להורדת אפליקציה

אוסטרליה ישראל צפויה לקנות מרכז מסחרי בעפולה תמורת כ־145 מיליון שקלים

החברה הודיעה על התקשורת במזכר הבנות על מתחם שנמצא בשלבי בנייה מתקדמים במבנה של 3 קומות ושטחי מסחר בהיקף של כ־4,300 מ"ר

בינוי בעפולה (שאטרסטוק)
בינוי בעפולה (שאטרסטוק)

א.ש אוסטרליה ישראל החזקות הודיעה לרשות לני"ע על התקשורת במזכר הבנות לרכישת מבנה מסחרי (המצוי בשלבי בנייה) בעפולה. במסגרת ההסכם החברה תשלם כ־145 מיליון שקלים כולל מע"מ, על מבנה מסחרי הכולל קומת מסחר על פני 2 מפלסים, 3 קומות וכן 280 יחידות חנייה.

שטח הממכר ברוטו הינו כ - 9.8 דונם ויכלול בית קולנוע בשטח של כ- 4,200 מ"ר, שטחי משרדים בהיקף של כ- 2,200 מ"ר ושטחי מסחר בהיקף של כ- 4,300 מ"ר. המוכר התחייב לבטל עסקת מכר שביצע בשטח שהיקפו 833 מ"ר נטו הכלול בשטחים הנ"ל.

ההחזקה בממכר תימסר לחברה לא יאוחר מה־30 ביוני 2023 לאחר השלמת העבודות. כאשר הממכר יהיה נקי וחופשי מכל זכות לצד שלישי כלשהו מכל מין וסוג או כל זכות אחרת של גורם אחר כלשהו. שטח המשרדים ימסר ברמת גמר מלא ושטחי המסחר ימסרו ברמת מעטפת או ע"פ התחייבות המוכר. 

בעניין התמורה, החברה תשלם סך של 2.5 מיליון שקלים לנאמן בא כוח המוכר, בחלוף יום עסקים לאחר אישור דירקטריון החברה. תשלום זהה נוסף ישולם ביום חתימת הסכם המכר. במועד השלמת הבניה של הממכר יבוצע תשלום נוסף למוכר בסך של 5 מיליון שקלים. יתרת הסכום בגובה 135 מיליון שקלים תשולם במועד מסירת הממכר לחברה.

התשלומים הראשונים יבוצעו ממקורותיה העצמאיים של החברה, כאשר לצורך תשלום התשלום הרביעי, בכוונת החברה ליטול הלוואה מתאגידים פיננסיים ו/או לגייס חוב בנוסף להלוואת המוכר.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search