להורדת אפליקציה

הוגש תזכיר החוק המאריך את הטבות המס בתמ"א 38 עד אוקטובר 2022; "שווי ההטבות - כ-500 מיליון שקל בשנה"

בהתאם להבטחת גורמים ברשות המיסים, תזכיר החוק הוכן והוגש – במטרה להבטיח כי ההטבות יימשכו עד לסופה הרשמי של תמ"א 38 • "אלו הטבות מס משמעותיות ליזמים ולבעלי דירות"

ערן יעקב, מנהל רשות המיסים (דרור סיתהכל)
ערן יעקב, מנהל רשות המיסים (דרור סיתהכל)

הוגש תזכיר החוק אשר מאריך את הטבות המס הניתנות במסגרת פרויקטי תמ"א 38 – והוא מציע להאריכן עד לסיומה של תמ"א 38 על פי החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה, קרי עד לתחילת אוקטובר 2022, כך שהיזמים והדיירים ימשיכו ליהנות מההטבות עד לסיומה הרשמי של התוכנית.

"בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין קבועות הוראות אשר פוטרות ממס מכירת זכות במקרקעין שהתמורה המשתלמת בעדה מושפעת מזכויות בנייה לפי תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38)", נכתב בתזכיר החוק, "וכן למכירת זכות במקרקעין בעסקאות שנועדו לצורך הריסת מבנה והקמתו מחדש לפי תמ"א 38. 

נוסף על כך, לפי סעיף 31ב לחוק מס ערך מוסף על מתן שירותי בנייה בהתאם לתמ"א 38, אשר ניתנו בתמורה למכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס לפי פרק חמישי 5  (קרי, שירותי הבנייה שמספק היזם לבעלי הדירות הישנות), יחול מס ערך מוסף בשיעור 0. 

תוקף ההטבות האמורות עתיד לפוג בסוף שנת 2021. מוצע להאריך את תחולת הוראת השעה ולקבוע שהוראות הפרק יחולו על מכירת זכות נמכרת לפי סעיף 49לג ולפי סעיף 49לג1 לחוק מיסוי מקרקעין עד ליום 1 באוקטובר 2022. כמו כן מוצע להאריך את תוקף ההטבה לעניין מע"מ עד אותו מועד"

תוקף ההטבות האמורות עתיד לפוג בסוף שנת 2021. מוצע להאריך את תחולת הוראת השעה ולקבוע שהוראות הפרק יחולו על מכירת זכות נמכרת לפי סעיף 49לג ולפי סעיף 49לג1 לחוק מיסוי מקרקעין עד ליום 1 באוקטובר 2022. כמו כן מוצע להאריך את תוקף ההטבה לעניין מע"מ עד אותו מועד".

פרט מעניין שמוזכר בתזכיר הוא משמעות ההטבות בפועל: "לפי הערכת רשות המיסים, שווי הטבות המס הניתנות לפרויקטים של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, לנישומים, הוא כ-500 מיליון שקלים חדשים בשנה - מתוכם 120 מיליון שקלים חדשים בשנה כתוצאה מפטור ממס שבח הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין, ו-380 מיליון שקלים חדשים כתוצאה ממתן מע"מ 0 על שירותי הבנייה".

בדברי ההסבר נכתב עוד כי "לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה נודעת חשיבות לשם ביטחון הדיירים במבנה; לחיזוק מבנים קיימים לפי תוכנית המיתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) חשיבות ציבורית נוספת, בשל התועלות הנלוות לפרויקטים אלה, ובהן שיפור מרכזי ערים, שיקום אזורים מוזנחים וניצול שטחים מבונים לצורך בנייה, ובדרך זו הגדלת היצע הדיור. 

על כן, פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין), בשילוב עם סעיף 31ב לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, מקנים הטבות מס משמעותיות ליזמים ולבעלי דירות המתקשרים ביניהם בפרויקטים אלו.

הסדרי המס אשר יחולו על פרויקטים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בתקופה שלאחר תום הוראת השעה ייבחנו בחודשים הקרובים כחלק מהבחינה הכללית של התמריצים הממשלתיים לעידוד פרויקטים אלה".

לעיון בתזכיר החוק במלואו לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search