להורדת אפליקציה

הוועדה המחוזית בירושלים הפקידה שתי תוכניות פינוי-בינוי בעיר - עם 755 יחידות דיור חדשות

תוכנית אחת, במערב העיר, מציעה 672 יחידות דיור חדשות בחמישה מגדלים, והשנייה בצפון העיר, 63 יח"ד חדשות • מחצית מדירות היזם בתוכנית הצפונית יוקצו להשכרה לעשר שנים

יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, עמיר שקד (יח"צ)

שתי תוכניות פינוי-בינוי בירושלים הופקדו לאחרונה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, ויאפשרו הקמה של 755 יחידות דיור חדשות. תוכנית אחת, בשכונת קריית מנחם שבמערב הבירה, תאפשר הקמת 672 יחידות דיור חדשות; תוכנית שנייה, בצפונה, תאפשר הקמה של 63 יחידות דיור חדשות.

התוכנית במערב העיר היא תוכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת שמספרה 101-0561167 – תוכנית פינוי-בינוי רחוב קוסטה ריקה 37-25. היא מוגשת "כחלק ממגמת הציפוף בעיר", כך על פי דברי ההסבר. "התוכנית מתבססת על תוכנית האב יובלים-גנים, המייעדת את מתחם הפרויקט ל'בינוי אינטנסיבי' במתווה של פינוי-בינוי, ובכפוף לאיכות תכנון.

התוכנית מציעה את פינוים של שבעה מבני מגורים קיימים, ובהם בסך הכול 175 יח"ד קיימות, ובינוי של חמישה מגדלי מגורים במקומם, עבור 692 יח"ד מוצעות, כולל שטחי מסחר וכן שטחים מבונים עבור גני ילדים. התוכנית ממשיכה את המרקם העירוני המתוכנן ברחוב קוסטה ריקה, ומציעה לאורך הפרויקט שטחי מסחר במפלס הרחוב, לצד קביעת שטחים נרחבים בזיקת הנאה לציבור"

התוכנית מציעה את פינוים של שבעה מבני מגורים קיימים, ובהם בסך הכול 175 יח"ד קיימות, ובינוי של חמישה מגדלי מגורים במקומם, עבור 692 יח"ד מוצעות, כולל שטחי מסחר וכן שטחים מבונים עבור גני ילדים. התוכנית ממשיכה את המרקם העירוני המתוכנן ברחוב קוסטה ריקה, ומציעה לאורך הפרויקט שטחי מסחר במפלס הרחוב, לצד קביעת שטחים נרחבים בזיקת הנאה לציבור, לצורך הרחבת המדרכות הקיימות ויצירת פיתוח נופי לטובת הציבור. 

בין שני אגפי המגורים מציעה התוכנית 'חלון לנוף' באורך של כ-60 מטר, לטובת חיבור פיזי ו-ויזואלי של השכונה עם פארק ואדי האסבסטונים. ב'חלון' זה ממוקם מבנה ציבור ושצ"פ". נציין כי מגדלי המגורים יהיו בני 33-31 קומות, מעל קומת כניסה ומסחר, וכי יהיו עד ארבע קומות למגורים ולשימוש ציבורי מתחת לקומת הכניסה והמסחר.

החלוקה בתוכנית היא כזו: תאי שטח 2-1 - בייעוד מגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור; תא שטח 3 - בייעוד שטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור; תאי שטח 5-4 - בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, לבית ספר ולבית כנסת; תאי שטח 8-6 - בייעוד שצ"פ; תאי שטח 18-9 - בייעוד דרך מוצעת ודרך מאושרת. שטחים אלה קובעים את תוואי כביש המחבר את רחוב קוסטה ריקה לרחוב קוליץ.

מתחם זה גדול למדי, ומשתרע על פני כ-23 דונם. היזמית היא קשת הצלחה נדל"ן, אשר הגישה את התוכנית עם עיריית ירושלים. העורך הראשי הוא אדריכל מנדי רוזנפלד ממשרד רוזנפלד אדריכלים; שמאי המקרקעין הוא יוני צ'רניאבסקי; המודד הוא מיכאל שוורץ ממשרד בוטי מודדים

מתחם זה גדול למדי, ומשתרע על פני כ-23 דונם. היזמית היא קשת הצלחה נדל"ן, אשר הגישה את התוכנית עם עיריית ירושלים. העורך הראשי הוא אדריכל מנדי רוזנפלד ממשרד רוזנפלד אדריכלים; שמאי המקרקעין הוא יוני צ'רניאבסקי; המודד הוא מיכאל שוורץ ממשרד בוטי מודדים.

לחצו כאן לעיון בהוראות התוכנית המלאות

התוכנית בצפון העיר: "50% משטח דירות היזם יוצעו להשכרה"

התוכנית השנייה שהופקדה על ידי הוועדה המחוזית לאחרונה, תוכנית פינוי-בינוי ברחוב פארן שבצפון העיר, קטנה הרבה יותר בממדיה. היא משתקעת על פני כשני דונמים, ומציעה בינוי של 63 יחידות דיור חדשות, בשני בניינים חדשים, זאת במקום 16 יחידות דיור קיימות.

"מהות הבקשה כוללת שינוי ייעוד המגרש מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ד'", נכתב בדברי ההסבר, "הגדלת שטחי הבנייה ומספר הקומות וקביעת קווי בניין חדשים עבור הבניניים החדשים ועבור המרפסות הזיזיות.

50% משטח דירות היזם יוצעו להשכרה לפי החישוב הבא: סך כל שטח הדירות בפרויקט, עיקרי + ממ"ד: 7,286 מ"ר. סך כל שטח דירות התמורה: 1,736 מ"ר. סך כל שטח דירות היזם: 5,550 מ"ר. סה"כ שטח הדירות להשכרה: 2,775 מ"ר (עיקרי + ממ"ד)"

50% משטח דירות היזם יוצעו להשכרה לפי החישוב הבא: סך כל שטח הדירות בפרויקט, עיקרי + ממ"ד: 7,286 מ"ר. סך כל שטח דירות התמורה: 1,736 מ"ר. סך כל שטח דירות היזם: 5,550 מ"ר. סה"כ שטח הדירות להשכרה: 2,775 מ"ר (עיקרי + ממ"ד)". הדירות שיושכרו – לתקופה של עשר שנים מקבלת היתר אכלוס למבנה. מספר הקומות בשני המבנים: קומת קרקע ועוד תשע קומות מגורים, ובסך הכול עשר קומות.

המגישה והיזמית של התוכנית היא חברת חוצות ירושלים פארן מגורים. העורך הראשי הוא עמית מנדלקרן; המודד הוא ראובן אלסטר; סוקר העצים הוא אדיר אלווס. דברי ההסבר מציינים מפורשות כי התוכנית תכלול, בין היתר, עקירת עצים.

לחצו כאן לעיון בהוראות התוכנית המלאות

הצטרפו למאות חברות נדל"ן מובילות המשתתפות ב- "פסגת הנדל"ן אילת"- ועידת בכירי הנדל"ן
והבטיחו מקומכם עכשיו: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search