להורדת אפליקציה

העסקה מתממשת: קרדן נדל"ן רוכשת את יתרת הזכויות בפרויקט הולילנד בירושלים תמורת כ-126 מיליון שקל

החברה, המחזיקה ב-40% מהזכויות בפרויקט הודיעה, בהמשך להודעה שיצאה לפני כשבועיים, כי תרכוש את יתרת המניות מקבוצת פולאר השקעות • על רקע זה מציגה קרדן נדל"ן דו"ח רבעוני חיובי

עמוס דאבוש, מנכ"ל קרדן נדל"ן (יח"צ)
עמוס דאבוש, מנכ"ל קרדן נדל"ן (יח"צ)

קרדן נדל"ן משתלטת על פרויקט הולילנד בירושלים: החברה הודיעה היום, בהמשך להודעתה על משא ומתן המתנהל בעניין, כי חתמה על הסכם לרכישת יתרת מניות הפרויקט, בתמורה לסכום של 126 מיליון שקל.

כפי שפורסם בעדכון הקודם, קרדן נדל"ן מחזיקה בכ-40% ממניותיה של חברת הולילנד פארק, בעלת הקרקע המיועדת לבניה למגורים של 258 יחידות דיור ומלונאות, בהמשך לאישור התוכנית המעודכנת למתחם ביוני האחרון. בעלות המניות האחרות בהולילנד הן חברות מקבוצת פולאר השקעות, המחזיקות בכ-60% ממניות הולילנד. את החלק הזה בפרויקט רוכשת כעת קרדן.

פרויקט הולילנד, ירושלים. קרדיט: שאטרסטוק

מדובר בהסכם "לרכישת מלוא החזקותיהן של המוכרות במניות הנמכרות ולרכישת כל זכויותיהן והתחייבויותיהן הקיימות ו/או העתידיות של המוכרות בהולילנד ו/או ממנה, לרבות הזכות לקבלת החזר שטרי ההון שהנפיקה הולילנד למוכרות והזכות להחזר שטרי הון שמקורם בדמי ניהול שחבה הולילנד למוכרות", כך בהודעת החברה.

"השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שונים עד ליום 15 בינואר 2022, וביניהם  אישורי צדדים שלישיים וכן קבלת מכתב כוונות מאת הנאמן למחזיקי אגרות החוב של פולאר, שלו שועבדו עיקר הזכויות הנמכרות. על הנאמן לאשר כי כנגד הפקדה בידיו של סכום מתוך התמורה והמצאת מסמכים נוספים כנדרש בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב, הוא ימסור לידי החברה את מסמכי הסרת השעבודים על הזכויות הנמכרות.

במקביל לחתימת הסכם המכר, הוסכם כי בכפוף להשלמת הסכם המכר, יתקשרו המוכרות עם הולילנד בהסכם ייעוץ, לתקופה של שנתיים, שלפיו החל במועד שבו תחדלנה המוכרות להיות בעלות מניות בהולילנד, יעניקו המוכרות להולילנד שירותי ניהול וייעוץ בקשר עם ייזום והקמת הפרויקט שבבעלות הולילנד. בתמורה לביצוע השירותים על פי הסכם הייעוץ תהיינה המוכרות זכאיות לתמורה כוללת בסך של ארבעה מיליון שקל".

להערכתנו, לא צפוי שינוי בקצב המכירות בטווח הנראה לעין נוכח הביקושים הגבוהים לרכישת דירות וההיצע הנמוך של דירות למכירה. במקביל, אנו פועלים בנחישות  להגדלת עתודות הקרקע לבנייה למגורים, הן בבחינת רכישת קרקעות והן בחתימה על עסקאות קומבינציה"

על רקע זה נזכיר כי חברת קרדן נדל"ן פרסמה דו"ח סיכום לרבעון השלישי של שנת 2021, המציג צמיחה בהכנסות, שיפור ברווחיות ועלייה חדה ברווחים. על פי הדו"ח, ההכנסות ברבעון צמחו בכ-15%, לכ-137 מיליון שקל, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון כמעט הוכפל, לכ-12.1 מיליון שקל; הרווחיות הגולמית ממכירת דירות ברבעון עלתה לכ-29%, מול 18.1% ברבעון המקביל אשתקד.

עמוס דאבוש, מנכ"ל קרדן נדל"ן: "בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמנו זינוק של כמעט פי שלושה במכירת יחידות דיור, ובמקביל ההכנסות ממכירת דירות הוכפלו. המגמה החיובית של קצב המכירות הגבוה ממשיכה גם לאחר תאריך המאזן: בתוך קצת יותר מחודש וחצי מכרנו 32 יחידות דיור נוספות. 

להערכתנו, לא צפוי שינוי בקצב המכירות בטווח הנראה לעין נוכח הביקושים הגבוהים לרכישת דירות וההיצע הנמוך של דירות למכירה. במקביל, אנו פועלים בנחישות  להגדלת עתודות הקרקע לבנייה למגורים, הן בבחינת רכישת קרקעות והן בחתימה על עסקאות קומבינציה. מתחילת השנה נוספו לחברה עוד אלפי יחידות דיור בשלבי תכנון שונים".

הצטרפו למאות חברות נדל"ן מובילות המשתתפות ב- "פסגת הנדל"ן אילת"- ועידת בכירי הנדל"ן
והבטיחו מקומכם עכשיו: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search