להורדת אפליקציה

שולטת בסקטור ביד רמה: תשעה פרויקטים של קרדן נדל"ן בתכנון ובביצוע – במסגרת עסקאות קומבינציה

היום עדכנה החברה על עסקת קומבינציה נוספת שעליה חתמה – הרביעית מתחילת השנה • מדובר בקרקע בשטח 65 דונם, שעליה מתכננת החברה להקים 1,200 יחידות דיור

עמוס דאבוש, מנכ"ל קרדן נדל"ן (יח"צ)
עמוס דאבוש, מנכ"ל קרדן נדל"ן (יח"צ)

מלכת עסקאות הקומבינציה? חברת קרדן נדל"ן הודיעה היום (ד') לרשות לניירות ערך כי חתמה על "הסכם קומבינציה ו/או תמורות עם הזכאי להירשם כבעלים במקרקעין בבעלות פרטית בשטח של כ-65 דונם בירושלים". ההודעה היא המשכה של הודעה קודמת, על משא ומתן בין החברה לאותו גורם הזכאי להירשם כבעלים.

העסקה הזו מצטרפת לשלוש עסקאות קומבינציה שהתבצעו השנה על ידי קרדן נדל"ן – עובדה שללא ספק מציבה אותה בצמרת החברות הפעילות במגזר זה בתקופה האחרונה. ניתוח של הדו"ח התקופתי לרבעון השלישי של 2021 אף מגלה כי עסקאות הקומבינציה מהוות נתח גדול מכלל העסקאות והפרויקטים של החברה, אלו שבביצוע ואלו העתידיים.

מתוך 12 פרויקטים הנמצאים תחת פרק "תכנון ועתודות קרקע" נכון לנובמבר האחרון, חמישה מקודמים במסגרת עסקאות בקומבינציה, או בשילוב של קומבינציה ובעלות. לצד זה, עוד ארבעה מהפרויקטים של החברה הנמצאים בביצוע, ארבעה יצאו לפועל במסגרת הסכם קומבינציה

כך, מתוך 12 פרויקטים הנמצאים תחת פרק "תכנון ועתודות קרקע" נכון לנובמבר האחרון, חמישה מקודמים במסגרת עסקאות בקומבינציה, או בשילוב של קומבינציה ובעלות. לצד זה, עוד ארבעה מהפרויקטים של החברה הנמצאים בביצוע, ארבעה יצאו לפועל במסגרת הסכם קומבינציה.

תחת "מיצוב החברה כמובילה בתחום המגורים" קרדן נדל"ן מציינת את הצורך ב"הרחבה מתמדת של בסיס הפעילות באמצעות עסקאות קומבינציה או מזומן". עם פרסום הדו"ח המסכם לרבעון הלישי לפני כמה ימים אמר מנכ"ל החברה, עמוס דאבוש, כי בחברה "פועלים בנחישות להגדלת עתודות הקרקע לבנייה למגורים, הן בבחינת רכישת קרקעות והן בחתימה על עסקאות קומבינציה, כך שמתחילת השנה נוספו לחברה עוד אלפי יחידות דיור בשלבי תכנון שונים".

1,200 יחידות דיור חדשות בשכונת רמות

העסקה שעליה דיווחה החברה היום התעדכנה בהשוואה לנתונים שפרסמה קרדן נדל"ן באפריל – אז דובר על כ-50 דונם של קרקע, עבור 1,000 יחידות דיור. בסופו של דבר מדובר על קרקע בשטח 65 דונם, בשכונת רמות בירושלים, שתאפשר לחברה, להערכתה, להקים 1,200 יח"ד – "אם תאושר תוכנית מפורטת לבנייה במקרקעין. יצוין כי המקרקעין בהליכי תכנון ואין ודאות לגבי אישור תוכנית לבנייה בה או לגבי היקפה, ובהתאם אין ודאות לקיום התנאי המתלה לכניסת העסקה לתוקף".

בהקשר זה מוסיפה החברה כי "תנאי מתלה לכניסת ההסכם לתוקף הינו אישור תוכנית חדשה לבנייה למגורים במקרקעין אשר תקודם על ידי החברה, בתוך תקופה שנקבעה בהסכם. לחברה הזכות לוותר על התקיימות התנאי המתלה.

שיעור הקומבינציה בעסקה ייקבע על ידי שמאי מוסכם לאחר התקיימות התנאי המתלה, על פי תנאי השוק ובהתחשב בשיעור הרווח היזמי בפרויקט. החברה העמידה והתחייבה להעמיד למוכר הלוואות בסך כולל של עד עשרה מיליון שקל, כמקדמה בגין התמורות שיגיעו לו בעסקה, בתנאים ובמועדים שהוסכמו ובלבד שטרם העמדת סכום מהותי כלשהו מתוך ההלוואה, יירשמו זכויות המוכר במקרקעין ויועמדו בטוחות לחברה לפירעון ההלוואה. שישה מיליון שקל מתוך סכום ההלוואה יועמדו רק לאחר אישור התוכנית".

כאמור, מתחילת השנה מדובר בעסקת הקומבינציה הרביעית של קרדן נדל"ן. במרץ היא הודיעה על עסקת קומבינציה בעפולה; ביולי הודיעה על עסקת קומבינציה בנתניה; וכמה ימים לאחר מכן – על עסקת קומבינציה נוספת בשרון.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search