משרד הבינוי והשיכון מפרסם שורת הקלות לנוטלי משכנתאות

ההקלות – בהמשך להודעת משרד האוצר על אפשרות דחיית תשלומי המשכנתה בארבעה חודשים, וביוזמת השרה שאשא-ביטון

השרה ד"ר יפעת שאשא-ביטון. "נמשיך לנקוט שלל צעדים כדי למזער את השפעת משבר הקורונה" (משרד הבינוי והשיכון)
השרה ד"ר יפעת שאשא-ביטון. "נמשיך לנקוט שלל צעדים כדי למזער את השפעת משבר הקורונה" (משרד הבינוי והשיכון)

הקלות נוספות לציבור בעלי הדירות אשר נטלו משכנתה לטובת רכישת הדירה: ביוזמת שרת הבינוי והשיכון, ד"ר יפעת שאשא-ביטון, הודיע היום (ב') המשרד כי יעניק הקלות בהחזרי המשכנתה – החלטה שהתקבלה באישור החשב הכללי במשרד האוצר. מדובר על סדרה של החלטות "שיקלו במעט על ההתמודדות הכלכלית עם המשבר", כך לשון הודעת המשרד. בהודעה מבהירים אנשי המשרד כי כל לווה אשר לו יתרת הלוואה שניתנה מכוח חוק הלוואות לדיור ממשרד הבינוי והשיכון יהיה זכאי להקלה בתשלומי המשכנתה.
 
המשרד הוציא הנחיה לבנקים בנושא, וזו כוללת חמישה סעיפים:

1. הליכי גבייה – "נוכח המשבר הנוכחי, אשר עלול להשליך על מצבם הכספי של הלווים, משרד הבינוי והשיכון מבקש לפעול בהתחשבות מיוחדת וברגישות מרבית בכל הקשור בהליכי גבייה. יש להפעיל שיקול דעת וככל הניתן להימנע מהטלת עיצומים חדשים על לווים במסגרת הליכי גבייה".

2. דחיית תשלומי משכנתה – "על הבנק לאפשר ללווה זכאי אשר יפנה לבנק בבקשה לדחיית תשלומי המשכנתה, לבצע דחייה של התשלומים (באופן מלא או חלקי, לפי בקשת הלווה) למשך תקופה של עד ארבעה חודשים. ההקפאה תתבצע בסמכות הבנק בלבד ובהתאם לשיקול דעתו. ללא צורך באישור הוועדה המיוחדת להחזרי משכנתה. הבנק מתבקש להיענות לבקשות הדחייה של הלווים בהקדם האפשרי וללא צורך בהגעה לסניף".

3. "בהלוואות שבהן חלק הבנק בהלוואה עומד על 40% לפחות, באפשרות הבנק לתת הקלה נוספת בדחיית תשלומי המשכנתה – מעבר לארבעה חודשים, ובשיקול דעתו בלבד".

4. הבנקים הונחו בחובת הדיווח על ביצוע דחיות התשלומים, "בהתאם לכללים שנשלחו אליהם זה מכבר".

5. הוועדה המיוחדת להקלה בהחזרי משכנתה תמשיך להתכנס על מנת להמשיך ולתת מענה רציף לפניות הלווים. ייתכן שחלק מדיוני הוועדה יתקיימו בצורה טלפונית או באמצעים אחרים.

עוד מבהירים במשרד כי באפשרות לווים אשר מתקשים בהחזרי המשכנתה עקב השלכות התפשטות הנגיף בעת האחרונה, ושההקלות לעיל אינן מסייעות להם דיים, לפנות לוועדה בבקשת הקלה נוספת בהחזרי משכנתה - ללא צורך בחקירת יכולת כלכלית ובהתאם לכללים הקיימים.

נציין כי אתמול הודיע החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, על ההקלה והדחייה בתשלומי המשכנתה לזכאים, "במטרה לסייע לאזרחים שנפגעו כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה". ההנחיות המובאות כיום הן המשכן של הנחיה זו.

שרת הבינוי והשיכון, ד"ר יפעת שאשא-ביטון: "אנו פועלים בתקופה רגישה זו לאפשר גמישות נוספת כלפי לווים שצריכים לעמוד בהחזרי משכנתה, ונמצאים בערפל כלכלי. אנו נמשיך לנקוט שלל צעדים כדי למזער עד כמה שניתן את השפעת משבר הקורונה על ציבור האזרחים. בהזדמנות זו ראוי לשבח את המערכת הבנקאית שנרתמה ליוזמה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search