search

פריפריה

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון מפציר בממשלה: "צורך קריטי" באישור מענקים וסבסוד פיתוח במחיר מופחת

המנכ"ל פינס שיגר מכתב לבכירי הממשלה בה הוא מציין את "הצורך הדחוף להעלות לסדר היום של הממשלה, באופן מיידי" את הנושא • במכתב מצביע המנכ"ל על 24 מכרזים בפריפריה עם 11,335 יח"ד שמעוכבים בשל המצב

הפריפריה ממשיכה לספק את הסחורה: כ-14.1 מיליון שקל עבור מגרש בייעוד מסחר בן כ-2,500 מ"ר – פי שלושה ממחיר המינימום

ההצעה הזוכה במכרז רמ"י גבוהה משמעותית גם ממחיר השומה שנקבע לקרקע – 9.39 מיליון שקל • עדות נוספת לביקוש הגבוה: 26 הצעות הוגשו למכרז • מחיר ההצעות הממוצע: כ-7.6 מיליון שקל

ברקע בקשת ליצמן להפחתת מס הרכישה בפריפריה: האם תוארך הוראת השעה לגבי מס הרכישה על דירה נוספת?

במכתב ששלח שר הבינוי והשיכון נכתב: "אין ספק כי שיעורו הנוכחי של מס הרכישה השפיע לטובה על ריסון הביקוש בהשקעה בדירות" • לדבריו, הפחתת המס בפריפריה "תביא להגדלת היצע הדיור" • המכתב המלא - בכתבה

סימנים של שינוי? ההשקעה בתשתיות מצליחה להסיט את הביקוש לפריפריה

העשור האחרון התאפיין בהשקעות נרחבות בתשתיות, אשר שיפרו את הנגישות של הפריפריה למרכז. בשנים האחרונות באופן ספציפי התשתיות התחבורתיות התקדמו בצורה משמעותית, ואפשר לציין בהקשר הזה את כביש 6 ואת רכבת ישראל שמהווים היום עורקי תחבורה משמעותיים מאין כמוהם, שאי אפשר להמעיט בחשיבות ההשפעה שלהם על הנדל"ן.

   1 2 > >>
  • © כל הזכויות שמורות