להורדת אפליקציה

רבוע כחול נדל"ן מבקשת: מענק שנתי למ"מ המנכ"ל, מיקי זיסמן, עבור 2020 - בשווי 1.541 מיליון שקל

החברה זימנה אספה מיוחדת של בעלי המניות לתחילת מאי, שבה תבקש לאשר את המענק • בנימוקי הבקשה נכתב בין היתר כי זיסמן "תרם תרומה משמעותית אגב התמודדות מיטבית עם השלכות משבר הקורונה"

מיקי זיסמן, מ"מ מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן (יח"צ)
מיקי זיסמן, מ"מ מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן (יח"צ)

הנהלת חברת רבוע כחול נדל"ן מבקשת להעניק מענק של 1.541 מיליון שקל לממלא מקום המנכ"ל, מיקי זיסמן, זאת "בגין פועלו בשנת 2020". את הבקשה תביא החברה לאישור באספה מיוחדת של בעלי המניות, שזומנה ל-6 במאי הקרוב.

כזכור, זיסמן מונה לתפקיד מ"מ המנכ"ל בתחילת ספטמבר 2019, זאת לאחר שעזב את תפקיד המנכ"ל בחברת קרדן נדל"ן (מחליפו בקרדן הוא המנכ"ל הנוכחי, עמוס דבוש). "על פי תנאי כהונתו של זיסמן נקבע כי בגין השירותים שיוענקו על ידו, הוא עשוי להיות זכאי למענק שנתי בכל שנה קלנדרית במהלך תקופת ההתקשרות", כך נכתב בהודעת החברה לרשות לניירות ערך מאתמול (ג'). "על פי מדיניות התגמול תקרת המענק השנתי לממלא מקום מנכ"ל החברה נקבעה על דמי הניהול החודשיים במכפלת 12, היינו 1.541 מיליון שקל".

מאחר שלא נקבעו מראש יעדים מדידים לזיסמן בגין המענק לשנת 2020, הרי שבהקשר זה המענק לשנת 2020 אינו תואם את המנגנון שנקבע במדיניות התגמול. עם זאת, אישור המענק לשנת 2020 תואם את עקרונות מדיניות התגמול ומטרותיה, ומכאן שראוי לאשרו"

בחברה מדגישים כי גובה המענק המבוקש לשנת 2020 אינו חורג מתקרת המענק השנתי האפשרית לממלא מקום המנכ"ל על פי מדיניות התגמול. לצד זה מצוין בהודעת החברה כי "מאחר שלא נקבעו מראש יעדים מדידים לזיסמן בגין המענק לשנת 2020, הרי שבהקשר זה המענק לשנת 2020 אינו תואם את המנגנון שנקבע במדיניות התגמול. עם זאת, אישור המענק לשנת 2020 תואם את עקרונות מדיניות התגמול ומטרותיה, ומכאן שראוי לאשרו". נוסף על כך, ועדת הביקורת של החברה (בשבתה גם כוועדת התגמול) והדירקטוריון אישרו את הענקת המענק.

בהודעת החברה בדבר זימון האספה ניתנו גם כמה נימוקים באשר להצדקת המענק שיינתן לזיסמן, ורבים מהם, כמובן, נוגעים לאתגר שאיתו התמודדה החברה בשל משבר הקורונה: "שנת 2020 הציבה בפני הנהלת החברה, ובראשה ממלא מקום מנכ"ל החברה, אתגרים משמעותיים נוכח התפרצות נגיף הקורונה והשלכותיו של המשבר על פעילות החברה וחברות הבת של החברה. 

זיסמן עמד בראש הנהלת החברה במהלך שנת 2020, תרם תרומה משמעותית מניסיונו ומכישוריו המקצועיים לניהול החברה, זאת אגב התמודדות מיטבית עם השלכות משבר הקורונה על החברה ועל החברות הבנות. זיסמן נכנס לתפקידו לאחר תקופה של כתשעה חודשים שבה החברה התנהלה ללא מנכ"ל, והצליח בתקופה קצרה להתוות תוכניות עבודה ופעולה לחברה, הן בהתנהלות השוטפת והן באשר לקידום יעדיה והאסטרטגיה של החברה לטווח הארוך. 

במהלך שנת 2020 זיסמן יזם וקידם שינוי והתאמת המבנה הארגוני של החברה ליעדי החברה העדכניים, והתנעת מהלך להסדרת תהליכים ארגוניים ארוכי טווח בחברה. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הביעו שביעות רצון מפועלו ומתרומתו לחברה בשנת 2020"

בתוך כך, במהלך שנת 2020 זיסמן יזם וקידם שינוי והתאמת המבנה הארגוני של החברה ליעדי החברה העדכניים, שנקבעו בתוכנית העבודה לשנת 2020, והתנעת מהלך להסדרת תהליכים ארגוניים ארוכי טווח בחברה. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הביעו שביעות רצון מפועלו של זיסמן ומתרומתו לחברה בשנת 2020, אשר בין היתר תודות להם התאפשרה השגת יעדי החברה, זאת חרף המשבר והשלכותיו".

בהודעה מציינת החברה גם את העמידה – "ואף למעלה מכך" - בתנאי הסף הנגזרים ממדדי ה-NOI וה-FFO בשנה החולפת ; ואת העלייה בשער הממוצע של מניית החברה בשנת 2020 ביחס לכל אחת משלוש השנים הקודמות.

נציין כי רבוע כחול נדל"ן, כמו כלל החברות הנסחרות בבורסה, פרסמה לאחרונה את הדו"ח השנתי שלה ל-2020 ושם התברר כי סיימה את השנה החולפת עם עלייה של 9.2% ב-NOI, לסך של 295 מיליון שקל, עם רווח נקי שדווקא ירד, משמעותית, ל-187.7 מיליון שקל, ועם FFO שנותר יציב, על כ-132.4 מיליון שקל.

הצטרפו למאות חברות נדל"ן מובילות המשתתפות ב- "פסגת הנדל"ן אילת"- ועידת בכירי הנדל"ן
והבטיחו מקומכם עכשיו: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search