להורדת אפליקציה

הכרזה לפי סעיפים 78-77 גם בלוד: לא יינתנו היתרים לתמ"א 38 ולהריסה ובנייה במתחם שלמה המלך

זאת כחלק מההודעה על הכנת תוכנית חדשה למתחם, אשר קודם בעבר על ידי הוותמ"ל במסלול המהיר • מדובר במתחם בן כ-196 דונם, שעל פי התכנון יכלול בסופו של תהליך 2,900 יחידות דיור חדשות

לוד (שאטרסטוק)
לוד (שאטרסטוק)

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז הודיעה על הכנת תוכנית חדשה להתחדשות עירונית של מתחם שלמה המלך בלוד – הודעה שבמסגרתה גם הכריזה על תנאים להוצאת היתרי בנייה במתחם, לפי סעיפים 78-77 לחוק התכנון והבנייה, זאת זמן קצר לאחר הוצאת הודעה מסוג זה גם בעיר השכנה, רמלה, באחד המתחמים הגדולים המתוכננים בעיר – כפי שפרסמנו הבוקר (ד').

ההודעה לפי סעיפים 78-77 כוללת את ההנחיות הללו: לא יינתן היתר להריסה ובניית מבנה חדש; לא יינתנו היתרי בנייה לפי תמ"א 38 על תיקוניה; לא יינתנו היתרי בנייה לתוספת בינוי על מבנים קיימים, למעט היתרים לביצוע תשתיות ולצורך תחזוקה שוטפת, חיזוק, מיגון והנגשה; התנאים לפי הודעה זו לא יחולו על מגרשים בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, שצ"פים, דרכים; מגבלות אלה לא יחולו על בקשה להיתר בנייה שהוחלט לאשרה לפני החלטה זו.

לא יינתן היתר להריסה ובניית מבנה חדש; לא יינתנו היתרי בנייה לפי תמ"א 38 על תיקוניה; לא יינתנו היתרי בנייה לתוספת בינוי על מבנים קיימים, למעט היתרים לביצוע תשתיות ולצורך תחזוקה שוטפת, חיזוק, מיגון והנגשה"

"תוקף התנאים הינו שנתיים מיום פרסום ההודעה, או עד הפקדת תכנית, לפי המוקדם מביניהם", כך בהודעת הוועדה המחוזית. "הוועדה מורה על פרסום ההגבלות לפי סעיף 78 לחוק בתוך 60 יום מיום פרסום ההחלטה. אם לא יפורסמו התנאים - ההחלטה בטלה".

"הוצאת היתרי בנייה מכוח תוכניות תקפות בתחום המתחם בזמן קידום התוכנית במוסדות התכנון עלולה לפגוע בישימותם של תהליכי פינוי-ובינוי, שהם מטרת התוכנית המרכזית", כך נכתב בדברי ההסבר לתוכנית באשר לפרסום המגבלות. "בהתאם לכך מבקשת הרשות המקומית מהוועדה לפרסם הודעה בדבר הכנת תוכנית, ולקבוע תנאים והגבלות להוצאת היתרי בנייה".

מדובר, כאמור, במתחם בשטח של כ-196 דונם. מטרת התוכנית המתגבשת היא הרחבת והארכת דרכים בתוואי מאושר לצורך שיפור הקישוריות העירונית, שינוי הוראות תוכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים; וקביעת תנאים שלפיהם יינתנו היתרי בנייה, היתרים לשימוש בקרקע או אישור תשריט של חלוקת קרקע בתחום התוכנית במהלך תקופת ההודעה.

בימים אלו מקדמת עיריית לוד תוכנית מפורטת להתחדשות עירונית במתחם. התוכנית מציעה שיפור ושדרוג של המרחב העירוני של האזור, תוך החלפת כ-560 יחידות דיור קיימות בכ-2,900 יחידות דיור חדשות, באמצעות תהליכים של פינוי-בינוי ותוך חלוקה למתחמים"

כפי שפרסמנו כאן, מתחם פינוי-בינוי שלמה המלך בלוד הוכרז כמתחם מועדף לדיור במאי 2019. "בימים אלו מקדמת עיריית לוד תוכנית מפורטת להתחדשות עירונית במתחם", נכתב בדברי ההסבר. "התוכנית מציעה שיפור ושדרוג של המרחב העירוני של האזור, תוך החלפת כ-560 יחידות דיור קיימות בכ-2,900 יחידות דיור חדשות, באמצעות תהליכים של פינוי-בינוי ותוך חלוקה למתחמים".

הבינוי בתוכנית מתוכנן להיות במבנים בני 25-10 קומות, ובמסגרתה מתוכננת גם הרחבה של שני בתי הספר המצויים במתחם. לצד זה, יוקצו כ-15 דונם עבור שטחים פתוחים ושטחי ציבור במתחם, וכ-4,000 מ"ר עבור שטחי מסחר. התוכנית מציעה גם תוספת של שטחי תעסוקה ומבני ציבור.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search