להורדת אפליקציה

חברת אביב ארלון מוכרת את המרכז המסחרי Consumer Square West באוהיו תמורת 15.5 מיליון דולר

מדובר במרכז מסחרי בשטח של 356,000 רגל רבוע, בעיר קולומבוס • חברה בת של אביב ארלון חתמה על הסכם מותנה למכירת הנכס • שוויו בספרי החברה: 14.9 מיליון דולר

המרכז המסחרי Consumer Square West (אביב ארלון)
המרכז המסחרי Consumer Square West (אביב ארלון)

חברת אביב ארלון הודיעה היום (ה') כי חברה בת שלה, הפועלת בארה"ב, התקשרה עם גורם שלישי בהסכם מותנה למכירת מלוא זכויות חברת הבת במרכז המסחרי Consumer Square West שבעיר קולומבוס, במדינת אוהיו בארה"ב. התמורה עבור מכירת הנכס: 15.5 מיליון דולר.

עד תום תקופת בדיקת הנאותות רשאי הרוכש שלא להשלים העסקה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של כמה תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מסוג זה, לרבות הסכמת המוסד המממן להמחאת ההלוואה הקיימת בקשר עם המרכז המסחרי, בסך של כ-12.6 מיליון דולר, לרוכש"

"השלמת העסקה כפופה לבדיקת נאותות בת 45 ימים, לשביעות רצון הרוכש", נכתב בהודעת החברה לרשות לניירות ערך. "עד תום תקופת בדיקת הנאותות רשאי הרוכש שלא להשלים העסקה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו. כמו כן, השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של כמה תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מסוג זה, לרבות הסכמת המוסד המממן להמחאת ההלוואה הקיימת בקשר עם המרכז המסחרי, בסך של כ-12.6 מיליון דולר, לרוכש.

השלמת העסקה תבוצע בתוך 30 ימים מתום תקופת בדיקת הנאותות, בכפוף לאפשרות שעומדת לצדדים לדחות את מועד השלמת העסקה בהתאם למועד המחאת ההלוואה לרוכש, כאמור לעיל. בתוך שני ימי עסקים ממועד חתימת ההסכם יפקיד הרוכש בנאמנות פיקדון בסך של 150,000 דולר, ובתום תקופת בדיקת הנאותות הפיקדון יהפוך לפיקדון בלתי חוזר, למעט במקרה של הפרה מצד החברה הבת".

שווי הנכס בספרי החברה, נכון לסוף שנת 2020, הוא 14.9 מיליון דולר, ובהתאם לכך, עם השלמת המכירה, צפויה החברה לרשום רווח לפני מס והוצאות עסקה בסך של כ-600,000 דולר. "בכפוף להשלמת העסקה התזרים הפנוי לחברה הבת צפוי להיות כ-2.9 מיליון דולר"

מחברת אביב ארלון נמסר כי שווי הנכס בספרי החברה, נכון לסוף שנת 2020, הוא 14.9 מיליון דולר, ובהתאם לכך, עם השלמת המכירה, צפויה החברה לרשום רווח לפני מס והוצאות עסקה בסך של כ-600,000 דולר. "בכפוף להשלמת העסקה התזרים הפנוי לחברה הבת צפוי להיות כ-2.9 מיליון דולר", מציינת החברה.

נציין כי בסוף פברואר האחרון הודיעה החברה כי חברת הבת שלה השלימה עסקת מכירה אחרת בארה"ב – מכירת יחידה מסחרית במרילנד, תמורת 2.65 מיליון דולר. בעקבות כך, צפוי התזרים הפנוי של החברה הבת לעמוד על סכום זהה.

שנה קודם לכן, בפברואר 2020, דיווחנו כאן על מכירת חברה סרבית המחזיקה במרכז קניות בעיר זראניאנין מאביב ארלון לחברת ביג מרכזי קניות. התמורה שלה זכתה החברה המוכרת הסתכמה ב-23.7 מיליון אירו.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search