להורדת אפליקציה

אחרי ש-JTLV2 רכשה ממניותיה: האם חברת אחים דוניץ תרכוש את השליטה בחברת אלעד ישראל מגורים החדשה?

דוניץ הודיעה היום לרשות לניירות ערך כי הוצע לה לרכוש את החזקותיה של JTLV2 באלעד מגורים, בהיקף של 67% • JTLV2 רכשה את השליטה באלעד מגורים רק לפני כשנה

ניסים אחיעזרא, מנכ"ל חברת אחים דוניץ (יח"צ)
ניסים אחיעזרא, מנכ"ל חברת אחים דוניץ (יח"צ)

שרשרת עסקאות מסתמנת בין חברת אחים דוניץ לקרן JTLV2: לאחר שהקרן רכשה כ-17.05% ממניות אחים דוניץ תמורת 115 מיליון שקל במרץ האחרון, הוצע לאחים דוניץ לרכוש את החזקותיה של JTLV2 בחברת אלעד ישראל מגורים החדשה. נזכיר כי הקרן עצמה רכשה את אלעד ישראל מגורים החדשה רק לפני כשנה, במאי 2020.

"החברה מתכבדת להודיע כי ביום 25 במאי 2021 קיבלה החברה, באמצעות השותף הכללי בחברת אלעד מגורים החדשה, JTLV2, הנמנית עם בעלי שליטה בחברה, הצעה לנהל משא ומתן לביצוע עסקה", כך בהודעת אחים דוניץ היום (ד') לרשות לניירות ערך, "כדלקמן: במסגרת העסקה המוצעת, החברה תרכוש את כל הזכויות במציעה, אשר ההחזקה הבלעדית שלה הינה מניות המהוות כ-67% מההון המונפק ומזכויות ההצבעה באלעד ישראל מגורים החדשה, או את כל החזקותיה של המציעה באלעד, וזאת כנגד הקצאת מניות רגילות בנות שקל אחד ע.נ. כל אחת של החברה. על פי ההצעה, המבנה הסופי של העסקה ייקבע במשא ומתן בין הצדדים. 

לאור ההצעה הסמיך היום דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת לשמש כוועדה בלתי תלויה אשר תוסמך לנהל את המשא ומתן לעסקה מטעם החברה, לגבש המלצות בקשר עימה, לבחון את העסקה ביחס לחלופות אחרות ולשכור את שירותיהם של יועצים לוועדה, והכול לפי שיקול דעת הוועדה"

אם העסקה תושלם, תהפוך אלעד לחברה בשליטתה של החברה (במישרין או דרך החזקות במציעה). לאור ההצעה הסמיך היום דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת לשמש כוועדה בלתי תלויה אשר תוסמך לנהל את המשא ומתן לעסקה מטעם החברה, לגבש המלצות בקשר עימה, לבחון את העסקה ביחס לחלופות אחרות ולשכור את שירותיהם של יועצים לוועדה, והכול לפי שיקול דעת הוועדה".

נזכיר שוב כי רק לפני כחודשיים רכשה JTLV2 מניות של אחים דוניץ ב-117 מיליון שקל, וכי במאי רכשה את השליטה באלעד ישראל מגורים החדשה, לפי שווי של 275 מיליון שקל – זאת לאחר שחברת קנדה-ישראל חזרה בה מרכישת החברה. עוד נזכיר כי לקראת סוף השנה החולפת הודיעה ישראל-קנדה שתרכוש בעצמה את חברת אחים דוניץ, אך חזרה בה גם ממהלך זה מאוחר יותר.

לאלעד מגורים יש פעילות ענפה של פינוי-בינוי, והיקף פעילותה העסקית דומה לשלנו. חברת דוניץ מבצעת את הפרויקטים שלה בעצמה, עובדה המהווה יתרון משמעותי לחברת אלעד מגורים, שהינה חברה יזמית בלבד, המבצעת כיום את הפרויקטים שלה באמצעות קבלני משנה"

ניסים אחיעזרא, מנכ"ל חברת אחים דוניץ: "לאלעד מגורים יש פעילות ענפה של פינוי-בינוי, והיקף פעילותה העסקית דומה לשלנו. חברת דוניץ מבצעת את הפרויקטים שלה בעצמה, עובדה המהווה יתרון משמעותי לחברת אלעד מגורים, שהינה חברה יזמית בלבד, המבצעת כיום את הפרויקטים שלה באמצעות קבלני משנה. לדוניץ יש כיום כ-2,150 יח"ד בשלבי תכנון שונים, ואני צופה שבשנתיים הקרובות יתקבלו היתרי בנייה לכ-500 יח"ד לפחות. חשוב לציין שתהליך הוצאת היתר הוא ארוך וקשה, ולכמות כזו של היתרים יש חשיבות עסקית משמעותית".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search