להורדת אפליקציה

לוינשטין נכסים בדו"ח ל-2020: "התמשכות המשבר עלולה לפגוע מהותית בשווי נכסי החברה"

הרווח התפעולי של החברה ירד ב-2020 ל-45.5 מיליון שקל, לעומת 127.5 מיליון שקל ב-2019 • החברה הצליחה לשמור על NOI יציב יחסית • 4.2 מיליון שקל דמי פינוי שולמו במתחם התחנה המרכזית הישנה בת"א

שאול לוטן, מנכ"ל לוינשטיין נכסים (לוינשטיין נכסים)
שאול לוטן, מנכ"ל לוינשטיין נכסים (לוינשטיין נכסים)

"בשל העובדה שמדובר באירוע אשר אינו בשליטתה של החברה, ובשל אופיו המתגלגל של המשבר המאופיין בחוסר ודאות, בין היתר באשר למועד שבו תיבלם המגפה באופן שיאפשר למשק ולחברה לחזור לשגרה, קיים קושי במועד זה לחזות את היקף פגיעת הנגיף בקבוצה. לאמור לעיל עלולה להיות השפעה לרעה על תזרימי המזומנים של הקבוצה, על שווי נכסיה, על עלות מקורות גיוסי החוב ועל תוצאותיה העסקיות של הקבוצה. 

התמשכותו של המשבר, אשר עלול כאמור להוביל את המשק למיתון, עשוי גם להביא לירידה בביקושים לשטחים להשכרה בעיקר בתחום המסחרי והן בתחום המשרדים, לפגיעה ביכולתם של השוכרים לעמוד בהתחייבויותיהם, ובכך להשפיע על הכנסותיה של הקבוצה"

החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות בין היתר בייזום, בהקמה ובהשכרה של שטחים מסחריים. התמשכותו של המשבר, אשר עלול כאמור להוביל את המשק למיתון מקומי ועולמי, עשויה גם להביא לירידה בביקושים לשטחים להשכרה בעיקר בתחום המסחרי והן בתחום המשרדים, לפגיעה ביכולתם של השוכרים לעמוד בהתחייבויותיהם, ובכך להשפיע על הכנסותיה של הקבוצה מדמי השכירות באופן שעלול לפגוע מהותית בשווי נכסיה".

כך מנתחת חברת לוינשטין נכסים, בדו"ח המסכם לשנת 2020 שפורסם לאחרונה, את השפעות מגפת הקורונה והגבלותיה על פעילות החברה, בהתחשב בכך שגם כיום – תקופה ארוכה לאחר שניתן החיסון הראשון נגד הנגיף – עוד לא ברור להיכן צועד המשק הישראלי. החברה ציינה כי "עם זאת, ובהתבסס על המידע הקיים בפני הנהלת החברה נכון למועד הדו"ח, הקבוצה מעריכה כי הפגיעה בדמי שכירות, בתקופה שלאחר תאריך הדו"חות הכספיים, אם תהיה כזו, תהיה נמוכה יחסית ולטווח שאינו ארוך".

בתקופת הדו"ח דחתה הקבוצה תשלומי שכירות בשיעור של כ-4% מהכנסותיה השנתיות, המסתכמים לסך של כשלושה מיליון שקל. הערכה זו נובעת בין היתר מכך שלקבוצה מגוון רחב של שוכרים, בהם שוכרים המתאפיינים באיתנות פיננסית, בשכירות בנכסים במקום מרכזי ועוד"

החברה אף חשפה את היקיף דחיית התשלומים המשוער בשל מגפת הקורונה וסגירתם של מתחמי מסחר ומשרדים ברחבי הארץ: "בתקופת הדו"ח דחתה הקבוצה תשלומי שכירות בשיעור של כ-4% מהכנסותיה השנתיות, המסתכמים לסך של כשלושה מיליון שקל. הערכה זו נובעת בין היתר מכך שלקבוצה מגוון רחב של שוכרים, בהם שוכרים המתאפיינים באיתנות פיננסית, בשכירות בנכסים במקום מרכזי, ביתרות כספיות נזילות, במסגרות אשראי זמינות לניצול וביחסי מינוף נמוכים.

לחברה כ-160 לקוחות השוכרים ממנה שטחים בהיקפים שונים. השוכרים מגוונים, וכוללים חברות מהגדולות במשק, עסקים שונים ואנשים פרטיים, בעלי מאפיינים שונים ובפיזור גדול ברחבי ישראל. הנהלת החברה ממשיכה לבחון באופן שוטף השלכות אפשריות נוספות של המשבר, ותנקוט צעדים והתאמות לפעילותה".

מתחם התחנה המרכזית הישנה בת"א: נותר רק דייר אחד ללא הסכם פינוי

כזכור, בפברואר האחרון אושרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב התוכנית המפורטת למתחם התחנה הישנה בתל אביב – אחד הנכסים המהותיים ביותר של לוינשטין נכסים, אם לא המהותי שבהם. על רקע זה, כתבה החברה בדו"ח השנתי שלה כי "החברה, לצד שותפתה, פעלו ופועלות לפינוי דיירים ופולשים שתופסים חלק מהמבנים שלא כדין, ונכון למועד זה, נותר דייר אחד ללא הסכם פינוי. 

לאורך השנה החולפת הושקעו תשומות בקרקע, פונו פולשים ומחזיקים, שולמו תשלומים לקבלנים להריסות המבנים, ושולמו דמי פינוי בסך כולל של כ-4.2 מיליון שקל. במקביל מתקדם תכנון המתחם, בשיתוף העירייה"

לאורך השנה החולפת הושקעו תשומות בקרקע, פונו פולשים ומחזיקים, שולמו תשלומים לקבלנים להריסות המבנים, ושולמו דמי פינוי בסך כולל של כ-4.2 מיליון שקל. במקביל מתקדם תכנון המתחם, בשיתוף העירייה. תוכנית עיצוב אדריכלי נמצאת בהכנה על ידי העירייה, וצפויה להיות מוגשת לאישור הוועדה המחוזית עוד השנה".

הדו"ח השנתי כולל, כמובן, גם פירוט של הנתונים הפיננסיים של החברה לאורך 2020: על פי פירוט זה, הרווח התפעולי של החברה ירד ב-2020 לסכום של 45.5 מיליון שקל, לעומת 127.5 מיליון שקל ב-2019 ו-56.5 מיליון שקל ב-2018.

הרווח הנקי ירד ל-23.8 מיליון שקל ב-2020, לעומת 91.1 מיליון שקל ב-2019 ו-52.1 מיליון שקל ב-2018. ההכנסות ירדו ל-69.1 מיליון שקל, זאת לעומת 145.1 מיליון שקל ב-2019 ו-91.2 מיליון שקל ב-2018. לעומת אלו שמרה החברה על NOI יציב ב-2020: 65.5 מיליון שקל, לעומת 68 מיליון שקל ב-2019 ו-63.2 מיליון שקל ב-2018.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search