להורדת אפליקציה

אחרי שהורידה את הדירוג לשלילי בנובמבר שעבר: מעלות S&P מעלה את תחזית הדירוג של רבוע כחול ל"יציבה"

ציינה כי החברה "הציגה ביצועים תפעוליים יציבים במרבית נכסיה, גם בתקופת ההגבלות שהוטלו בעקבות התפרצות מגפת הקורונה" • על פי הסקירה, בסוף הרבעון השלישי עמד יחס המינוף של החברה על כ-59.5%, "מינוף הולם לקבוצת ההשוואה" • הסקירה המלאה - בכתבה

מיקי זיסמן, מנכ"ל רבוע כחול (יח"צ)
מיקי זיסמן, מנכ"ל רבוע כחול (יח"צ)

שנה אחרי שתחזית הדירוג שלה הורדה לשלילית – רבוע כחול חוזרת לדירוג יציב: חברת דירוג האשראי מעלות S&P הודיעה כי היא מאשררת את הדירוג ilA+ שניתן לחברה, ומשנה את תחזית הדירוג שלה משלילית ליציבה – "בשל צפי לעמידה ביחסי הכיסוי והמינוף ההולמים את הדירוג". כזכור, הדירוג של רבוע כחול הורד על רקע רכישת 50% ממניות חברות קבוצת גינדי בקניון TLV ובחברת מגדלי לב בתל אביב.

החברה רכשה את המניות תמורת 225 מיליון שקל חודשיים לאחר הודעת חברת הדירוג מאז, וכיום היא מחזיקה ב-100% מהמניות של החברות הללו. קניון TLV שבמתחם השוק הסיטונאי נחשב לבעייתי, והציג ירידה בביצועיו בשנה שעברה. מגפת הקורונה בוודאי לא היטיבה עם מצב זה – אך מעלות מצביעה בסקירתה על צעדים חיוביים שביצעה רבוע כחול סביב פעילות הקניון.

אחרי שהורידה את הדירוג לשלילי בנובמבר שעבר: מעלות S&P מעלה את תחזית הדירוג של רבוע כחול ל

"החברה פועלת, להבנתנו, לאכלוס השטחים הריקים ואף להגדלת השטחים הניתנים להשכרה, נמצאת במשאים ומתנים מתקדמים עם כמה שוכרים פוטנציאליים, וצופה לחתום על הסכמי שכירות במחירים גבוהים יותר בממוצע מההסכמים של השוכרים שעזבו. שיפור בביצועי הקניון, כולל השכרת השטחים הריקים וגידול בתזרים הנובע מכך, עשוי להערכתנו למתן במידה מסוימת את הסיכון הגלום בחשיפה לנכס ולתמוך בפרופיל הסיכון העסקי".

לסקירה המלאה לחצו כאן

מעלות מציינת גם את ביצועיה הכלליים של החברה על רקע המגפה והמשבר שהביאה איתה: "בשנה האחרונה הגדילה רבוע כחול נדל"ן את תיק נכסיה ואת בסיס ה-EBITDA, בעיקר כתוצאה מרכישת השותף בקניון TLV ובחברת המגורים, תוך הקטנת התלות בשוכר בודד (יינות ביתן). כמו כן הציגה החברה ביצועיים תפעוליים יציבים במרבית נכסיה, גם בתקופת ההגבלות שהוטלו בעקבות התפרצות מגפת הקורונה.

אנו צופים שמינוף החברה, כמתבטא ביחס החוב לחוב והון העצמי, ימשיך להלום את הדירוג הנוכחי ויעמוד על כ-60-55% בשנתיים הקרובות בהתבסס, בין היתר, על תקציב ההשקעות ומדיניות הדיבידנדים שהוצגו לנו"

אנו צופים שמינוף החברה, כמתבטא ביחס החוב לחוב והון העצמי, ימשיך להלום את הדירוג הנוכחי ויעמוד על כ-60-55% בשנתיים הקרובות בהתבסס, בין היתר, על תקציב ההשקעות ומדיניות הדיבידנדים שהוצגו לנו. תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור החברה על יחס חוב לחוב והון עצמי של עד 60% ועל יחסEBITDA  להוצאות מימון של כ-2x לאורך זמן, וכן על יציבות תפעולית של פעילות הנדל"ן המניב ועל ההיקף הנוכחי של פעילות הייזום.

בסוף הרבעון השלישי של 2020 עמד יחס המינוף של החברה על כ-59.5%, מינוף הולם לקבוצת ההשוואה, לדעתנו. בתרחיש הבסיס שלנו הנחנו יציבות יחסית בשווי הנכסים הקיימים, הנתמך בביצועים יציבים גם בזמן הגבלות הקורונה ובתמהיל הנכסים של החברה, הכולל, בין היתר, סופרמרקטים במיקומים טובים, מרכזים מסחריים, נכסי משרדים ולוגיסטיקה.

היחס ימשיך להלום את הדירוג גם אם האינפלציה תעלה בהמשך, בשל ציפיותינו להתאוששות מסוימת של המשק החל ב-2021, שתביא לשיפור בביצועי הנכסים המסחריים של החברה, לחתימה על חוזה חדש בנכס בסיאטל במהלך 2021 ולירידה בעלות החוב הממוצעת"

להערכתנו היחס ימשיך להלום את הדירוג גם אם האינפלציה תעלה בהמשך, בשל ציפיותינו להתאוששות מסוימת של המשק החל ב-2021, שתביא לשיפור בביצועי הנכסים המסחריים של החברה יחסית לשנת 2020, לחתימה על חוזה חדש בנכס בסיאטל במהלך 2021 ולירידה בעלות החוב הממוצעת בזכות גיוסי החוב בשיעורי ריבית נמוכים שהשלימה החברה בשנה האחרונה.

על אף הפגיעה הצפויה בהכנסות החברה בתחום מרכזי המסחר בשנים 2021-2020 בעקבות מגפת הקורונה, אנו מעריכים כי השפעות שליליות אלו עשויות להתמתן בזכות הגיוון, הפיזור והאיכות של תיק הנכסים של החברה, ששוויו כ-5.4 מיליארד שקל. איכות תיק הנכסים משתקפת במקומות המרכזיים שבהם נמצאים הנכסים, ובשיעורי תפוסה גבוהים לאורך זמן.

להבנתנו, בשלב זה אין פגיעה מהותית בשאר מגזרי הפעילות של החברה, ובהם סופרמרקטים, משרדים ולוגיסטיקה, המייצרים יחד כ-65% מה-NOI הכולל שלה. כמו כן, היקף הנכסים הלא משועבדים של החברה עומד על כ-1.3 מיליארד שקל ומגדיל, להערכתנו, את הגמישות הפיננסית שלה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search