הופקדה תוכנית התחדשות קריית בורוכוב בר"ג: בנייה מרקמית עד עשר קומות; שטח יח"ד ממוצע – 80 מ"ר עיקרי

עוד קובעת התוכנית צפיפות מרבית של 30 יח"ד לדונם, והקצאת 600 מ"ר למסחר, תעסוקה וצורכי ציבור בכל תא שטח • על פי התכנון, תכלול השכונה בתום תהליך ההתחדשות כ-1,900 יחידות דיור

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן (עיריית רמת גן)
ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן (עיריית רמת גן)

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב הודיעה בימים האחרונים על החלטתה להפקיד את התוכנית רג/1528 "שימור מרקם שכונת קריית בורוכוב", אשר מטרתה "הגדרת תנאים והנחיות להתחדשות עירונית ומימוש זכויות מכוח סעיף 23 לתמ"א 38 והתב"עות החלות בשכונת קריית בורוכוב, תוך שמירה על אופייה ועל מרקם הבנייה האופייני לה". בהתאם לתוכנית, השכונה תכלול בסופו של תהליך ההתחדשות 1,884 יחידות דיור.

התוכנית חולשת על שטח של כ-159 דונם, והיזמית והמגישה היא הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן. התוכנית מציגה רשימה של הוראות בינוי אשר יעצבו את זהותה של השכונה הוותיקה בעתיד

התוכנית חולשת על שטח של כ-159 דונם, והיזמית והמגישה היא הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן. התוכנית מציגה רשימה של הוראות בינוי אשר יעצבו את זהותה של השכונה הוותיקה בעתיד. אלו הן:

• תותר בנייה מרקמית עד עשר קומות, עם קומת מסחר לאורך בן גוריון 
• הבינוי ייקבע בגבהים משתנים; המבנים הגבוהים יהיו בחזית בן גוריון
• יחויב איחוד מגרשים ואיחוד כניסות לחניות, לרבות זיקת הנאה משותפת בתת הקרקע
• שטח יח"ד ממוצעת - 80 מ"ר שטח עיקרי ועוד 25 מ"ר עבור מרפסת וממ"ד
• צפיפות מרבית - 30 יח"ד לדונם
• 40% מסך היח"ד יהיו עבור דיור מכליל (הגדרה כוללת לדירות קטנות, עד 65 מ"ר, דירות להשכרה ארוכת טווח, יח"ד עם תקן חניה 0 (עד מחצית מהדיור המכליל), דיור מיוחד – דוגמת דיור מוגן ומעונות סטודנטים, דיור ציבורי ודיור בר-השגה) 
• תיקבע חזית פעילה לבן גוריון 
• בכל תא שטח יוקצו 300 מ"ר סה"כ לתעסוקה ומסחר ו-300 מ"ר סה"כ כקומה מבונה לצורכי ציבור.
• שטחי התעסוקה יכללו שימושים מעין ציבוריים.

"תוכנית זו באה לקבוע הגבלות בנייה ופיתוח על מנת לאפשר שימור הערכים הייחודיים של המקום על ידי ביטול חלקִי של הרחבות הדרך, וקביעת הוראות בינוי בהתאמה לרוחב הדרכים המוצעות", כך בדברי ההסבר, "במטרה לשמר את אופי השכונה הייחודי, ומנגד לאפשר פיתוח משמעותי יותר, בבניה מרקמית בדופן בן גוריון". נציין עוד כי הוראות התוכנית כוללו גם את הרחבת דרך בן גוריון.

העורך הראשי של התוכנית הוא אדריכל אליהו אברהם דרמן, ממשרד דרמן ורבקל אדריכלות; המודד הוא רם בן חיים ממשרד רם מדידות; יועץ התחבורה הוא מהנדס התחבורה שי מורן ממשרד מורן הנדסת דרכים; האגרונום הוא אלון ורד מקבוצת ורד ייעוץ ופיקוח.

ראשיתה של שכונת קריית בורוכוב בשנת 1947, אז הוקמה על ידי ההסתדרות. היא כוללת כיום כ-1,000 יחידות דיור, בבניינים בני ארבע יחידות דיור או שמונה יחידות דיור. "השכונה נכללת בסקר השימור העירוני, שבו ניתן דגש על ייחוד השכונה בכללותה, על המרקם הבינוי הקיים ועל ערכיה הנופיים"

נציין כי ראשיתה של שכונת קריית בורוכוב בשנת 1947, אז הוקמה על ידי ההסתדרות. היא כוללת כיום כ-1,000 יחידות דיור, בבניינים בני ארבע יחידות דיור או שמונה יחידות דיור. "השכונה נכללת בסקר השימור העירוני, שבו ניתן דגש על ייחוד השכונה בכללותה, על המרקם הבינוי הקיים ועל ערכיה הנופיים", נכתב עוד בדברי ההסבר. "לשכונה אופי אינטימי ומיוחד ובה נוסדו בתי פועלי רמת גן הראשונים, בבנייה של בתים דו-קומתיים מוקפים בחצרות".

לעיון במסמכי התוכנית לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search