, בשלב זה, להערכה או לכימות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, להערכת החברה איתנותה הפיננסית תאפשר לחברה לצמצם את היקף השפעת החשיפה של החברה למשבר ולעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות".

קבוצת עזריאלי הודיעה אתמול לרשות לניירות ערך בהקשר עם ההנחיות החדשות, והיא כותבת כך: "החברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות, ופועלת בהתאם להנחיות של הרשויות השונות. נכון למועד פרסום דיווח זה, ולאור העובדה כי מדובר באירוע דינמי המאופיין באי-ודאות רבה, החברה אינה יכולה להעריך את ההשפעות האמורות על פעילותה, שכן מידת ההשפעה תלויה במידה ובהיקף של התממשותן. 

קבוצת עזריאלי: "היה והתפשטות נגיף הקורונה תלך ותחריף לאורך זמן, הרי שלהשלכותיה עלולות להיות השפעות שליליות מהותיות על הכלכלה העולמית, לרבות על חלק מהשווקים והענפים שבהם פועלת החברה, כמו גם על חלק מהשוכרים בנכסי הקבוצה"

להערכת החברה, היה והתפשטות נגיף הקורונה תלך ותחריף לאורך זמן, הרי שלהשלכותיה עלולות להיות השפעות שליליות מהותיות על הכלכלה העולמית, לרבות על חלק מהשווקים והענפים שבהם פועלת החברה, כמו גם על חלק מהשוכרים בנכסי הקבוצה. 

הנהלת החברה מעריכה כי לאור איתנותה הפיננסית, הבאה לידי ביטוי בסך המזומנים ושווה מזומנים שברשותה, בשיעור מינוף נמוך ובהיקף משמעותי של נכסים בלתי משועבדים ובמח"מ הלוואות ארוך, ולאור הפיזור הרחב של תיק הנכסים שבבעלות החברה, מגוון השוכרים ותחומי הפעילות, פוחת היקף השפעת החשיפה של עסקי הקבוצה למשבר ולחוסר יציבות משמעותיים בשל התפשטות הנגיף".

חברת גזית גלוב מפרסמת היום את תמצית תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2019, ואף תקיים שיחת ועידה למשקיעים שבה יתפרסמו התוצאות באופן רשמי – שיחת ועידה אשר תבוא במקום התכנסות רשמית, שבה היו צפויים להיות יותר מעשרה אנשים, ועל כן לא תתקיים.

על רקע פרסום התוצאות אומר חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל החברה: "גזית גלוב ממשיכה להציג דו"חות חזקים עם צמיחה בכל השווקים שבהם היא פועלת. האסטרטגיה של עירוב שימושים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין ממשיכה להוכיח את עצמה.

כצמן: "החוסן הכלכלי שלנו נובע לא רק ממאזן חזק ומנזילות גבוהה, אלא גם מנכסים מעוגני סופרמרקטים ופארמה. אני משוכנע שכמו בתקופות אי-ודאות קודמות תמהיל הנכסים המוקפד שלנו, התנהלות אחראית ושקולה וקופת מזומנים עשירה יוציאו אותנו מחוזקים אף יותר מהתקופה הנוכחית"

אנו נמצאים בתקופה של משבר רפואי וכלכלי גלובלי, אך גזית גלוב ערוכה היטב להתמודד עם אתגרי התקופה. החוסן הכלכלי שלנו נובע לא רק ממאזן חזק ומנזילות גבוהה - מרבית תזרים המזומנים שלנו מגיע מדיירים בעלי דירוג אשראי גבוה - אלא גם מנכסים מעוגני סופרמרקטים ופארמה, המספקים בימים אלו צרכים ושירותים יומיומיים באזורים אורבניים צפופי אוכלוסין. אני משוכנע שכמו בתקופות אי-ודאות קודמות תמהיל הנכסים המוקפד שלנו, התנהלות אחראית ושקולה וקופת מזומנים עשירה יוציאו אותנו מחוזקים אף יותר מהתקופה הנוכחית".

חברת מדיפאואר הוציאה גם היא הודעה לרשות לניירות ערך, סביב ההנחיות החדשות, ושם היא מתייחסת באופן טבעי בעיקר להנחיות בארה"ב שם נמצא חלק מרכזי של פעילותה: "בהתאם לפרסומים פומביים וכפי שנמסר לחברה, כמה מחוזות במדינת פנסילבניה שבארה"ב נמצאים בהשבתה החל מהסופ"ש האחרון ולמשך שבועיים. ההשבתה כוללת, בין היתר, אוניברסיטאות, בתי ספר, גני ילדים, מקומות בילוי, וחדרי כושר. חנויות קמעונאיות לא הכרחיות, לרבות מרכזי קניות, התבקשו להיות סגורות. בתי עסק כגון בתי מרקחת, סופרמרקטים ותחנות דלק ימשיכו להישאר פתוחים.

מדיפאואר: "בשלב זה ההשבתה הינה לשבועיים בלבד, אולם אין בידי החברה היכולת להעריך את מהותיות השפעת ההשבתה על פעילות החברה ו/או תוצאותיה, אם זו תוארך או אם יצטרפו מחוזות נוספים להנחיות. החברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בארה"ב ובעולם"

בשלב זה ההשבתה הינה לשבועיים בלבד, אולם אין בידי החברה היכולת להעריך את מהותיות השפעת ההשבתה על פעילות החברה ו/או תוצאותיה, אם זו תוארך או אם יצטרפו מחוזות נוספים להנחיות. החברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בארה"ב ובעולם, והיא תשוב ותעדכן אם יחולו התפתחויות בנושא, אשר יש בהן כדי להשפיע באופן מהותי על פעילות החברה או תוצאותיה".

חברת הכשרת הישוב, שמחזיקה בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, עדכנה כי "כמה שוכרים בקניון פנו לחברה בבקשה להקפאה או דחייה של תשלומים. החברה תפעל בשיתוף עם השוכרים למציאת פתרונות מתאימים להתמודדות עם המשבר הנוכחי, בהתחשב בנסיבות העניין ובהשלכות של הנחיות הממשלה.

הכשרת הישוב: "החברה נוקטת בכל האמצעים להקטנת הנזק הכלכלי ועל מנת לשמר את יציבות החברה ואת עוצמתה, ואת רציפות פעילותה בכל המישורים, ככל שהדבר ניתן תחת אילוצי המצב"

עובדי מטה החברה ומנהליו ממשיכים לעבוד כרגיל, אך במתכונת מצומצמת, תחת אילוצי ההנחיות ובמטרה לשמור על ביטחון מקסימלי של עובדי החברה. בנסיבות הקיימות, לרבות הצפי על פי הדיווחים בתקשורת להתמשכות והחמרה בהתפשטות הנגיף ובמגבלות כאמור, ההשלכות על פעילות החברה עלולות להיות בעלות השפעה שלילית, אשר לא ניתן לאמוד את היקפה. החברה נוקטת בכל האמצעים להקטנת הנזק הכלכלי ועל מנת לשמר את יציבות החברה ואת עוצמתה, ואת רציפות פעילותה בכל המישורים, ככל שהדבר ניתן תחת אילוצי המצב.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, להערכת החברה בעת הנוכחית, איתנותה הפיננסית הגבוהה של החברה, היקף ואיכות נכסיה והפעולות שביצעה לאחרונהת, היכולת לגייס אשראי כנגד שעבוד של נכסים מניבים שאינם משועבדים או נכסים מניבים משועבדים שכנגדם לא גויס מלוא האשראי האפשרי, וכן קווי האשראי העומדים לרשותה, תאפשר לה לצמצם את היקף השפעת החשיפה המימונית למשבר, ולעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות במלואן".

מליסרון שחררה גם היא הודעה דומה בשעות הצהריים: "החברה עומדת בקשר עם שוכריה, אשר כמה מהם פנו לחברה בבקשות להקפאה או דחייה של תשלומים, על מנת למצוא פתרונות מוסכמים ומתואמים להתמודדות עם המשבר הנוכחי בהתחשב בנסיבות העניין ובהשלכות של הנחיות הממשלה. 

מליסרון: "למועד זה אין בידי החברה אפשרות להעריך את היקף ההשפעה של התפשטות נגיף הקורונה ושל הנחיות הממשלה על פעילות החברה, וזאת, בין היתר, בהתחשב באי-הוודאות הקיימת בעת הזו ובעדכונים התכופים והמשתנים, אשר יש להם השפעה מהותית על היקף הפעילות של המשק בכללותו ושל החברה בפרט"

למועד זה אין בידי החברה אפשרות להעריך את היקף ההשפעה של התפשטות נגיף הקורונה ושל הנחיות הממשלה על פעילות החברה, וזאת, בין היתר, בהתחשב באי-הוודאות הקיימת בעת הזו ובעדכונים התכופים והמשתנים של הנחיות הממשלה, אשר יש להם השפעה מהותית על היקף הפעילות של המשק בכללותו ושל החברה בפרט. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, להערכת החברה בעת הנוכחית, איתנותה הפיננסית של החברה הבאה לידי ביטוי, בין היתר, ביתרות המזומנים הגבוהות והנזילות של החברה, בהיקף ובאיכות נכסיה ובמח"מ הארוך של מרבית הלוואותיה, תאפשר לחברה לצמצם את היקף השפעת החשיפה של החברה למשבר ולעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות".

חברת רני צים מרכזי קניות עדכנה כי היא "עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות ופועלת בהתאם להנחיות של הרשויות השונות. נכון למועד זה ולאור העובדה כי מדובר באירוע 'מתגלגל' המאופיין באי-ודאות רבה, החברה אינה יכולה להעריך את ההשפעות האמורות על פעילותה, שכן מידת ההשפעה תלויה במידה ובהיקף של התממשותן.

רני צים: "הנהלת החברה מעריכה כי לאור העובדה שמרבית מרכזיה של הקבוצה הינם מרכזים פתוחים ובין היתר כוללים עסקים חיוניים, ולאור איתנותה הפיננסית, פוחת היקף השפעת החשיפה על עסקי הקבוצה למשבר בשל התפשטות נגיף הקורונה"

להערכת החברה, היה והתפשטות נגיף הקורונה תלך ותחריף לאורך זמן, הרי שלהשלכותיה עלולות להיות השפעות שליליות מהותיות על המשק בכלל ועל החברה בפרט.

הנהלת החברה מעריכה כי לאור העובדה שמרבית מרכזיה של הקבוצה הינם מרכזים פתוחים ובין היתר כוללים עסקים חיוניים, ולאור איתנותה הפיננסית, פוחת היקף השפעת החשיפה על עסקי הקבוצה למשבר בשל התפשטות נגיף הקורונה".

קבוצת אשטרום עדכנה הבוקר כי החליטה לבטל את הקצאת האופציות לארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר חברה לבניה, "לאור הירידה בשערי המניות של חברות ציבוריות בבורסה לניירות ערך, והירידה המשמעותית בשער מניית החברה בבורסה". זאת, לאחר שבאמצע פברואר החליטה על המהלך להקצאת האופציות עבור פרידמן. "למיטב ידיעת החברה ירידות אלו נובעות, בין היתר, מהעלייה באי-הוודאות סביב השפעות נגיף הקורונה. מחיר המימוש של האופציות הינו 'מחוץ לכסף' בפער משמעותי ונכון למועד זה אינו מאפשר את השגת מטרת ההצעה הפרטית - קשירת תגמול הניצע לשווי מניית החברה באופן שיתמרץ אותו להשיג את יעדי החברה".

כיוון שמדובר באירוע דינמי אשר אינו בשליטת החברה ובשל אי-הוודאות הקיימת, נכון למועד דיווח זה אין באפשרות החברה להעריך את ההשפעה שתהיה להתפשטות הנגיף, אם תימשך, על תוצאותיה העסקיות ועל מצבה הכספי, שכן מידת ההשפעה תלויה במידה ובהיקף של התממשותן"

גירון פיתוח ובניה: "החברה פועלת בהתאם להנחיות הרשויות הרלוונטיות בנושא, אשר משתנות מעת לעת, ובוחנת את ההשלכות של התפשטות הנגיף כאמור על פעילותה. בכלל זה יצוין כי בהתאם להנחיות הממשלתיות, קניון החברה באשקלון, המהווה נכס מניב מהותי מאוד של החברה, נסגר למבקרים, למעט באשר לשירותים חיוניים. כיוון שמדובר באירוע דינמי אשר אינו בשליטת החברה ובשל אי-הוודאות הקיימת, נכון למועד דיווח זה אין באפשרות החברה להעריך את ההשפעה שתהיה להתפשטות הנגיף, אם תימשך, על תוצאותיה העסקיות ועל מצבה הכספי, שכן מידת ההשפעה תלויה במידה ובהיקף של התממשותן.

להערכת החברה, היה והתפשטות נגיף הקורונה תלך ותחריף לאורך זמן, הרי שלהשלכותיה ולמגבלות הרגולטוריות המוטלות עקב כך עלולות להיות השפעות שליליות מהותיות על המשק בכלל, ועל החברה בפרט. החברה תמשיך לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בקשר עם התפשטות הנגיף כאמור, ולבחון את ההשלכות על פעילותה - ותשוב ותדווח בהתאם לצורך".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search