search

תקנות לשעת חירום גם בנושא מיסוי מקרקעין

התקנות כוללות התייחסות, בין היתר, למס שבח ולפרויקטים להתחדשות עירונית • משרד האוצר הגיש תזכיר חוק אשר צפוי להחליף תקנות אלו ולעגן אותן במסגרת חקיקה ראשית

מיסוי מקרקעין. "הארכת תוקף ההליכים - קריטית" (שאטרסטוק)
מיסוי מקרקעין. "הארכת תוקף ההליכים - קריטית" (שאטרסטוק)

תקנות חדשות לשעת חירום גם בתחום מיסוי המקרקעין: לאחרונה גיבשה הממשלה הוראות חדשות הנוגעות למיסוי כלל, ולמיסוי מקרקעין בפרט, במטרה להתאים את הפעילות בתחום למשבר הקורונה המתמשך. המטרה העיקרית של התקנות החדשות – להבטיח כי בחישוב התקופות שנקבעו בחוק לא תיספר התקופה מיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020, אם מועד סיום התקופה חל בתקופה הקובעת או בחודשיים שלאחריה.

במסגרת התקנות מודגש כי הן מתייחסות לדחיית מועדים, בין היתר, במקרה של הקטנת מקדמת מס שבח, תיקוני שומה, הודעות לדחיית יום המכירה, השגות ועררים - אך לא למקרה של
הגשת דיווח על עסקה.

לצפייה בתקנות החדשות לחצו כאן

בין היתר קובעות התקנות את הדברים הללו: 

- מנהל המיסוי רשאי להקטין את שיעורי מקדמת מס השבח מיוזמתו או לבקשת הצדדים לעסקה, וזאת בהתאם לבקשה שהוגשה עד למועד הגשת הדיווח על העסקה

- מתן תשובה על ידי המנהל באשר לבקשה להקטנת המקדמה תינתן בתוך 20 יום מיום הגשתה, או בתוך 20 יום מהגשת הדיווח על העסקה, לפי המאוחר מביניהם

- יזם רשאי לפנות למנהל מיסוי מקרקעין ולמנהל מע"מ לפני יום המכירה הנדחה, בבקשה שיאשר כי תנאי העסקה יזכו להטבות המס של פרק הפינוי בינוי - ובלבד שהיחידות לגביהן התבקש האישור הן חלק או יהיו חלק ממתחם פינוי בינוי.

לצפייה בהסבר מפורט על התקנות החדשות לחצו כאן

במקביל, הגיש לאחרונה משרד האוצר תזכיר חוק הנוגע לתקנות אלו – לטובת קידום חוק אשר אמור להחליפן. "תקנות שעת חירום אלה נקבעו בשל הדחיפות הרבה בקביעת הסדר הארכת התקופות, , ותוקפן הוא לשלושה חודשים", נכתב בדברי ההסבר לתזכיר החוק. כעת מוצע לעגן את המדיניות אשר נקבעה במסגרת תקנות שעת חירום אלה במסגרת חקיקה ראשית, ומשכך מוצע לבטל את התקנות.

הארכת תקופות אלו קריטית לשם שימור יכולת גביית המיסים, שכן כל יום שעובר ובו מתיישנים המועדים להקמת הליכי שומה, מבלי שיש לרשות את היכולת לנהל הליך בתוך מסגרת הזמן שנקבעה בחוק, הוא יום שבו עשויה הרשות לאבד את יכולת הגבייה מאותם נישומים"

מטרת קידום תזכיר זה היא הארכת תוקפן של תקופות קצובות בזמן שנקבעו בדיני המס להליכים שונים, אשר מנהלים נישום ורשות המיסים זה מול זו. כאמור לעיל, יכולותיהם של הנישומים ושל הרשות לנהל את אותם הליכים בתקופת חירום מוגבלות מאוד. בהתאם לכך, נוצר צורך לקדם הסדרה מיידית לפיה מניין תקופות אלה לא יימנה במהלך תקופת החירום.

במקביל, ובהתחשב בכך שגם רשות המיסים עובדת במתכונת מצומצמת בחירום, דחיית מועד פקיעת התקופות יחול גם בהליכים שמנהלת הרשות מול נישום. יצוין, כי הארכת תקופות אלו קריטית לשם שימור יכולת גביית המיסים, שכן כל יום שעובר ובו מתיישנים המועדים להקמת הליכי שומה, מבלי שיש לרשות את היכולת לנהל הליך בתוך מסגרת הזמן שנקבעה בחוק, הוא יום שבו עשויה הרשות לאבד את יכולת הגבייה מאותם נישומים".

לעיון בתזכיר החוק לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על תוכניות העתיד של תל אביב? להבין לעומק את עולם ההזדמנויות הנדל"ני שהעיר המרתקת הזו מציעה לאנשי נדל"ן, וללמוד עוד על הפוטנציאל הגלום בה, ואר טרם התממש?
הירשמו כאן ליום עיון בנושא תוכניות העתיד של תל אביב יפו, לאנשי נדל"ן!
מתי? שני, 28.6.2021, בין 13:30 ל-18:30
אל תפספסו!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search