search

ירידה של 10% בהתחלות הבנייה ב-2018; התאוששות ברבעון הרביעי

למ"ס: 47,430 התחלות בנייה ב-2018, כרבע מהן בהתחדשות עירונית • היעד הממשלתי: 60 אלף התחלות בשנה • עלייה בגמר בנייה, ירידה בדירות בבנייה פעילה

ירידה של 10.4% בהתחלות הבנייה ב-2018 לעומת השנה הקודמת, אך התאוששות ברבעון הרביעי של השנה – כך מדווחת היום (ה') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). 

לפי הנתונים, מספר התחלות הבנייה שנרשמו ב-2018 עמד על כ-47,430 דירות, לעומת 52,933 דירות שהחלו להיבנות ב-2017. נציין, כי הנתון של 2017 שפירסמה היום הלמ"ס מהווה עדכון כלפי מעלה מהדיווח הקודם שפורסם אשתקד שהצביע אז על 46,300 התחלות בנייה. גם הנתון של 2018 צפוי להתעדכן כלפי מעלה אבל עדיין יהיה הרבה מתחת ליעד הממשלתי שדיבר על 60 אלף התחלות בנייה בשנה עד 2040. 

במחצית השנייה של 2018 החלה מגמת עלייה בהתחלות הבנייה בקצב של כ-3.7% בממוצע לרבעון (כ-12,160 דירות בממוצע), לראשונה מהרבעון הרביעי של 2016. ברבעון הרביעי של השנה נרשמו 13,838 התחלות בנייה – כ-33% יותר מברבעון השלישי. לעומת הרבעון הרביעי של 2017 מדובר על עלייה של 10%. 

כאן ראוי לציין שוב את הבעייתיות של פרסום נתוני הלמ"ס. הלשכה מציינת בכל פרסום רבעוני כי "ניתן לפרסם את נתוני הסקר מאוחר יותר, ובכך לצמצם את היקף עדכון הנתונים, אבל בשל החשיבות שהלמ"ס מייחסת לפרסום שוטף של נתונים ולזמינותם, היא מפרסמת את הנתונים כחודשיים וחצי מתום התקופה הנסקרת". הדוח מופק משילוב של נתונים המגיעים ממשרד הבינוי והשיכון ושל נתונים שהלמ"ס אוספת ומעבדת בעבור יתרת הבנייה במשק. הלמ"ס מציינת כי "הנתונים עשויים להתעדכן בשל דיווחים המתקבלים באיחור, ואת חלקם קשה להעריך מראש". נשאלת השאלה האם נתונים שוטפים – אך מעוותים – עדיפים מלא כלום.

גם בנק ישראל יצא בביקורת נגד הלמ"ס וקבע במחקר שפורסם ב-2017 כי "בשעה שאומדנים כלכליים ראשונים מתעדכנים בדרך כלל באופן אקראי כלפי מעלה או כלפי מטה, האומדן להתחלות הבנייה של הלמ"ס מוטה כלפי מטה באופן שיטתי ובהיקף משמעותי" – הטייה של 10% בממוצע. 

הבנק ציין כי "הנתונים על התחלות הבנייה מהווים מרכיב חשוב בתמונה הכלכלית של ישראל, במיוחד בתקופה שבה תחום הדיור ניצב במוקד המדיניות הכלכלית. אם קיימת בנתונים הערכת חסר בזמן אמת, היא משפיעה על קובעי המדיניות ועל הציבור, ודבר זה מצידו יכול להשפיע על שוק הדיור... הנתון מתעדכן כלפי מעלה בעיקר בשנה הראשונה לאחר פרסומו, וכעבור כשנתיים הוא מתייצב כשערכו גבוה יותר בכ-10% בממוצע".

צניחה של 20% בהתחלות הבנייה בתל-אביב

בחלוקה למחוזות, כ-25% מכלל התחלות הבנייה היו במחוז המרכז (ירידה של5% לעומת 2017), מחוז ת"א עם 21.3% (עלייה של 11% לעומת 2017), 16% במחוז הדרום (ירידה של 12%), כ-13% במחוזות הצפון וחיפה (ירידה של 15% ו-37% בהתאמה), כ-7.3% בלבד במחוז ירושלים (ירידה של כ-11%) ו-4.4% באזור יהודה ושומרון – עלייה של 21.5%.

בחלוקה של התחלות הבנייה לפי יישובים, עולה כי המספר הגבוה ביותר היה בירושלים - כ-2,887 דירות, עלייה של 3% בהשוואה לשנת 2017. בתל אביב כ-2,740 דירות, ירידה של 20% לעומת שנת 2017, ואחריהן הרצליה (זינוק של 46% לעומת 2017), ראש העין (זינוק של 91% לעומת השנה הקודמת), ראשון לציון ורמת גן. 

היישובים שבהם המשיכה בשנת 2018 העלייה בהתחלות הבנייה לאחר עלייה שנרשמה גם בשנת 2017 הם יבנה, יהוד, קריית אונו, הרצלייה וראשון לציון. היישובים בהם נרשמה עלייה ניכרת בהתחלות הבנייה ב-2018 לאחר ירידות ב-2017 הם אור יהודה בה החלה בנייתן של כ-560 דירות בשנת 2018 (בעיקר חברת גינדי), טירת כרמל כ-1,200 דירות, פי 4 בהשוואה לשנת 2017, נהריה כ-720 דירות, פי 3 לעומת 2017, אשדוד בה החלה בנייתן של כ-750 דירות, פי 2.5 מאותה תקופה ב-2017, חולון כ-1,170 דירות, פי 2 בהשוואה לשנת 2017 וראש העין בה נרשמה עלייה של פי 2 בהתחלות הבנייה לעומת שנת 2017, כ-1,640 לעומת 860 בשנת 2017.

21% מהתחלות הבנייה – בהתחדשות עירונית

כ-10,310 דירות החלו להיבנות ב-2018 בהתחדשות עירונית - 21% מכלל התחלות הבנייה: כ-6,560 דירות (כ-14% מסך התחלות הבנייה) החלו להיבנות כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, עלייה של כ-18% לעומת שנת 2017. מתוך דירות אלה, כ-53.6% נבנו במחוז תל אביב, כ-19.6% במחוז המרכז וכ-13.6% במחוז חיפה. מתוך זה, כ-2,770 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38/2, ירידה של כ-13.5% בהשוואה לשנת 2017.

כ-3,750 דירות נבנו כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כמעט ללא שינוי בהשוואה ל-2017. מתוך דירות אלה, כשליש (33%) נבנו במחוז תל אביב, וכ-19.4% במחוז המרכז. מתוך הדירות החלה בנייתן כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כ-2,310 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38, ירידה של כ-2.2% לעומת שנת 2017.

עלייה בגמר הבנייה, ירידה בכמות הדירות שבבנייה פעילה

הלמ"ס מפרסמת גם את נתוני גמר בנייה לשנת 2018, לפיהן אשתקד הסתיימה בנייתן של כ-49,970 דירות, עלייה של 3.2% לעומת 48,370 דירות בשנת 2017. גם כאן היה עדכון מעלה בנתון של 2017 – מ-47,440 דירות בפרסום הקודם של הלמ"ס. 

על פי נתוני המגמה, במחצית השנייה של 2018 נרשמה ירידה של כ-4.2% בגמר בנייה בממוצע לרבעון, לאחר עלייה של כ-5.5% ברבעון במחצית הראשונה של 2018.

המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה ב-2018 היה במחוז המרכז - כ-27.6% מכלל הדירות, בעוד שבמחוז ירושלים - כ-7% בלבד. בהשוואה לשנת 2017 נרשמה עלייה במספר הדירות שבנייתן הסתיימה במרבית מן המחוזות. במחוז הדרום חלה העלייה הגבוהה ביותר, של כ-24.2%. לעומת זאת, במחוז ירושלים נרשמה ירידה של כ-37.8% ובמחוז הצפון ירידה של כ-16.9%.

בסוף דצמבר 2018 הסתכם מספר הדירות בבנייה פעילה בכ-117.6 אלף דירות, לעומת כ-119.9 אלף דירות בסוף דצמבר 2017.

 

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את אפליקציית מרכז הנדל"ן

אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות