search

משרד הבינוי והשיכון מפרט על ההקלות למתכננים: שחרור ערבויות והפחתתן, וכן הקדמת תשלומים

המשרד הודיע לפני ימים אחדים על שורת הקלות בענף, כולל כאלו שנוגעות למתכננים ולחברות מתכננות • כעת מתפרסמות ההקלות המפורטות במלואן • המסמך - בכתבה

הקלות גם למתכננים (שאטרסטוק)
הקלות גם למתכננים (שאטרסטוק)

לפני כשבוע הודיע משרד הבינוי והשיכון על סדרת הקלות לפועלים בענף הבנייה, אשר לראשונה מאז פרוץ המשבר התייחסו גם למתכננים בענף. כעת, במסמך מסודר של ועדת המכרזים להזמנות תכנון סטטוטורי ותכנון מפורט, מפורטות כלל ההקלות לאנשי המקצוע מהתחום.

ככלל, נוגעות ההקלות לשני עניינים: ערבויות ותשלומים. באשר לערבויות, מציע משרד הבינוי והשיכון גם הפחתה שלהן, וגם שחרור שלהן. השחרור – הנוגע לערבויות שהפקידו חברות מתכננות במסגרת חתימה על חוזים מול משרד הבינוי והשיכון – יינתן בהדרגה, כך שאם גובה הערבות גבוה מ-750,000 שקל, תשוחרר מחצית מהערבות, אם היא בין 250,000 שקל ל-750,000 שקל ישוחררו 70% מהערבות, ואם היא עד 250,000 שקל, תשוחרר הערבות כולה.

עוד כוללות ההקלות הפחתה של הערבויות, כך שחברה שאמורה הייתה להפקיד ערבות של עד 250,000 שקל לא תפקיד ערבות כלל; חברה שהייתה אמורה להפקיד ערבות של בין 250,000 שקל ל-750,000 שקל תידרש להפקיד רק 30% מכך; ערבות של יותר מ-750,000 שקל תחויב בחצי מהסכום בלבד.

בהסבר למהלך זה נכתב בפרוטוקול הוועדה כי "שחרור הערבויות יקל על החברות המתכננות ועל המתכננים בעת הזאת, מבלי לפגוע ביכולת המשרד לקדם ולהשלים את התכנון". בוועדת המכרזים מדגישים כי בתום תוקפה של ההוראה יידרשו החברות להשלים את הערבות.

עוד כוללות ההנחיות הקדמת תשלומים למתכננים ולחברות תכנון – תשלומים שלרוב מועברים לאנשי המקצוע ממשרד הבינוי והשיכון בשלבים, בהתאם להתקדמות התוכנית והפרויקט. הקלה אחרונה וחשובה גם היא נוגעת להעברת התשלום הסופי: בימים כתיקונים התשלום הסופי ניתן רק לאחר ביצוע מהלכים מסוימים, בקרות בעיקר, אשר לא ניתן לקיים בימים אלו. 

בהתאם לכך קובעות ההנחיות, בין היתר, כי ניתן יהיה לקבל תשלום סופי כאשר התקבלה החלטה על מתן תוקף לתוכנית, גם אם האישור טרם פורסם ברשומות, וכי הגשה ואישור של חשבון זה יתאפשרו גם ללא ביצוע הערכת מתכננים – תנאי הכרחי בימים שבשגרה.

ההחלטה קובעת כי תקנות אלו יישארו בתוקף עד לסוף ספטמבר 2020, כלומר כחצי שנה מהיום, ואם יוסרו המגבלות הקיימות היום, תבחן כמובן ועדת המכרזים להקדים את מועד סיום תוקפן של ההקלות הללו. 

לצפייה במסמך הרשמי המאגד את כלל ההקלות לחצו כאן
 

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות