search

עוד שלב בתוכנית מתחם פזגז: המחוזית הפקידה תוכנית מתאר ברמה מפורטת

המתחם, שיצמיח מגדל בעירוב שימושים בן 30 קומות ובניין נוסף בן עשר קומות, ייבנה במקום שני מבנים קיימים, בין הרחובות קינג ג'ורג' ומבוא המתמיד • יכלול 252 יחידות דיור להשכרה או למלונאות

הדמיית מתחם פזגז בירושלים (פיי-קוב-פריד אדריכלים)
הדמיית מתחם פזגז בירושלים (פיי-קוב-פריד אדריכלים)

מתחם פזגז, אחד המתחמים המסקרנים שנמצאים כיום בצנרת התכנונית של מוסדות התכנון באזור ירושלים, מתקדם צעד נוסף לקראת מימוש: הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים הודיעה לאחרונה על הפקדת תוכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת, "שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות". המתחם צפוי להיות מתחם מעורב שימושים, שבו ייבנה בין היתר מגדל בן 30 קומות.

מתחם פזגז נמצא במרכז העיר, באזור גן העצמאות בירושלים. מטרת התוכנית המופקדת היא קביעת הוראות לפינוי מבנים קיימים – שני מבנים בין הרחובות קינג ג'ורג' ומבוא המתמיד, ובניית שני מבנים חדשים במקומם, שישמשו למגורים, למלונאות, לתעסוקה ולמוסדות ציבור שונים. התוכנית מגדירה 252 יחידות דיור – יחידות דיור קטנות שישמשו או להשכרה או למלונאות.

התוכנית מציעה להרוס את הבניין הגובל ברחוב קינג ג'ורג', ואת זה שמאחוריו ברחוב מבוא המתמיד, ולהקים במקומם שני מבנים - האחד הסמוך לרחוב קינג גורג', בגובה עשר קומות, ומאחוריו, סמוך לרחוב מבוא המתמיד, מגדל של 30 קומות"

"התוכנית באה להסדיר את השטחים המוזנחים בצד האחורי של הרחובות ולפתחם לרווחת התושבים והעוברים ושבים", נכתב בדבר ההסבר. "לשם כך התוכנית מציעה להרוס את הבניין הגובל ברחוב קינג ג'ורג', ואת זה שמאחוריו ברחוב מבוא המתמיד, ולהקים במקומם שני מבנים - האחד הסמוך לרחוב קינג גורג', בגובה עשר קומות, ומאחוריו, סמוך לרחוב מבוא המתמיד, מגדל של 30 קומות.

במבנה שעל רחוב קינג ג'ורג', במפלס קומת הקרקע, יבוצע מעבר מפולש שיתחבר עם מעבר לציבור בצמידות למגדל, כדי לקשר בין שני הרחובות קינג ג'ורג' ומבוא המתמיד. קומות הקרקע של המבנים תהיינה מסחריות, ומעליהן קומות משרדים, תעסוקה, ודירות להשכרה/מלונאות".

התוכנית חולשת על פני כ-3.4 דונמים, ומציעה 5,600 מ"ר שטחי מגורים, 5,600 מ"ר שטחי מלונאות, 1,540 מ"ר שטחים למבני ציבור, וכן 368 מ"ר שטחי מסחר. המגישה של התוכנית היא עיריית ירושלים, והיזמית היא חברת מרומי כנען. העורך הראשי של התוכנית הוא אדריכל אהרן זילברשטיין ממשרד א.זילברשטיין אדריכלים.

חודש מאי האחרון הודיעה הוועדה המחוזית על הפקדת התוכנית, זאת לצד שתי תוכניות נוספות – האחת בפינת הרחובות יפו וחבצלת, להקמת מלון, והנוספת – תוכנית דיור להשכרה במבנה היסטורי, שתכלול 75 יחידות דיור קטנות

נזכיר כי בחודש מאי האחרון הודיעה הוועדה המחוזית על הפקדת התוכנית, זאת לצד שתי תוכניות נוספות – האחת בפינת הרחובות יפו וחבצלת, להקמת מלון, והנוספת – תוכנית דיור להשכרה במבנה היסטורי, שתכלול 75 יחידות דיור קטנות.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות