להורדת אפליקציה

חברת אחים דוניץ: נמשך המשא ומתן לרכישת החזקותיה של JTLV2 בחברת אלעד ישראל מגורים חדשה

החברה שהודיעה במאי האחרון על כך שקיבלה הצעה לקנות את ההחזקות של JLTV2 באלעד מגורים הודיעה היום (א') לבורסה לניירות ערך על התקדמות במשא ומתן

מנכ"ל חברת אחים דוניץ, ניסים אחיעזרא. (יח"צ)
מנכ"ל חברת אחים דוניץ, ניסים אחיעזרא. (יח"צ)

במאי האחרון פרסמנו על העסקה המסתמנת: "שרשרת עסקאות מסתמנת בין חברת אחים דוניץ לקרן JTLV2: לאחר שהקרן רכשה כ-17.05% ממניות אחים דוניץ תמורת 115 מיליון שקל במרץ האחרון, הוצע לאחים דוניץ לרכוש את החזקותיה של JTLV2 בחברת אלעד ישראל מגורים החדשה. נזכיר כי הקרן עצמה רכשה את אלעד ישראל מגורים החדשה רק לפני כשנה, במאי 2020."

בהודעה מידית שהוציאה בבוקר, חברת האחים דוניץ לבורסה לניירות ערך בתל אביב דיווחה החברה: "כי נכון למועד הדיווח המידי נמשך המשא ומתן ע"י הוועדה הבלתי תלויה של החברה להתקשרות בעסקה אפשרית לרכישת החזקותיה של ג'יי.טי.אל.וי 2. הנמנית על בעלי השליטה בחברה, באלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ  המהוות 90.01% מהונה המונפק והנפרע של אלעד מגורים וזכויות ההצבעה בה וכן לרכישת יתרת ההחזקות בהונה המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה של אלעד מגורים (9.99%),אשר מוחזקות בידי מנכ"ל אלעד מגורים בתמורה להקצאת מניות החברה ולהערכת החברה צפוי להסתיים בזמן הקרוב."

בנוסף, ביקשה החברה להודיע על כך שבמסגרת המו"מ המתנהל בין הוועדה הבלתי תלויה של החברה לשותף הכללי בג'י אל טי וי: "ישנה הבנה עקרונית בין הצדדים אודות יחס החלפה אינדיקטיבי לצורך ביצוע עסקת הרכישה לפיו תקצה החברה 2,841,320 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, המהוות 46.55% מהונה המונפק והנפרע של החברה (58.32% מזכויות ההצבעה בחברה) וזאת בתמורה למלוא הונה המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של אלעד מגורים, ואשר משקף יחס של 0.365 מניות של אלעד מגורים לכל מניה רגילה אחת בת 1 ש"ח ע.נ. של החברה.

יחד עם זאת, מצוין כי טרם התקבלה החלטה סופית של הגורמים השונים בדבר יחס ההחלפה וההתקשרות בעסקה. החלטות אלה, כפופות לבדיקות נאותות שמבצעות החברה ואלעד מגורים להתקשרות בהסכם מחייב בניהן. ביצוע העסקה מותנה גם בקיומם של תנאים מתלים כמו: אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות, קבלת אישור מהבורסה לניירות ערך בתל אביב, אישור האורגנים המוסמכים ע"פ דין ואישורים נוספים של צדדי ג'.

ניסים אחיעזרא, מנכ"ל חברת אחים דוניץ אמר במאי האחרון: "לאלעד מגורים יש פעילות ענפה של פינוי-בינוי, והיקף פעילותה העסקית דומה לשלנו. חברת דוניץ מבצעת את הפרויקטים שלה בעצמה, עובדה המהווה יתרון משמעותי לחברת אלעד מגורים, שהינה חברה יזמית בלבד, המבצעת כיום את הפרויקטים שלה באמצעות קבלני משנה." יש להזכיר כי לקראת סוף שנת 2020 הודיעה ישראל-קנדה שתרכוש בעצמה את חברת אחים דוניץ, אך חזרה בה גם ממהלך זה מאוחר יותר.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search