search

נתוני בנק ישראל עד 19 במרץ: היקף תשלומי המשכנתאות שנדחו – 1.639 מיליארד שקל

מדובר בסכום הגבוה ביותר מבין הסקטורים השונים • כמעט 150,000 לווים הגישו בקשה לדחיית תשלומי המשכנתה – 34% מסך הבקשות לדחייה • היקף האשראי שניתן במרץ עלה ב-4.7 מיליארד שקל

המפקחת על הבנקים, חדוה בר. משבר בריאותי-כלכלי חמור ביותר (יחצ)
המפקחת על הבנקים, חדוה בר. משבר בריאותי-כלכלי חמור ביותר (יחצ)

לקראת הצגת הנתונים בפני ועדת הכספים של הכנסת מציג הפיקוח על הבנקים, הפועל תחת בנק ישראל, נתונים עדכניים באשר לפעילות הבנקים ולאשראי במשק. בין היתר מספרים הנתונים כי היקף תשלומי המשכנתה שנדחו עד ל-19 במרץ עומד על 1.639 מיליארד שקל, וכי מספר הלווים שהגישו בקשה לדחיית תשלומים הסתכם באותו תאריך ב-148,924 לווים.

על פי נתונים אלו, סקטור המשכנתאות לדיור הוא הסקטור שבו היקף הדחייה הוא הגבוה ביותר, הן בהשוואה לעסקים מסחריים ועסקים גדולים, הן בהשוואה לעסקים קטנים והן בהשוואה לאשראי צרכני אחר. עוד מספרים הנתונים כי מספר הבקשות שהוגשו מצד נוטלי המשכנתאות הוא 34% מסך כל הבקשות לדחייה שהוקשו לבנים בתקופה זו.

הפיקוח על הבנקים מציין עוד כי השינוי בהיקף האשראי בחודש מרץ 2020 בתחום הדיור ביטא עלייה של 14% - 4.7 מיליארד שקל. אם במרץ נרשם שיא של 9 מיליארד שקל בהיקף המשכנתאות שניטלו, כך על פי פרסום בנק ישראל מתחילת החודש, הרי שבאפריל נמשך הגידול, אך בקצב נמוך יותר. ההערכות הן כי היקף המשכנתאות יגיע החודש לכ-7-6 מיליארד שקל.

על פי הפיקוח על הבנקים, נרשמה עלייה מסוימת בריביות על הלוואות לדיור – מ-2.41% ל-2.61% בהלוואות שאינן צמודות מדד, ומ-2.6% ל-3.18% בהלוואות צמודות המדד. עם זאת טוענים שם כי "העלייה שנרשמה במחירי המשכנתאות הצמודות משקפת עסקאות שבוצעו לפני כשבועיים, בשיא הטלטלה בשווקי ההון, שהובילה להתייקרות עלויות הגיוס. לאור ירידת התנודתיות בשוק ההון והצעדים השונים שננקטו על ידי בנק ישראל והפיקוח על הבנקים, הריביות צפויות לרדת".

עוד נכתב בסקירה כי "מדובר במשבר בריאותי-כלכלי חמור ביותר. בשונה מהמשבר ב-2008, שלא פגע במשק הישראלי, המשבר הנוכחי מכה גם בנו. לכן נדרש סיוע ממשלתי מאסיבי לצד הצעדים שנקט בנק ישראל".

מצד שני מדגישים בפיקוח על הבנקים כי "הנתונים מראים שאין צורך בהתערבות של המדינה במדיניות דחיית החזרי אשראי והעמדת אשראי על ידי המערכת הבנקאית. התערבות שכזו תפגע ביכולת לנהל מדיניות זו בצורה מושכלת ובהתאם למאפייני הלווה וההלוואה, ועלולה לסכן את פיקדונות הציבור שהם המקור להעמדת האשראי".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות