להורדת אפליקציה

בשבוע הבא: המכרז הגדול אי פעם של "דירה להשכיר" צפוי להיסגר – 705 יח"ד בשכונת עיר היין באשקלון

500 מהדירות ייועדו לשכירות ארוכת טווח, והשאר – כמו גם שטחי המסחר – יוכלו להימכר בשוק החופשי, בתנאים מסוימים • תעריפי השכירות: 30 עד 42 שקל למ"ר

עו"ד ענבל דוד, מנכ"לית דירה להשכיר (רמי חכם)
עו"ד ענבל דוד, מנכ"לית דירה להשכיר (רמי חכם)

"דירה להשכיר" מעלה הילוך? בשבוע הבא, ביום שני הקרוב, צפוי להיסגר מכרז חדש של החברה הממשלתי תושל רשות מקרקעי ישראל – שיהיה הגדול ביותר בהיקפו מבחינת יחידות דיור, מאז החלה החברה לפעול בתחום השכירות ארוכת הטווח.

מדובר בהזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במתחם "מ-7", הוא מתחם עיר היין שבעיר אשקלון, זאת עבור 705 יחידות דיור לבנייה רוויה למטרת השכרה לטווח ארוך באשקלון. הפרויקט יכלול גם שטחי מסחר. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא, כאמור, בשבוע הבא - 29.11.

מתוך סך הדירות הנ"ל, 500 יח"ד - שייבנו במגרשים 312 ,313 ,314 ,316 ו-319 - תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ-15 שנה ברציפות

בחוברת המכרז נכתב כי הוא מיועד ל"תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול 705 דירות לפחות. מתוך סך הדירות הנ"ל, 500 יח"ד - שייבנו במגרשים 312 ,313 ,314 ,316 ו-319 - תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ-15 שנה ברציפות.

50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, ויתרת הדירות תושכרנה לשוכרים בשוק החופשי. בתום תקופת ההשכרה יהא רשאי הזוכה במכרז למכור את זכויותיו בדירות או במתחם, כולן או חלקן. את יתרת הדירות (205 יח"ד לפחות),אשר ייבנו על מגרשים 315 ,317 ו-318, ניתן יהיה למכור באופן מיידי, בשוק החופשי. את השטחים המיועדים למסחר יהא הזוכה רשאי להשכיר לאחר תחילת תקופת ההשכרה או למכור כנכס מניב במקשה אחת לאחר אכלוס של 80% מהשטחים הנ"ל בפועל, בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות ההסכם העיקרי".

עבור דירות בנות שני חדרים (לפי מפתח של כ-25 מ"ר לחדר) – סך של 42 שקל למ"ר לכל חודש שכירות; עבור דירות בנות שלושה חדרים – סך של 33 שקל למ"ר עבור כל חודש שכירות; עבור דירות בנות ארבעה חדרים – סך של 30 שקל למ"ר לכל חודש שכירות

שכר הדירה המקסימלי שהיזם יהיה רשאי לגבות בגין הדירות בשכר דירה מופחת מפורט גם הוא בחוברת המכרז: עבור דירות בנות שני חדרים (לפי מפתח של כ-25 מ"ר לחדר) – סך של 42 שקל למ"ר לכל חודש שכירות; עבור דירות בנות שלושה חדרים – סך של 33 שקל למ"ר עבור כל חודש שכירות; עבור דירות בנות ארבעה חדרים – סך של 30 שקל למ"ר לכל חודש שכירות.

"לעניין זה 'חדר' משמעו חדר מגורים או חדר המיועד לשמש ללינה", כך בחוברת. "לסכומים המפורטים לעיל יתווספו דמי אחזקה עבור הדירות בשכר דירה מופחת בסך מקסימלי של ארבעה שקלים עבור כל מ"ר משטח דירה, בתוספת מע"מ כדין לכל חודש שכירות, אך בכל מקרה לא יעלו על דמי האחזקה למ"ר שייגבו בגין הדירות בשוק החופשי. היזם מתחייב ליצור תמהיל מגוון, ככל הניתן, של דירות בשכר דירה מופחת". 

השטח שעליו יוקם הפרויקט משתרע על פני 43,273 מ"ר. מחיר המינימום שנקבע הוא 10,738,000 שקל, והוצאות הפיתוח אינן נמוכות כלל - 108,530,664 שקל. מדובר בשטח אשר הוא חלק משכונת עיר היין, כאמור – שכונה בשטח 4,000 דונם, שייבנו בה 11,000 יחידות דיור חדשות. כזכור, בתחילת החודש נסגר מכרז עבור 1,252 יח"ד בשכונה, במסלול דיור מופחת.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search