להורדת אפליקציה

עוד עסקה לקרדן נדל"ן: רוכשת 60% מקרקע לבניית כ-400 יח"ד בעפולה – תמורת 17 מיליון שקל

לצד ההסכם, מול אחד משותפיה של החברה, חתמו הצדדים על הסכם לעסקה משותפת בנוגע לקרקע, שבמסגרתה יפעלו לרכישת זכויות נוספות במתחם – עבור הקמת עוד מאות יחידות דיור

מנכ"ל קרדן נדל"ן, עמוס דבוש (יח"צ)
מנכ"ל קרדן נדל"ן, עמוס דבוש (יח"צ)

עסקה נוספת לקרדן נדל"ן – הפעם בעפולה: החברה הודיעה היום (ד') כי חתמה על הסכם עם צד שלישי, שותף של החברה, לרכישת 60% מזכויותיו בקרקע המיועדת לבניית כ-400 יחידות דיור בעיר, בתמורה ל-17 מיליון שקל. 

"בד בבד עם חתימת הסכם המכר חתמו הצדדים על הסכם עסקה משותפת", מסרה החברה בהודעתה לרשות לניירות ערך, "אשר ייכנס לתוקפו עם התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של הסכם המכר, אם אכן ייכנסו. לפי הסכם העסקה המשותפת יחזיקו החברה והשותף בזכויות בממכר, וכן ירכשו זכויות נוספות במקרקעין במתחם שעליו חלה התב"ע, באותו יחס של 60% מהזכויות לחברה ו-40% מהזכויות לשותף".

לפי הסכם העסקה המשותפת יחזיקו החברה והשותף בזכויות בממכר, וכן ירכשו זכויות נוספות במקרקעין במתחם שעליו חלה התב"ע, באותו יחס של 60% מהזכויות לחברה ו-40% מהזכויות לשותף"

כאמור, להסכמים ישנם תנאים מתלים מסוימים, מפורטים על ידי קרדן נדל"I בהודעתה: תנאים הקשורים להסדרת זכויות השותף בממכר; התקשרות הצדדים – קרדן נדל"ן והשותף - בהסכמים מותנים עם צדדים שלישיים, לפיהם ירכשו, בעסקאות קומבינציה או בתמורה למזומן, זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור נוספות "בהיקף ניכר של מאות יחידות דיור במקרקעי התב"ע, בתנאים ובמחירים שהוסכמו"; קבלת הסכמה מראש של בנק להעמדת הלוואה בקשר עם מימון רכישת הממכר והעסקאות הנוספות במתחם, בתנאים שנקבעו.

הסכם העסקה המשותפת קובע את אופן הקידום והניהול המשותף של זכויות העסקה המשותפת במקרקעי התב"ע לפי חלקי הצדדים בעסקה המשותפת, לרבות בעניין ביצוע העסקאות הנוספות במתחם על ידי העסקה המשותפת, מימון העסקה המשותפת, אופן בחירת קבלן לביצוע הפרויקט וחלוקת רווחי הפרויקט בין השותפים"

"לכל אחד מהצדדים הזכות להאריך את המועד להתקיימות התנאים המתלים ב-30 ימים נוספים", הוסיפה החברה. "לחברה בלבד הזכות לוותר או להקל על התקיימות התנאים המתלים או על כמה מהם. הסכם העסקה המשותפת קובע את אופן הקידום והניהול המשותף של זכויות העסקה המשותפת במקרקעי התב"ע לפי חלקי הצדדים בעסקה המשותפת, לרבות בעניין ביצוע העסקאות הנוספות במתחם על ידי העסקה המשותפת, מימון העסקה המשותפת, אופן בחירת קבלן לביצוע הפרויקט וחלוקת רווחי הפרויקט בין השותפים". בקרדן מדגישים כי לאור העובדה שהעסקה מותנית בתנאים מתלים שונים, שטרם התקיימו, אין ודאות כי העסקה תצא לפועל.

נזכיר כי אתמול דיווחנו על שני מהלכים נוספים שביצעה החברה: הראשון – תחילת העבודות בפרויקט התמ"א 2/38 של החברה, "קרדן רמת גן" בשכונת הבילויים בעיר; משא ומתן מתקדם לרכישות 50 דונם בירושלים, שעליהם ניתן לבנות, על פי ההערכות, כ-1,000 יח"ד.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search